6 goda råd

Frakt till Norge

När du planerar din transport till Norge finns det ett fåtal viktiga saker du ska tänka på. Läs guiden här och undvik de största fallgroparna och få överblick över de viktigaste bestämmelserna när du behöver transportera gods ut ur EU och in i Norge.

Från ett fraktperspektiv är Norge ett intressant land på grund av den stora geografin och eftersom en stor del av landet är mycket bergigt. Läs här om de viktigaste försiktighetsåtgärder du ska ta om du behöver transportera ditt gods in i bergiga områden.

1. Frakt från EU till Norge

Norge är inte ett EU-medlemsland och reglerna för fri handel inom EU gäller därför inte när man ska transportera gods till Norge.

I praktiken innebär detta att godset ska exporteras från EU i det land som det exporteras ifrån, och tullklareras i Norge, på samma villkor som om du exporterar till andra tredjeländer. Det innebär också att man inte lägger på moms på fraktkostnaden från Sverige till Norge.

Om du får en speditör eller ett åkeri till att stå för transporten bör du fråga om export i Sverige och tullklarering i Norge är en del av priset. Ofta ingår tulldeklarationen inte i priset i Norge om du inte själv specifikt ber om det, eller köper din transport på en portal med all-in prisgaranti.

I praktiken kan importören mycket väl själv stå för tulldeklarationen, men om importören som får godset inte har erfarenhet av tullklarering så motsvarar besparingen inte risken för försening av frakten, och därmed risken för ytterligare lagringskostnader.

2. Exportregistrering

För att sälja och exportera varor till Norge ska ditt företag vara exportregistrerat.

verksamt.se kan du registrera ditt företag för export. Själva registreringen kostar ingenting och görs online.

3. Moms och tullbestämmelser i Norge

Som exportör till Norge, som ligger utanför EU, ska man inte lägga på moms, varken vid försäljning till företag eller till privatpersoner.

Vid frakt till Norge av gods värt mer än NOK 350 inkl. frakt ska den norska importören betala tull och moms i Norge. Denna bagatellgräns gäller inte för alkohol och tobak. Tullbestämmelserna föreskriver att tullen beräknas utifrån varans inköpspris plus frakt och eventuell försäkring. Moms beräknas som 25 % av tullgrundlaget plus tull, dock endast 15 % för livsmedel.

De norska tullmyndigheterna erbjuder en online importkalkulator, som visar hur mycket man ska betala i tull och respektive moms enligt norska tullbestämmelser: Importkalkulator.

frakt till norge

4. Transportpriser till Norge

Frakt till Norge sker oftast som vägtransport. Eftersom transittiden bara är upp till ett fåtal dagar lönar det sig sällan att använda flygtransport till Norge om inte det ska till mottagare i norra Norge.

Några går direkt från avsändaren till mottagaren med en specifik lastbil, andra går via distributionscentraler, dvs. att godset avhämtas i mindre varubilar, körs till en export distributionscentral i Sverige, varefter det skickas med en större exportlastbil till Norge till en import distributionscentral, normalt i Oslo. Se aktuella transportpriser till Norge här.

5. Hur kan man vara säker på att få det billigaste priset?

Skickar man mindre försändelser till Norge vil det ofta vara billigast med en budfirma. Då ska man bara se till att leveransen är förpackad enligt budfirmans förpackningsanvisning, och att peketens storlek och vikt ligger inom budfirmans ramar. Beställer man t.ex. frakt till Norge med UPS får enskilda paket inte överstiga 70 kg och omkrets plus längd får inte överstiga 419 cm.

För större försändelser kan man ofta få besparingar genom att palletera och foliera godset. Är pallhöjden under 110 cm kan man uppnå besparingar genom att packa godset så att pallarna kan staplas. Då tar godset mindre golvplats i exportbilen och därmed kan åkeriet ha mer gods med på turen.

Skickar man projektlast, så som stora maskiner eller byggnadselement, är det viktigt att dessa är försvarligt förpackade i t.ex. trälådor och kan hanteras med gaffeltruck eller kran. Det är också viktigt att man informerar åkeriet om vilka hjälpmedel som finns till rådighed vid lastning och lossning.

frakt till norge priser

6. Frakt till Norge med Transporteca

Om du behöver transport till Norge kan du hitta och jämföra transportlösningar och priser online här på portalen. Och har vi inte en vara som passar dina specifika behov, så hämtar vi in erbjudanden från vårt nätverk av åkerier och speditörer inom 24 timmar utan bindning.

Vad säger kunderna?

Frode Dale, CEO för Bollerup Jensen, fick transporterat tvålprodukter från Ådum till Oslo. Efter den första beställningen på Transporteca sa han:

”Vi fick bara positiva erfarenheter med leveransen. Den hämtades som överenskommet fredag och levererades tisdag utan problem av något slag. Vår kund var nöjd.”