Guide

Val Av Fraktare

Ska du transportera något från andra sidan jordklotet eller bara till grannkommunen, då behöver du en fraktare. Men det finns stor skillnad på vilken fraktare du bör använda för olika typer av transportuppdrag.

En fraktare är flera saker

Ordet ”fraktare” används oftast av folk utan omfattande kunskap om transportbranschen. Det är inte ett ord du bör använda inom branschen. Anledningen är att det inte är särskilt specifikt ord. I stället bör man använda begreppen ”speditör” och ”åkeri” beroende på vilken typ av fraktare det gäller.

En speditör är ett transportföretag som normalt flyttar gods internationellt med flyg, båt eller lastbil. Du kan läsa mycket mer om speditörerna här. Speditörerna samarbetar normalt med andra speditörer i andra länder för att erbjuda internationell transportservice. Men de stora speditörerna har sina egna kontor runt om i världen. Speditörerna äger som oftast inte de resurser som används för transporten, dvs. lager, lastbilar, flyg och fartyg. De står primärt för kontakten med kunden och för informationsflödet som behövs för att leverera försändelsen.

Val Av Fraktare sverige

Åkeri är en annan typ av transportföretag. När speditörerna jobbar mycket med inter-kontinental last – exempelvis från Asien till Europa – så arbetar åkerierna med intra-kontinental last – exempelvis inom Europa. Åkerierna äger normalt sina lastbilar – både bilar och släpvagnar – själva och lever av att optimera sin körsel så att lastbilarna alltid är så fulla som möjligt. Åkeriernas storlek varierar från de mycket stora internationella aktörerna som DSV, Leman och Blue Water till små lokala åkerier med 5-10 skåpbilar.

Alla fraktare kan allt, men hitta ändå den fraktare som passar för ditt uppdrag

Det kan vara svårt för utomstående att se skillnad på de två typerna av fraktare. Dessutom är det svårt att se vilka fraktare som är bra på i olika länder. Några speditörer är bra på att hämta styckgods rån Kina eftersom de har egna styckgodscontainrar. Andra är bra på flygfrakt till USA och åter andra har specialiserat sig ännu mer och kan hantera frakt till Afrika. Också kör några åkerier söderut mot Italien och Spanien, medan andra kör norrut till Norge.

Val Av Fraktare shipping

I princip kan alla fraktare allt. Det kan de därför att de bara köper tjänsten hos en annan fraktare, om det inte är något de själva kan hantera. Detta gör priset högre – och ofta också servicen sämre – då det nu finns ytterligare ett extra led i handeln och i kommunikationen. Det svåra är att hitta den fraktare som SJÄLV kan utföra just ditt uppdrag. Om du ska ha en pall hem från Shanghai ska du hitta den fraktare som har sin egen styckgodscontainer från Shanghai. Ska du ha två pallar vin hem från Italien, då ska du ha tag i den svenska fraktaren som själv kör till Italien.

Det kan vara besvärligt att få överblick. Lyckligtvis har vi gjort mycket av jobbet åt dig så att du kan hitta informationen direkt här på Transporteca.

Free WordPress Themes, Free Android Games