Allt du behöver veta

Sändningsdokument

Det finns många olika sorters sändningsdokument. Det är viktigt att du vet vad du behöver innan du beställer din transport. Läs mer nedan om vilka sändningsdokument du behöver.

Handelsfaktura

Fakturan utfärdas av säljaren (vanligtvis avsändaren) och anger vad som har sålts och försäljningspriset. Detta utgör grunden som tulldeklarationen och tull baseras på.

Dokumentet innehåller vanligtvis uppgifter om säljaren, köparen, datum för utfärdande, typ av varor, försäljningspris och villkor för försäljningen av varorna. Villkoren avser den tidpunkt då äganderätten till varorna övergår från säljaren till köparen.

Bokningsbekräftelse

Bokningsbekräftelsen är det dokument som utfärdats av speditören som bekräftar alla uppgifter gällande din bokning, med undantag för den faktiska kostnaden för transporten. Bokningsbekräftelsen används som dokumentation för bokningen. Den används för att förmedla information mellan avsändaren, mottagaren och andra relevanta parter. Observera att bokningsbekräftelsen inte ersätter ett konossement som bekräftelse på att gods har skickats, och att den inte kan användas som sådant i bankärenden.

Dokumentet har ett unikt bokningsnummer samt uppgifter om speditören, avsändaren, mottagaren, transporttjänsten, transitering och godset. Den innehåller vanligtvis uppgifter om nästa steg och adresser till lager som är relevanta för din sändning.

Du får din bokningsbekräftelse så snart du har slutfört din betalning, om du bokar på Transporteca.

sändningsdokument för vägtransport

FCR (Speditörens sändningsdokument)

FCR (Forwarder’s Cargo Receipt på engelska) är ett fraktkvitto som utfärdas av speditören eller hans agent till godsets avsändare, när lasten har överlämnats till speditören. Det fungerar bara som bekräftelse på att lasten har mottagits för frakt. FCR bekräftar inte lastens skick, eller att lasten har lämnat ursprungslandet.

Dokumentet innehåller vanligtvis information om bokningen och uppger att lasten har tagits emot i till synes gott skick. Om lasten inte är i gott skick när den överlämnas till speditören, kommer den vanligtvis att avvisas och något fraktkvitto kommer inte att utfärdas.

Speditörens faktura

Speditörens faktura utfärdas av speditören till avsändaren eller mottagaren. Detta är ett sändningsdokument för transportkostnader och tjänster som ingår i den köpta lösningen.

Dokumentet bör innehålla ett unikt bokningsnummer, faktureringsadress, uppgifter om vad som ingår i transporttjänsten, transportkostnader och en hänvisning till villkor.

När du bokar på Transporteca skickas speditörens faktura till din e-post direkt efter genomförd betalning.

sändningsdokument för flygfrakt

HBL

HBL (House Bill of Lading) är ett konossement som utfärdas av speditören till avsändaren med följande syften:

Bekräftelse på inleverans av gods – HBL utfärdas när godset har lastats på ett fartyg.
Värdedokument – även om det är inte helt överlåtbart, tjänar det samma syfte som ett vanligt konossement, och måste överlämnas i original till speditören för att ta emot lasten.
Bevis på avtal för transport mellan kunden och speditören
HBL har uppgifter om den faktiska avsändaren och mottagaren, godset som fraktas, betalningsvillkor och kontaktuppgifter till speditören eller dess ombud.

Som avsändare måste du skicka HBL i original till mottagaren så snart som du kan bekräfta mottagande av betalning för de sålda varorna. Du som mottagare behöver överlämna HBL i original till speditören för att ta emot varorna.

Telex release

Vissa speditörer erbjuder telex release av transporter. Detta innebär att original HBL kan överlämnas till speditören eller fraktarens agent på ursprungsorten. De instruerar sedan kontoret på destinationsorten att lämna ut godset till mottagaren (i gamla dagar via telex, numera brukar det ske via e-post). Därmed behöver inte mottagaren överlämna HBL i original till speditören på destinationen för att ta emot lasten.

Fördelen med telex release är att avsändaren inte behöver skicka sändningsdokument som exempelvis HBL i original.

sändningsdokument till sjöss

MBL

MBL (Master Bill of Lading) är ett konossement som utfärdas av rederiet till speditören när containern med flera leveranser har lastats på ett fartyg. Den är inte relevant för avsändaren eller mottagaren av en mindre sändning i containern, eftersom de använder sig av en HBL som enbart gäller för deras försändelse istället.

Det är speditörens beslut vilket rederi och vilka hamnar som används. Detta är i princip irrelevant för de som skickar mindre än en hel container, eftersom sändningen ändå kommer att passera genom ett ursprungs- och destinationslager för omlastning.

Sjöfraktsedel

En sjöfraktsedel har många likheter med en HBL, men utan kravet på att ett original överlämnas till speditören innan lasten kan överlämnas till mottagaren. Detta dokument är inte överlåtbart, och det är inte ett värdedokument.

En sjöfraktsedel kan vara en bra lösning när varor redan har betalats för innan godset lämnar ursprungsorten. Det förenklar processen och mottagaren behöver bara styrka sin identitet för att kunna ta emot leverans av godset.

Försäkringsintyg

Rederier och speditörer har begränsat ansvar vid förlust eller skada på gods. Därför krävs ofta en separat försäkring för varor i transit. En sådan försäkring kan antingen införskaffas genom en speditör eller en försäkringsagent.

Ansvaret för försäkringen bör avtalas mellan avsändaren och mottagaren för att undvika att man försäkrar varorna dubbelt, eller inte alls. Försäkringsintyget utfärdas av försäkringsbolaget och uppger att det handlar om en varuförsäkring, försäkringsnummer, beskrivning och värdet på det försäkrade godset, samt kontaktuppgifter för försäkringsagenten.