Transporteca

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för besökare på webbplatsen, Registrerade användare, Privatkunder, Företagskunder, Kunder inom offentlig verksamhet och Användare inom kundtjänst Angående hantering vid köp av transport.

Version 1.0
Senaste revidering och uppdatering den 25 maj 2018

Personuppgiftspolicy för vår hantering vid köp av transport

Transporteca samlar personliga uppgifter som en del av vår verksamhet, som hanteras vid köp av transport. Syftet med denna process är att erbjuda besökare och kunder på vår webbplats den bästa möjliga servicen när de söker efter information om transport av gods, när de söker efter priser på transport av gods, bokning av transport av gods och den service de får i samband med denna transport av gods. Insamlingen av personuppgifter gäller först och främst följande personer:

 • Besökare på webbplatsen
 • Registrerade användare
 • Privatkunder
 • Företagskunder
 • Kunder inom offentlig verksamhet
 • Användare inom kundtjänst

Denna policy beskriver hur Transporteca samlar in personliga uppgifter, hur de används och för vilket syfte, samt hur Transporteca hanterar dessa uppgifter.

personuppgiftspolicy

Detta dokument innehåller lagstadgad information angående hur Transporteca hanterar personuppgifter. Du kan hitta information om dina rättigheter som en registrerad användare i denna personuppgiftspolicy. Om du som Besökare på webbplatsen, Privatkund, Företagskund, Kund inom offentlig verksamhet eller Användare inom kundtjänst har frågor om hur dina personuppgifter hanteras, eller om du vill använda dina rättigheter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd, så är du välkommen att använda kontaktuppgifterna i denna policy för att kontakta Transporteca.

Insamling av uppgifter

Transporteca samlar personliga uppgifter för Besökare på webbplatsen, Registrerade användare, Privatkunder, Företagskunder, Kunder inom offentlig verksamhet eller Användare inom kundtjänst. De personliga uppgifterna kan delas upp i dessa kategorier:

För Besökare på webbplatsen

 • Kakor (Cookies)

För Registrerade användare

 • E-post
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kundtyp (företag, privat eller offentlig)
 • Val av valuta

För Privatkunder

 • E-post
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer

För Företagskunder

 • E-post
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer

Företagsnamn och skattenummer

För Kunder inom offentlig verksamhet

 • E-post
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Namn på den offentliga verksamheten och kostnadsställe eller dylikt

För Användare inom kundtjänst

 • E-post
 • Namn
 • Telefonnummer (valfritt)

Transporteca samlar personliga uppgifter från registrerade användare/dig på följande sätt: Uppgifter som inmatas på vår webbplats, via e-post, telefon eller chat.

Uppgifterna sparas bara med ditt medgivande som en registrerad användare, och detta medgivande kan tas tillbaka när så önskas, genom att bocka av valet kommunikation via e-post i din profil på vår hemsida, genom att radera din profil, eller genom att kontakta Transporteca via chatt, e-post eller telefon.

När medgivandet har upphävts så kan ingen vidare hantering ske av uppgifterna som medgivandet gällde för.

Syftet med hantering av personuppgifter

Transporteca samlar personliga uppgifter för följande syften:

För Besökare på webbplatsen

 • Statistik för att förbättra vår webbplats
 • För att förbättra och anpassa din upplevelse som användare i samband med köp av transport

För Registrerade användare

 • För att identifiera användare
 • För prissättning och beräkning av moms
 • För kommunikation som rör transport av ditt gods
 • Marknadsföring (valfritt)

För Privatkunder

 • För att identifiera användare
 • För kommunikation som rör transport av ditt gods
 • Leverans av din transportlösning

För Företagskunder

 • För att identifiera användare
 • För kommunikation som rör transport av ditt gods
 • Leverans av din transportlösning

För Kunder inom offentlig verksamhet

 • För att identifiera användare
 • För kommunikation som rör transport av ditt gods
 • Leverans av din transportlösning

För Användare inom kundtjänst

 • För att identifiera användare
 • För att förbättra och anpassa den service du mottar utifrån din historik som registrerad användare
 • För kommunikation som rör transport av ditt gods
 • Kommunikation som rör kundtjänst i allmänhet

Den registrerade användaren/du kommer att bli kontaktad om syftet med företagets hantering av personuppgifter ändras, innan dessa ändringar träder i kraft. Sådan kommunikation kommer i de flesta fallen bestå av en uppdatering av denna policy.

Radering av personuppgifter

Transporteca sparar personuppgifter för Besökare på webbplatsen, Registrerade användare, Privatkunder, Företagskunder, Kunder inom offentlig verksamhet och Användare inom kundtjänst. Personuppgifter raderas när syftet för insamlingen av uppgifterna har slutförts. Detta betyder att uppgifterna sparas med följande varaktighet.

För Besökare på webbplatsen, statistik för att förbättra vår webbplats

 • Kakor (Cookies): Raderas inte

För Registrerade användare, för att identifiera en användare

 • E-post: Raderas inte

För Registrerade användare, prissättning och beräkning av moms

 • Adress: Raderas inte
 • Kundtyp (företag, privat eller offentlig verksamhet): Raderas inte

För Registrerade användare, Kommunikation som rör transport av ditt gods

 • Telefonnummer: Raderas inte

För Registrerade användare, Marknadsföring

 • E-post: Sparas tills medgivandet annulleras
 • Namn: Sparas till medgivandet annulleras

För Privatkunder, Identifiering av en användare

 • E-post: Raderas inte

För Privatkunder, Kommunikation som rör transport av ditt gods

 • E-post: Raderas inte
 • Namn: Raderas inte

För Privatkunder, Leverans av din transportlösning

 • Namn: Raderas inte
 • Adress: Raderas inte
 • Telefonnummer: Raderas inte

För Företagskunder, Identifiering av en användare

 • E-post: Raderas inte

För Företagskunder, Kommunikation som rör transport av ditt gods

 • E-post: Raderas inte
 • Namn: Raderas inte

För Företagskunder, Leverans av din transportlösning

 • Namn: Raderas inte
 • Adress: Raderas inte
 • Telefonnummer: Raderas inte
 • Företagsnamn och skattenummer: Raderas inte

För Kunder inom offentlig verksamhet, Identifiering av en användare

 • E-post: Raderas inte

För Kunder inom offentlig verksamhet, Kommunikation som rör transport av ditt gods

 • E-post: Raderas inte
 • Namn: Raderas inte

För Kunder inom offentlig verksamhet, Leverans av din transportlösning

 • Namn: Raderas inte
 • Adress: Raderas inte
 • Telefonnummer: Raderas inte
 • Namn på offentlig verksamhet: Raderas inte

För Användare inom kundtjänst, Identifiering av en användare

 • E-post: Raderas inte

För Användare inom kundtjänst, Kommunikation som rör transport av ditt gods

 • Namn: Raderas inte
 • Telefonnummer: Raderas inte

Användning av personuppgiftsbiträden

Transporteca använder olika leverantörer och samarbetspartners för hantering av personuppgifter. Dessa ”personuppgiftsbiträden” hanterar enbart uppgifterna enligt Transportecas instruktioner. Transporteca använder de följande personuppgiftsbiträdena för att hantera personuppgifter för de ovan nämnda syftena.

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk
 • Myphone

Personuppgiftsbiträden i länder utanför EU

Transporteca använder personuppgiftsbiträden i länder utanför EU. Dessa personuppgiftsbiträden är:

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk

Transporteca har vidtagit åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter hos varje personuppgiftsbiträde utanför EU. Vi använder bara personuppgiftsbiträden som kan dokumentera sin användning av personuppgifter och hur de skyddas.

Denna dokumentation består av vår personuppgiftspolicy och databehandlingsavtal.

Överföring av personuppgifter

Transporteca överför i vissa fall personuppgifter till tredje part. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som överförs till tredje part.

För Besökare på webbplatsen

 • Statistik för att förbättra vår webbplats: Google, Amazon Web Service

För Registrerade användare

 • Identifiering av en användare: Amazon Web Service
 • Prissättning och beräkning av moms: Amazon Web Service
 • Kommunikation som rör transport av dina varor: SendGrid
 • Marknadsföring (valfritt): MailChimp

För Privatkunder

 • Identifiering av en användare: Amazon Web Service
 • Kommunikation som rör transport av dina varor: SendGrid
 • Leverans av din transportlösning: Amazon Web Service, Leverantörer av transporttjänster (definieras nedan), Försäkringsbolag (definieras nedan)

För Företagskunder

 • Identifiering av en användare: Amazon Web Service
 • Kommunikation som rör transport av dina varor: SendGrid
 • Leverans av din transportlösning: Amazon Web Service, Leverantörer av transporttjänster (definieras nedan), Försäkringsbolag (definieras nedan)

För Kunder inom offentlig verksamhet

 • Identifiering av en användare: Amazon Web Service
 • Kommunikation som rör transport av dina varor: SendGrid
 • Leverans av din transportlösning: Amazon Web Service, Leverantörer av transporttjänster (definieras nedan), Försäkringsbolag (definieras nedan)

För Användare inom kundtjänst

 • Identifiering av en användare: Amazon Web Service
 • Kommunikation som rör transport av dina varor: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone
 • Kommunikation som rör kundservice i allmänhet: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone

När du bokar en transportlösning på vår hemsida, så kommer Transporteca att dela personuppgifter till specifika leverantörer av transporttjänster, som används för transport av dina varor, och försäkringsbolag, om fraktförsäkring ingår i din bokning.

 • Leverantörer av transporttjänster: DB Schenker, Panalpina, Strait Air, TNT, UPS, FedEx, Freja, DSV, Dimotrans, iContainers, Atlas Forwarding, Holland & Stockford, Leman, IAT, Bennys Transportfirma, JMJ Transport & Flytning, Pakke.dk, Yoyo, Vanguard, Shipco, MKP Spedition
 • Försäkringsföretag: First Marine

När du bokar en transportlösning så kommer dina personuppgifter endast att delas med de specifika tjänsteleverantörerna och försäkringsbolagen som är involverade i din specifika transportlösning.

Utöver ovanstående fall lämnas personuppgifter endast ut i de fall då Transporteca är skyldiga att göra det enligt lag, inklusive Dataskyddsförordningen, samt lokala lagar och förordningar.

Den registrerades rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har de registrerade (”Du”) vissa rättigheter rörande de personuppgifter som Transporteca samlar eller behandlar om dig. Dessa rättigheter är:

Rätt till tillgång – Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få tillgång till de uppgifter (s.k. registerutdrag) som Transporteca behandlar om dig.

Rätt till korrigering av uppgifter – Du har rätt att korrigera fel eller försummelser i uppgifterna om dig som Transporteca behandlar.

Rätt till radering – Du har, under vissa omständigheter, rätt till radering av uppgifter om dig. Observera att denna rätt inte gäller för de flesta rättsliga behandlingar av personuppgifter. Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter, kan du senare dra tillbaka ditt samtycke till denna behandling, vilken leder till att de berörda uppgifterna raderas.

Rätt till begränsning – I vissa fall har du rätt att avbryta behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om riktigheten av uppgifterna ifrågasätts, om du vill ha en kopia av olagligen behandlade uppgifter och därför inte vill att dessa tas bort, om du behöver förlänga lagringen av uppgifter längre än Transportecas syfte tillåter eller om du bestrida rätten att behandla dina uppgifter och en sådan tvist inte är avgjord.

Rätt till dataportabilitet – Du har i vissa fall rätt att få de personuppgifter som Transporteca har samlat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som kan användas för att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till insyn – Du kan, i vissa fall invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du gör invändningar mot ett sådant förfarande, kommer vi bara att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om det finns legitima skäl för behandlingen, eller om behandlingen krävs för att bestämma eller försvara ett rättsligt anspråk. Om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring, kan du invända mot detta när som helst, vilket resulterar i en terminering av sådan behandling.

Användning av dina rättigheter

EU: s lagstiftning om personuppgifter och / eller lokala lagar reglerar dina rättigheter rörande personuppgifter. Dessa rättigheter är inte absoluta rättigheter, utan rättigheter som du kan utöva beroende på hur dina personuppgifter behandlas av Transporteca.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen vidarebefordra din förfrågan via Transportecas kontaktperson, med hjälp av kontaktinformationen i denna policy.

Transporteca kommer att bedöma enskilda förfrågningar så snart som möjligt.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten i det land du är bosatt i. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Transporteca kan använda den registrerades personuppgifter för profilering eller som grund för automatiska beslut.

De uppgifter som används för automatiska beslut är följande: Adress, Kundtyp (företag, privat eller offentlig), val av valuta

Uppgifterna som används för profilering är som följer: Kundtyp (företag, privat eller offentlig)

Automatiska beslut och profilering kommer endast att användas för att identifiera relevanta transportalternativ och anpassa vår kommunikation med dig.

Om du inte vill bli föremål för automatiska beslut eller profilering kan du kontakta Transportecas kontaktperson, som uppges i denna policy, för att uttrycka en önskan om mänskligt ingripande som motverkar de automatiska besluten och / eller profileringen.

Google AdWords

Denna webbplats använder Google AdWords remarketing tjänst för annonsering på tredje parts webbplatser (inklusive Google) för besökare på webbplatsen. Det innebär att vi visar annonser för tidigare besökare som har genomfört en uppgift på vår sida, till exempel genom att söka efter eller boka transport. Detta kan vara i form av en annons på Googles sökresultat sida eller en webbplats inom Googles Display Network. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på en användares tidigare besök på denna webbplats. Naturligtvis kommer alla insamlade uppgifter att användas i enlighet med denna personuppgiftspolicy och Googles sekretesspolicy.

Du kan ange inställningar för hur Google annonserar till dig på sidan Google Ads settings, och om du vill kan du helt välja bort annonsering baserad på intresse genom inställningar för cookies eller göra en permanent ändring genom att använda en plugin i din webbläsare.

Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterad standard för att skydda de personuppgifter som lämnas in till oss, utifrån den risk som finns i samband med behandling av dessa uppgifter. Om du har frågor om hur dina personuppgifter skyddas så kan du kontakta oss via kontaktinformationen i denna policy.

Kontaktinformation

Transportecas kontaktperson för personuppgifter

Christian Vinther
Transporteca
+46 08 446 835 38
[email protected]

Transporteca har inget dataskyddsombud. Kontakta företagets kontaktperson för frågor relaterade till skydd av personuppgifter.