Guide

Frakt Container

I denna container guide får du en snabb guide till den moderna fraktcontainern, samt några tips om hur du väljer den rätta containern för din transport.

Under de senaste 100 åren har världen sett en myriad containertyper och -storlekar, men 20/40-fots systemet är det system som efterhand har fått total världsdominans och det är det enda system du ser i Sverige. Inom detta system finns det också många varianter, som var och en har sitt berättigande för olika typer av gods.

Två containrar dominerer

Även inom 20/40-fots systemet finns det många typer och storlekar av containrar. Lyckligtvis finns det två bulkcontainrar, som representerar mer än 80 % av den globala containerflottan och som sannolikt är de enda containrar som är relevanta för dig. De två containrarna är 20-fots containern och den så kallade 40-fots High Cube containern.

20-fots containern (20′ DRY) är 20 fot lång (därav namnet), 8 fot bred och 8,5 fot hög. Det som är relevant för dig är att den är 5,90 m lång invändigt, 2,35 m bred och 2,39 m hög, vilket ger en kapacitet på 33 kubikmeter. Men i praktiken bör man inte räkna med att kunna utnyttja mer än 90 % av platsen, och därför bör man räkna med att kunna ha maximalt 30 kubikmeter i containern.

20 fot container

20-fots containern kan lasta 28 ton, vilket ger nästan 1 ton per kubikmeter. Den är därför särskilt lämplig för mycket tung last såsom metall, papper och trä. Dessutom är den också ett bra alternativ för mindre företag som inte kan fylla upp en hel 40-fots container.

Yttermått: 20 fot x 8 fot x 8,5 fot
Innermått: 5,90 m x 2,35 m x 2,39 m
Volym: 33 m3
Lastkapacitet: 28 ton

40-fots High Cube containern är den vanligaste containerstorleken och utgör mer än hälften av den globala containerflottan. Den är – som namnet säger – 40 fot lång. Namnet ‘High Cube’ hänvisar till att den är 9,5 fot hög och därmed en fot högre än 20-fots containern och den ‘normala’ 40-fots containern som båda är 8,5 fot höga. High Cube containern kan innehålla inte mindre än 76 kubikmeter. Men i praktiken bör man inte räkna med att kunna utnyttja mycket mer än 68 kubikmeter.

40 fot container

Den maximala lastkapacitet är 26 ton, vilket är något mindre 20-fots containern. Den stora volymen gör containern lämplig för relativt lätt last, som flyttas i stora mängder. Detta kan exempelvis vara möbler, elektronik, vissa typer av textilier och många andra typer av varor.

Yttermått: 40 fot x 8 fot x 9,5 fot
Innermått: 12,03m x 2,35m x 2,69m
Volym: 76m3
Lastkapacitet: 26 ton

Containerns konstruktion och utrustning

En fraktcontainer uppfattas som en del av fartyget och ska därför behandlas därefter. Rederierna använder avsevärda summor på att reparera och underhålla sina containrar och de kontrolleras regelbundet av certifieringsföretag såsom Norska Veritas GL och American Bureau of Shipping. Om en fraktcontainer förklaras icke-sjöduglig kommer den inte med ut till sjöss eftersom hela fartyget då i princip inte är sjödugligt.

Containerns ”skelett” består av botten och de 4 sidopelarna som bär de många ton från de 8-9 containrarna som ofta staplas ovanpå. På botten ligger ett trä- eller plastgolv som byts ut flera gånger under containerns livslängd. En container är normalt på haven i 15 år innan den säljs som skrot eller annat.

I containerns botten finns det surringsöglor som med fördel kan används om man har last som kan flytta på sig.

Tillsammans med containern får du normalt också en plombering (på Engelsk: Container Seal) av rederiet. När du har lastat in ditt gods i containern och stängt dörrarna sätts plomberingen i dörrarnas öljetter. Förseglingen kan bara öppnas med en bultsax och är därmed din säkerhet för att containern inte har öppnats under transporten. Tullmyndigheterna och andra offentliga organ, såsom livsmedels- eller veterinärmyndigheter kan också sätta sina egna förseglingar på containern.

fraktcontainer

Andra containertyper

Det finns myriader av olika containertyper med andra specifika syften. Här är några av de vanligaste.

Kylcontainern används primärt för transport av kött, frukt, grönsaker och många andra livsmedel och gods som ska transporteras fryst eller bara kyld. De mest sofistikerade containrarna kan också kontrollera innehållet i atmosfären i containern, exempelvis CO2, så att man kan styra mognadsprocessen på frukt under transporten.

Tankcontainern används för transport av vätskor, främst kemikalier.

Flatracks är en containertyp som används som ett slags ”golv” på containerfartyget. Den används för enheter som är för breda eller för höga för att kunna få plats i en vanlig fraktcontainer. Det kunde t.ex. vara en buss, ett skeppsankare eller en bulldozer.

Open top containern är i princip en container utan tak. Den används normalt för varor som är mycket långa och som därför bäst kan lastas uppifrån och ned genom taket. Det kan exempelvis vara rör eller trästockar.

Open side containern är – som namnet säger en fraktcontainer där sidan har ersatts med en plastduk. Det gör det möjligt att lasta containern direkt från sidan med en gaffeltruck.

Vilken container ska jag välja?

Tumregeln för val av container är:

Om du har mer än 30 kubikmeter och det väger mindre än 26 ton, då bör du välja en 40-fots High Cube Container.
Om du har mellan 15 och 30 kubikmeter bör du välja en 20-fots container.
Har du mindre än 15 kubikmeter bör du normalt inte välja en hel container. I stället kan du med fördel skicka godset som styckgods. Du kan läsa mer om styckgods här och du kan hitta priser på styckgods här.

Containerns historia

Även om en modern fraktcontainer lever ett lugnt och oglamoröst liv så har den tillsammans med internet varit den största revolutionen i det moderna samhället. Den är grunden för den moderna leveranskedjan och den enorma globalisering som värden har upplevt under de senaste 30 åren. Den har kostat miljoner hamnarbetare jobbet och svinn, stöld och skador har minskat till nästan ingenting. Den har vunnit krig och hjälpt människor i nöd.

Om du kunde tänka dig att läsa mer om denna anonyma låda – vars viktigaste egenskap är att den definierar en standard – då rekommenderar vi boken ”The Box” skriven av Marc Levinson.