Guide

Kinesisk Export-Licens

För folk som har för avsikt att importera varor från Kina är det en fördel att känna till det kinesiska exportlicenssystemet.

Om man importerar från ett företag som inte har tillstånd att exportera riskerar man nämligen förseningar eller extra oväntade kostnader – vilket man lätt kan undvika med lite förberedelse. Läs här hur systemet är uppbyggt och vad du ska tänka på.

Baggrund

Kina har använt sig av exportlicenssystemet sedan 1950 för att kontrollera vem som exporterar vilka varor, och den mängd som exporteras till olika länder.

Reglerna kristalliserades på 80-talet då man beslöt att kinesiska företag som avser att exportera varor från Kina måste ha tillstånd från handelsministeriet (Ministry of Commerce – eller MOFCOM), och sedan registrera sig lokalt för att bli en så kallad utrikeshandelsfirma – alltså exportgodkänd (Foreign Trade Company – FTC).

Kinesisk Export-Licens

Vad är en exportlicens?

Det finns i princip två typer av exportlicens i Kina. Den allmänna och den specifika. Om en utrikeshandelsfirma har en allmän exportlicens behöver de inte söka tillstånd för varje enskild leverans så länge de produkter de skickar ligger inom godkända varukategorier och mängder.

Handelsministeriet publicerar regelbundet en lista med varukategorier som kräver specifika exportlicenser. Om en utrikeshandelsfirma vill exportera en vara som finns på denna lista ska de söka om exportlicens för varje enskild leverans. Se ett exempel på denna lista (nedladdning i Excel format – finns endast på kinesiska på MOFCOM’s webbsida), och en översättning av listan här.

Vem är ansvarig för exportlicenser, och vilka är riskerna?
Som utgångspunkt är det exportören som är ansvarig för att ha exportlicens för de varor de ska exportera från Kina.

Om en exportör i Kina skickar sina varor till t.ex. Sverige och inte har den nödvändiga exportlicensen är det som att åka till en flygplats utan pass när man ska ut och resa. Varorna kan därför inte lämna Kina förrän det finns en exportlicens och därmed uppstår de första förseningarna eftersom leveransen stoppas på lagret till problemet med licensen har löst sig.

Kinesisk Export-Licens guide

Detta är en utmaning som man ofta stöter på i södra Kina, vanligtvis i provinsen Guangdong, t.ex. med varor från Guangzhou eller Shenzhen. Anledningen är att en del av dessa tillverkare i södra Kina väljer att köra sina varor över gränsen till Hong Kong och exportera från en företagsadress i Hong Kong i stället för deras kinesiska adress. Hong Kong är en frihandelszon och det finns därmed inte något krav om exportlicens när varor exporteras härifrån. På så sätt undviker exportören kostnaderna för att erhålla en exportlicens.

Förutom förseningen av de varor du importerar från Kina om du importerar från en tillverkare utan licens, så tillkommer ytterligare kostnader i samband med att lösa problemen med licensen.

Systemet fungerar på så sätt att företag som inte har exportlicens kan använda andra företags exportlicens. Detta är en metod som är vanlig i speciellt Södra Kina. Det kommer därför att vara ett utrikeshandelsföretag som står på de handelsdokument och som i princip är exportör av produkterna under egen exportlicens.

Användningen av et sådant företag även känt som en handelsagent, är inte utan kostnader. Om en handelsagent används bör det vara den faktiska exportören som väljer agenten och betalar för denna tjänst. Men det händer ofta att det är speditörens kinesiska samarbetspartner som hittar denna agent för att få igenom transporten snabbare, och få varorna till Sverige snabbare. I så fall får speditören kostnaden och förväntar att den betalas av antingen exportören eller av dig som importör innan du kan få dina varor i Sverige.

Kinesisk Export-Licens sverige

Kostanden till en sådan handelsagent varier beroende på varutyp och vem som används.

Men kostnaden blir typisk lägre om den kinesiska tillverkaren står för detta än om du ska gör det som importör. Det finns exempel från ca $ 200 upp till 1,5 % av lasten värde.

Hur tar jag reda på om min kinesiska tillverkare har exportlicens?
Det enklaste är att fråga när du ingår handelsavtalet med tillverkaren. Om du inte får ett klart svar är det ofta tecken på att de inte själva har exportlicens. I så fall bör ni dokumentera i era förhandlingar att ansvaret för exportlicensen och kostanden i samband med den är tillverkarens. På så sätt kan man, om speditören arrangerar eksportlicensen, fakturera tillverkaren i Kina direkt.

Min tillverkare i Kina har inte exportlicens – vad gör jag?

Om tillverkaren tydligt meddelar att de inte har exportlicens har du olika alternativ. För att vara säker på att du slipper överraskningar kan du köpa dina varor under de Incoterm villkor som heter FOB – eller Free On Board. Detta innebär att tillverkaren är ansvarig för transporten tills produkterna har lastats ombord på fartyget, och därmed också är ansvarig för alla kostnader i samband med att varorna ska lämna landet. Läs vårt avsnitt om Incoterms om du vill veta mer.

Det man ska tänka på när man köper varan FOB i stället för direkt från fabriken är att det totala priset du ska betala tillverkaren kan öka mer än kostnaden i samband med transporten från fabriken och lastning ombord på fartyget. Den totala produktkostnaden innan varorna levereras till din adress i Sverige kan därför öka.

Alternativt, kan du ingå ett köpsavtal under de Incoterm villkor som heter EXW – eller Ex-Works, men hålla fast vid att det är tillverkaren som ska arrangera exportlicensen. I så fall ska du informera speditören om detta och specifikt instruera dem att arrangera exportlicens om inte de får betalning direkt från tillverkaren.

Det sista alternativet är att fråga speditören vilken kostnad som tillkommer i samband med användning av en handelsagent. Men speditören kan normalt inte upplysa detta förrän kostnaderna har betalts, och därför är detta den störa osäkerhetsfaktorn.

Free WordPress Themes, Free Android Games