Vad du behöver veta

Import från USA

Import från USA är inte kvantfysik. Om du är medveten om de praktiska detaljerna och noga överväger alla möjliga transportsätt så kan du få hem dina varor på bästa sätt och till minsta möjliga kostnad. Nedan kommer vi att sammanfatta de nyckelfaktorer som spelar en viktig roll vid import från USA.

 

Vilket transportmedel är mest ekonomiskt för dig att välja?

Dina två alternativ vid frakt från USA är sjöfrakt och flygfrakt, och valet mellan de två beror främst på hur snabbt du behöver få hem dina varor och givetvis vilket pris du är villig att betala. Därefter kommer valet av den mest ekonomiska transportlösningen i stor utsträckning att bero på var i landet din leverantör befinner sig, samt dina varors volym och vikt.

Sjöfrakt eller flygfrakt?

Avstånden i USA kan vara mycket stora och lokal transport är relativt dyr. Om du exempelvis använder sjöfrakt och din leverantör ligger mitt i landet, som i Denver, Colorado, kan kostnaden för den lokala transporten till närmaste hamn, Los Angeles bli ganska hög på grund av en lång transport inom landet.

Den betydande kostnaden för transporten från Denver till Los Angeles gör det möjligt att skicka dina varor med flygfrakt direkt från Denver till Sverige,  till samma pris  eller kanske till ett lägre pris. Detta är dock beroende av volymen och vikten på varorna.

För sjöfartstransporter kan du välja att skicka dina varor som LCL (less than container load), vilket innebär att flera importörer delar på en container.

En tumregel är att det är värt att överväga om volymen på dina varor är mindre än 15m3 (kubikmeter). Om du har mer än 15m3, är det troligtvis ett bättre alternativ att använda en hel container för att frakta hem dina varor.

Viktbegränsningen för sjöfrakt är mycket högre än för flygfrakt, så vikten kommer i de flesta fall inte att spela någon större roll vid sjöfrakt, såvida du inte importerar mycket tunga varor.

FOB eller EXW vid frakt från USA?

Det är ingen tvekan om att USA är ett betydligt större land än Sverige, och att lokal transport inom USA däremd är betydligt dyrare än i Sverige. Därför varierar kostnaden väsentligt beroende på om du handlar med EXW eller FOB villkor. För FOB sändningar är det särskilt viktigt att notera att lagret som varorna skickas från kan ligga flera hundra kilometer från hamnen. I det här fallet ansvarar du för kostnaderna från lagret till avgångshamnen.

På grund av dessa stora avstånd görs frakt från USA ofta på EXW villkor. Det är mycket annorlunda jämfört med till exempel Kina, där man vanligtvis kommer överens om att frakta med FOB villkor. Det fungerar eftersom alla fabriker historiskt sett har byggts längs med kusten, vid de stora kinesiska hamnarna. Trots denna skillnad är det ju möjligt att handla på FOB villkor vid frakt från USA. Du bör dock vara medveten om att långt ifrån alla amerikanska leverantörer erbjuder sig att ta ansvar för de lokala transportkostnaderna.

Om du handlar på EXW villkor, vilket betyder att du är ansvarig för hela fraktprocessen från din leverantörs dörr, kommer kostnaden för flygfrakt ofta att vara konkurrenskraftig med kostnaden för sjöfrakt så länge dina varor inte överstiger 2m3 eller 300kg. Är du däremot bara ansvarig för transporten av dina varor till respektive hamn eller flygplats (FOB), så  bör din leverans vara mindre än 1m3 eller 150kg för att det ska vara en förnuftig lösning att använda flygfrakt.

import från usa

Vilka tidsramar handlar det om?

Eftersom USA är så gott som en hel kontinent, kommer transittiden också att variera beroende på var i landet varorna avgår från. Sjöfrakt från östkusten kommer troligen att ta cirka 3-4 veckor, medan du kan förvänta dig en transittid på 4-6 veckor från västkusten.

För flygfrakt kan du räkna med 2-3 dagar för de dyraste tjänsterna och 10-12 dagar för de mer ekonomiska alternativen.

Dessutom har flygfrakt två underkategorier; Standardflygfrakt, vilket innebär att dina varor går ombord på ett vanligt passagerarplan. Det andra alternativet:  kurirförsändelser, är dedikerade lastflygplan som specialiserar sig på mindre pakettransporter. Dessa tjänster är alltid dörr-till-dörr och drivs av budfirmor som UPS, TNT och FedEx.

Kurir

För de som vill utnyttja en budtjänst är det viktigt att veta att det är en betydlig skillnad mellan kurirens standardpriser (tillgängliga för alla) och de förhandlade priserna vid storkundsavtal. Om du inte har ett prisavtal med en kurir kan du gå via en speditör eller söka direkt på Transportecas webbplats. På så sätt får du tillgång till rabatterade priser och en snabb transport även om du inte har ett storkundsavtal.

Innan du börjar med import från USA

En förutsättning för att över huvudtaget få börja med import från USA är att ditt företag finns med i EU:s register över ekonomiska aktörer Eori (Economic Operator Registration and Identification) och har ett Eori-nummer. Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer via tullverket.se. De flesta Eori-ansökningar som kommer till Tullverket digitalt hanteras inom en timme.

Hitta mer information om vad man behöver tänka på vid import från USA här. Du kan också få en översikt över viktig information på Bolagsverkets webbsida verksamt.se.

Det är viktigt att vara medveten om att man behöver särskilda tillstånd eller licenser för att importera vissa varor. Det gäller till exempel vapen, växter, kemikalier och medicin. Läs vidare på tullverket.se för en komplett lista.

import från usa skyskrapor

Importtullar och moms vid import från USA

Tullverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gränser. Tullverket har som uppgift att förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.

När du importerar en vara ska du alltid lämna en tulldeklaration till Tullverket. I tulldeklarationen uppger du vilka varor du tänker importera, vilka värden varorna har och vilka avgifter du ska betala. Du kan deklarera elektroniskt (med Tullverkets internetdeklaration TID) eller på blankett. Du kan göra jobbet själv eller anlita ett ombud som gör det. Det viktiga är att det görs.

Det är viktigt att ta reda på exakt vilka regler som gäller för de varor du ska importera, innan du arrangerar din första leverans, för att undvika obehagliga överaskningar i form av extra kostnader. Läs gärna Tullverkets tips om import.

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att räkna ut tullen på en vara används ett underlag som kallas tullvärde. Du kan få hjälp med att räkna ut tullvärdet, samt tull och avgifter här. I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan. Tullen beräknas sedan utifrån varukoden. Du kan ta reda på vilken varukod det är med hjälp av tjänsten tulltaxan.

Moms

När du importerar en vara från USA behöver du betala moms, så kallad importmoms. Den som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket via sin momsdeklaration, den som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.

Skatteverkets guide Moms vid utrikeshandel ger dig en överblick över vad som gäller vid import från USA.

import från usa flagga

Amerikansk moms

Det är värt att notera att priserna i USA normalt anges utan moms (VAT). Vilken moms som är aktuell beror på vilken delstat din leverantör befinner sig i. En snabb Google-sökning kan ge dig ytterligare skatteinformation för varje delstat. Det är viktigt att du kontrollerar att din leverantör inte lägger på moms. Om det händer, så kan det vara ganska svårt att få beloppet återbetalat enligt vår erfarenhet.

Prisexempel

Nedan har vi ett par prisexempel på import från USA. Exemplen består av olika transportalternativ för att ge dig en uppfattning om vilken lösning som passar dig bäst. Observera att priserna är vägledande, eftersom de ändras med oljepriser, växelkurser och konkurrenssituationen i allmänhet på marknaden.

Från Los Angeles, CA till Malmö
9 m3/1000 kg, 37 dagar sjöfrakt, dörr-till-dörr (EXW)
SEK 17.200

Från New York, NY till Halmstad
1.8 m3/300 kg, 26 dagar sjöfrakt, hamn-till-dörr (FOB)
SEK 4.895

Från Las Vegas, NV till Eskilstuna
0,40 m3/50 kg, 8 dagar kurir, dörr-till-dörr (EXW)
SEK 4.522

Från St. Louis, MO till Östersund
2,7 m3/510 kg, 7 dagar flygfrakt, flygplats-till-dörr (FOB)
SEK 9.493

Från Detroit, MI till Visby
1,4 m3/240 kg, 5 dagar flygfrakt, dörr-till-dörr (EXW)
SEK 5.370

frakt från usa

Speditörers ansvar

Oavsett var i världen du importerar dina varor från, så har varje speditör ett begränsat ansvar enligt både inhemska och internationella lagar som anger följande ansvarsbegränsningar.

Sjöfrakt: ca. SEK 20 per kg per försändelse
Flygfrakt: ca. SEK 200 per kg
Vägtransport: ca. SEK 90 per kg

Det innebär att ifall olyckan är framme och dina varor skadas eller förloras under transporten, så är speditörerna endast skyldiga att kompensera dig i förhållande till beloppen ovan.

Vad är försäkringskostnaderna vid import från USA?

Försäkringskostnaden baseras på värdet på dina varor + transportkostnaderna. Allt du behöver göra är att fylla i värdet på dina varor när du fyller i din bokning på Transporteca.se, så kommer systemet automatiskt att beräkna priset på din försäkring. Om det totala värdet inte överstiger SEK 125000 kommer det bara att kosta dig runt SEK 225-960 för att lägga till försäkring. Om det totala värdet är mer än SEK 125000 försäkras kostnaderna enligt följande: 0,70% x värdet.