7 goda råd

Frakt från Tyskland

Om du ska börja importera och transportera varor från Tyskland i större eller mindre utsträckning, då kan du med fördel läsa denna miniguide där vi har samlat några råd och anvisningar för att komma igång.

1. Hur sker transporten?

Helt generellt är det de allmänna reglerna för samhandel med andra EU-länder som gäller vid frakt från Tyskland. Inom EU kan varor röra sig fritt mellan gränserna i syfte att skapa största möjliga valfrihet för konsumenterna.

Från Tyskland sker den i särklass största delen av frakten via vägtransport på grund av det korta avståndet mellan Tyskland och Sverige.

Du bör tänka på hur ditt gods ska avhämtas och levereras. Det beror på tillfartsvägarna till din leverantör och till leveransadressen, samt vilka hjälpmedel som finns för att lasta och lossa bilen. Om det t.ex. inte finns plats för en stor lastbil där godset ska avhämtas måste åkeriet använda en mindre skåpbil och förmodligen köra godset via en distributionscentral. Detta kan öka transporttiden och kostnaderna.

Om dina varor är så pass stora att man ska använda en lastbil för att hantera dem, och du inte har en ramp för att lossa en lastbil, då måste man också beställa en lastbil med lift så att godset kan lyftas ned från lastbilens flak.

2. Moms- och tullbestämmelser

När du köper varor som ska transporteras från Tyskland – och alltså inom EU, ska man inte betala tull. Det är däremot viktigt att tänka på momsen när du har beställt dina varor hos leverantören.

Som importföretag ska du inte betala tysk moms på 19 procent och 7 procent för livsmedel, och detta slipper du när du upplyser ditt svenska organisationsnummer hos din tyska leverantör (SE + ditt 8-siffriga organisationsnummer). Leverantören ska alltså skriva ut en faktura utan moms för köpet.

För att kunna köpa varor i andra länder för återförsäljning ska du vara momsregistrerad och ha ett momsregistreringsnummer (SE). Kontrollera fakturan vid köpet, och skulle det ändå hända att du har betalt tysk moms kan du söka om att få den återbetald genom att använda dig av Skatteverkets e-tjänst ”Momsåterbetalning inom EU”. Men vi rekommenderar helt klart att man undviker momsen från början.

När du har köpt varan ska du själv beräkna och ange svensk moms på momsdeklarationen samt lägga på moms vid återförsäljning av dina varor i Sverige.

frakt från tyskland till sverige

3. Vem är ansvarig för vad vid frakt från Tyskland?

Det är alltid importören – alltså du som svensk företagare i detta fall, som har ansvaret för att varorna uppfyller svensk standard och är lagliga att införa här hemma. En vara som är laglig i ett annat land är inte nödvändigtvis det i Sverige också, men vem har då ansvaret om det händer något med varorna under transporten? Och när överförs ägandet av varan från säljer till köparen?

När man som handlande företag ingår ett avtal som gäller över gränser är det viktigt att komma överens om villkoren för transporten av den köpta varan. ICC (Internationell Chamber of Commerce) står bakom de globalt överenskomna handelsvillkoren – Incoterms – som är en rad modeller för normal användning vid all handel över gränser.

Beroende på vilka villkor man väljer, definieras ansvaret i detalj och ramarna fastställs för vem som ska betala för och arrangera transportens olika delar, samt när ansvaret överförs från säljare till köpare. Så i tveksamma fall eller tvister finns det helt klara avtal för vem som är ansvarig för vad.

frakt från tyskland

4. Frakt av speciella varutyper

Några bestämda varor och varutyper kräver särskild uppmärksamhet när det gäller frakt och import. Som huvudregel är det alltid en bra idé att undersöka om en vara omfattas av särskild lagstiftning – och särskilt två kategorier kräver särskild noggrannhet: livsmedel och farligt gods. Vid import och frakt av dessa varukategorier är det lätt att komma ut på djupt vatten om man inte känner till reglerna.

För att kunna importera livsmedel från Tyskland för återförsäljning i Sverige ska ditt företag vara registrerat som importör hos Livsmedelsverket. Detta gör man via ett formulär på styrelsens webbsida. Dessutom ska du också utföra egenkontroll i ditt företag för att säkerställa att livsmedlen uppfyller gällande lagstiftning när de säljs i Sverige.

Import av farligt gods kräver särskild uppmärksamhet på transporten. Det är ett komplicerat område, och den bästa lösning är att söka råd direkt hos en speditör som transporterar denna typ av gods från Tyskland till Sverige. Trafikverket har också en rad bestämmelser och riktlinjer för transport av farligt gods som man bör sätta sig in i.

frakt från tyskland

5. Punktskatter

Vi svenskar åker gärna till den tyska eller danska gränsen för att handla billigt för privat konsumtion, och det kan också vara lockande att använda sig av billiga priser på socker, alkohol och cigaretter som företag – men se upp om du vill sälja dessa varor i Sverige.

Även om en vara är billig i Tyskland, även när du medräknar frakten till Sverige, ska du tänka på att en lång rad varukategorier, som bl.a. de ovan nämnda, påläggs en speciell typ av avgift som kallas punktskatt när de importeras till Sverige. Om du som företag importerar och transporterar en eller flera punktskattspliktiga varukategorier ska du vara registrerad hos Skatteverket, på verksamt.se. Det gör att du kan betala avgiften efter att varan har transporterats ut ur Tyskland, och du behöver därför inte oroa dig för om betalningen hindrar leveransprocessen.

Vissa typer av förpackningar är också omfattade av punktskatt, så även om du har fått koll på själva varutypen finns det kanske en avgift för förpackningen också. Allt som allt är det ett område som du bör sätta dig väl in i och kontrollera när du vet vilka varor du behöver transportera, och innan du påbörjar transporten så du inte riskerar att göra ett misstag. Det kan vara en bra idé att kontakta Skatteverket och få utfört en företagskontroll jämfört med avgifterna.

frakt från tyskland black and white

6. Transporttid

Tyskland är en geografiskt stor marknad. Därmed är det också relativt stor skillnad på transporttiden från t.ex. München i söder eller Hannover i norr. Som huvudregel kan man räkna med en transporttid på 3-4 dagar från Sydtyskland och 1-2 dagar från Nordtyskland med lastbil.

7. Samhandel med Tyskland

Tyskland är Sveriges största handelspartner och därmed en särskilt viktigt marknad för svenska företag, både när det gäller import och export. 2015 importerade vi för 55,5 miljarder kronor från Tyskland. Omkring en femtedel av både den totala svenska exporten och importen representeras av svensk-tysk samhandel.

Se: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/26643/

transporteca.se kan du söka fraktpriser och transportlösningar från Tyskland till Sverige för din transport när det passar dig, dygnet runt. Transportbeställningen är snabb och enkel: När du har hittat fraktpris och transporttid från Tyskland till Sverige som passar dig väljer du ”BESTÄLL” och du blir sedan stegvis guidad igenom beställnings- och betalningsprocessen.

Om priset på din frakt från Tyskland inte skulle vara tillgänglig hämtar Transporteca hem priset till dig inom 24 timmar. Vi har ett brett, lojalt och professionellt nätverk av speditörer som dagligen hanterar frakt från Tyskland till Sverige och som vi samarbetar med, och vi står naturligvis för kvalitet och pris.

På Transportecas transportportal får du all-in priser. Det innebär att på frakt från Tyskland till Sverige, ska du inte bekymra dig om till exempel vägskatt eller bränsletillägg – allt ingår i priset, med prisgaranti!