5 goda råd

Frakt från USA

Frakt från USA är inte komplicerat om man bara är uppmärksam på ett par praktiska detaljer. Här tittar vi på de fallgropar som importörer oftast stöter på när de ska transportera varor hem från USA, och vi ger ett par tips om hur du kan spara både tid och pengar på din frakt.

1. Kom ihåg importregistrering vid frakt från USA

Om du ska importera varor från USA för återförsäljning ska ditt företag vara registrerat som importör hos Skatteverket, verksamt.se.

Om det inte är fallet kvarhåller SKAT ditt gods tills registreringen har ägt rum, och returnerar den till leverantören för din räkning om registreringen inte är på plats inom 14 dagar efter att godset har anlänt till Sverige.

verksamt.se kan du importregistrera ditt företag på ett par minuter. Om du importregistrerar företaget innan du köper frakten från USA, då minimerar du risken för extra kostnader för lagring i Sverige när godset anländer.

Amerikansk moms

I USA anges priserna normalt utan moms (sales tax). Momsen varierar från delstat till delstat och ligger mellan 5,5 % och 12 % – detaljerna för enskilda delstater kan du hitta på t.ex. Wikipedia.

Om din frakt från USA är för ett företag, då ska du se till att din leverantör inte fakturerar moms. Om du först har betalat amerikansk moms kan du som utgångspunkt inte få den återbetalad, heller inte vid företagsköp.

frakt från usa

2. Tullbestämmelser vid frakt från USA

När man importerar för företag dikterar tullbestämmelserna att importen alltid ska deklareras oavsett värde. Beloppet beräknas som varans värde som angiven på köpsfakturan plus den totala transportkostnaden till första EU-gräns och eventuell transportförsäkring. Om transportpriset från USA inte anges separat kan Tulleverket uppskatta ett värde som läggs till det totala tullvärdet.

Om du köper varor i USA och den amerikanska leverantör betalar för frakten, även känd som CFR, CIF eller DAP villkor, se då till att fraktpriset skrivs separat på fakturan. Om detta inte är fallet riskerar du att Tullverket uppskattar priset på frakten för den slutliga tullberäkningen, och att du därmed i praktiken kommer att betala tull på frakten två gånger.

Tullsatsen hittar speditören utifrån varubeskrivningen på packlistan eller köpsfakturan. Först bestäms HS-koden, sedan slår man upp tullsatsen i Tullverkets system. Du kan själv hitta tullkoder och tullsatser i verktyget Tulltaxan.

När man importerar privat ska man betala svensk moms, och varan ska deklareras om värdet överstiger 80 kr. Regeln är att man ska betala tull om värdet överstiger kr. 1.150. När man beräknar hur mycket man har köpt för medräknar man inte frakten.

Eftersom USA inte är en del av EU kan det vara en bra idé när du beställer ett parti varor, att först kontakta Tullverket för att ta reda på om det finns vissa begränsningar på den specifika varan eller om det finns andra hinder i tullbestämmelserna. Varor med begränsningar kan t.ex. vara alkohol och tobak. Men för de flesta varor finns det inga problem.

frakt från usa shipping

3. Val av fraktform från USA till Sverige

När du ska transportera gods från USA till Sverige kan du använda sjö- eller flygfrakt. De viktigaste faktorerna att tänka på är hur lång tid transporten får ta, godsets storlek och vikt, och hur stor miljöpåverkan du kan acceptera.

Sjöfrakt från USA tar mellan 3 och 6 veckor beroende på var i USA godset ska skeppas från. Från östkusten kan du räkna med 3-4 veckor, och från västkusten 4-6 veckor. Dessutom ska godset transporteras från din leverantör till hamnen, vilket kan ta allt från en dag upp till en vecka om det ska tvärs över landet med godståg. När godset anländer till Sverige med sjöfrakt kan det normalt levereras till dig inom ett par dagar.

Flygfrakt från USA tar från 2-3 dagar för de snabbaste och dyraste lösningarna, och upp till 10-12 dagar för de mer ekonomiska. Flygfrakt kan normalt delas upp i standard flygfrakt, som är med ett flygbolag, och budservice, som är med dedikerade fraktflyg som drivs av budfirmor så som FedEx, UPS och DHL.

Storleken och vikten på din frakt är av stor betydelse för vilken fraktform som är mest ekonomisk.

Om du har avtalat med din leverantör i USA att du ska stå för frakten ända från leverantörens adress, är flygfrakt ofta den billigaste lösningen för försändelser upp till 2 kubikmeter eller 300 kg. Om du bara ska stå för transporten från närmaste hamn eller flygplats, då är gränsen ca 1 kubikmeter eller 150 kg.

Sjöfrakt är fördelaktigt transport för styckgods om leveransen är mindre än 15 kubikmeter. Detta betyder i praktiken att du delar en container med andra importörer. Om leveransen överstiger detta lönar det sig att beställa en full container. Vikten är inte så viktig för sjöfrakt, eftersom viktbegränsningen på fartyg är mycket högre än på flyg. Miljön påverkas på olika sätt av de olika fraktformerna.

frakt från usa transport

4. Transportpriser från USA

USA är ett stort land och inlandstransport med tåg och lastbil är relativt dyrt. Det har därför stor betydelse för fraktpriset från USA om du ska stå för frakten från leverantörens adress eller bara från närmaste hamn eller flygplats.

Om ni har avtalat det sista ska du tänka på att detta kan vara från ett lager som ligger många hundra kilometer inne i landet. Exempelvis kan man handla på villkor som heter ’FOB Denver, Colorado’ även om Denver ligger 1.600 km från Los Angeles som är närmaste hamn. I detta fall ska du själv betala kostnaderna från Denver till Los Angeles, och därifrån vidare till Sverige.

5. Paket från USA

Inom budservice är det enormt stor skillnad på listpriser och priser under storkundsavtal. Om du har försändelser från USA som du vill skicka med bud för att få kort transittid, och har du inte själv ett storkundsavtal kan du försöka kontakta en speditör, eller sök och beställ transporten här på sidan i stället för att handla direkt med budfirman. På så sätt uppnår du rabatten från ett storkundsavtal och får samma snabba leverans.

Frakt från USA med Transporteca

Om du väljer att söka och beställa din frakt från USA på Transporteca hittar du bra priser från de bästa speditöreran på precis denna transportväg. Vi arbetar på så sätt endast tillsammans med speditörer som vi är säkra på kan klara jobbet, och som har starka transportlösningar från just USA. Du kan få priser och servicetjänster på både sjöfrakt och flygfrakt här på portalen, och om du beställer online får du automatiskt prisgaranti med, så att du är skyddad mot oförutsedda kostnader.