Guide

Val av fraktare

Du behöver en fraktare oavsett om du ska transportera något från andra sidan jordklotet, eller bara till grannkommunen. Men det är stor skillnad på vilken fraktare du bör använda för olika typer av transportuppdrag.

En fraktare är flera saker

Ordet ”fraktare” används oftast av folk utan omfattande kunskap om transportbranschen. Det är inte ett ord du bör använda inom branschen. Anledningen är att det inte är särskilt specifikt ord. I stället bör man använda begreppen ”speditör” och ”åkeri” beroende på vilken typ av fraktare det gäller.

En speditör är ett transportföretag som normalt flyttar gods internationellt med flyg, båt eller lastbil. Du kan läsa mycket mer om speditörerna nedan. Speditörerna samarbetar normalt med olika speditörer i andra länder för att erbjuda en internationell transportservice. Men de stora speditörerna har sina egna kontor runt om i världen. Speditörerna äger som oftast inte de resurser som används för transporten, dvs. lager, lastbilar, flyg och fartyg. De står primärt för kontakten med kunden och för informationsflödet som behövs för att leverera försändelsen.

Åkeri är en annan typ av transportföretag. När speditörerna jobbar mycket med inter-kontinental last – exempelvis från Asien till Europa – så arbetar åkerierna med intra-kontinental last – exempelvis inom Europa. Åkerierna äger normalt sina lastbilar själva – både bilar och släpvagnar – och lever av att optimera sin körsel så att lastbilarna alltid är så fulla som möjligt. Åkeriernas storlek varierar från de mycket stora internationella aktörerna som DSV, Leman och Blue Water till små lokala åkerier med 5-10 skåpbilar.

Alla fraktare kan allt, men hitta ändå den som passar för ditt uppdrag

Det kan vara svårt för utomstående att se skillnad på de två typerna av fraktare. Dessutom är det svårt att se vilka fraktare som är bra på vad i olika länder. Några speditörer är bra på att hämta styckegods från Kina eftersom de har egna styckegodscontainrar. Andra är bra på flygfrakt till USA och åter andra har specialiserat sig ännu mer och kan hantera frakt till Afrika. Några åkerier kör söderut mot Italien och Spanien, medan andra kör norrut till Norge.

Val Av Fraktare

I princip kan alla fraktare allt. Det kan de därför att de bara köper tjänsten hos en annan fraktare, om det är något de inte själva kan hantera. Detta gör priset högre – och ofta också servicen sämre – då det nu finns ytterligare ett extra led i handeln och i kommunikationen. Det svåra är att hitta den fraktare som SJÄLV kan utföra just ditt uppdrag. Om du ska ha en pall hem från Shanghai ska du hitta den fraktare som har sin egen styckegodscontainer från Shanghai. Ska du ha två pallar vin hem från Italien, då ska du ha tag i den svenska fraktaren som själv kör till Italien.

Det kan vara besvärligt att få en överblick. Lyckligtvis har vi gjort mycket av jobbet åt dig så att du kan hitta informationen direkt här på Transporteca.