Köp godstransporter, på samma sätt som du bokar flyg

Vision

Transporteca grundades av erfarna chefer från A.P. Moller-Maersk, och syftar till att förbättra köpupplevelsen för företag i jakt på transportlösningar.

”Vi vill göra det lättare för småföretag att göra internationell handel och mer intressant för speditörer att betjäna dem”

Morten Laerkholm, grundare och koncernchef

Transportlösningar består av många varierande parametrar, till exempel tidpunkt, pris, service, transiteringstid och speditörs närhet till avsändare och mottagare.

Visionen är att erbjuda en webbportal där kunder snabbt kan få en överblick över alla tillgängliga transportlösningar och göra ett urval som matchar deras specifika krav.  När den bästa lösningen har identifierats måste det dessutom vara snabbt och enkelt att genomföra och betala för bokningen.

Från speditörsperspektivet måste portalen erbjuda ett tillfälle att marknadsföra tjänster och nå en bred kundbas. Dessutom måste portalen hjälpa speditören att få fullständig och korrekt information för att kunna hantera bokningen effektivt.

Slutligen bör priset för tjänsten avtalas och betalas för att försäkra kunden om att det inte finns några överraskningar och speditören att de kan betala sina underleverantörer med begränsad finansiell risk.

”När vi såg hur andra industrier utvecklar online-affärsportaler som gynnar både köpare och säljare, trodde vi att det måste vara möjligt att göra detsamma när det gäller frakt och logistik. Små transporter var en bra utgångspunkt, eftersom det är där potentialen är störst för både avlastare och speditörer. ”

Morten Laerkholm, grundare och koncernchef