Utförlig guide

Leverans- och handelsvillkor

Här är vår guide till de vanligaste handelsvillkoren vid godstransporter.

Incoterms

Språket kan göra internationell handel extra komplicerad. För att övervinna några av dessa svårigheter är det avgörande med ett gemensamt språk för när äganderätten till handelsvaror övergår från säljaren till köparen. Handelsvillkoren bör avtalas mellan köpare och säljare vid början av det kommersiella samarbetet och finns helst dokumenterat i ett kommersiellt avtal eller kontrakt. Detta kan senare användas för att fastställa vem som ansvarar för att ordna och betala vilken del av fraktprocessen.

Incoterms som publiceras av den Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce) sedan 1936, är en erkänd standard som används över hela världen i internationella avtal för försäljning av varor. Den senaste versionen trädde i kraft i januari 2011 (version 2010). Om du söker på internet så kommer du att hitta en mängd illustrationer som förklarar hur risken och kostnaden överförs från säljare till köpare vid olika leveransvillkor. Vi kommer att försöka att kort presentera några av de vanligaste Incoterms nedan.

Fritt fabrik (EXW)

Fritt fabrik (EXW) är en av de mest grundläggande överenskommelserna mellan säljare och köpare. För att uppfylla sin skyldighet enligt dessa villkor måste säljaren helt enkelt göra varorna tillgängliga vid sin fabrik eller lager så att köparen kan hämta upp dem. Alla kostnader och risker i samband med den internationella godstransporten, inklusive export tullklarering och försäkring är ligger då hos köparen.

Handelsvillkor vid sjöfart

Fritt lastat (FCA)

Fritt lastat (FCA) villkor betyder att säljaren måste leverera godset till av köparen angiven fraktare och plats. I praktiken innebär detta att säljaren är ansvarig för exporttransport till fraktaren och tullklarering av godset, och importören ansvarar för alla kostnader efter detta, inklusive eventuell import tullklarering och avgifter.

Fritt ombord (FOB)

Fritt ombord (FOB) är ett vanligt handelsvillkor där varornas kostnad och risk övergår från säljare till köpare när godset har passerat över skeppets reling vid ankomst till den angivna avlastningshamnen. Säljaren har därför uppfyllt sin skyldighet och köparen måste ta alla kostnader och risker för förluster eller skada på godset från den punkten och framåt.

Fri kostnad och frakt (CNF)

Vid leveransvillkor Fri kostnad och frakt (CNF/C & F/CFR) är säljaren ansvarig för att föra godset till destinationshamnen. Köparen är därför ansvarig för eventuella avgifter, frakt, tullklarering och fraktförsäkring inom destinationslandet.

leveransvillkor för containertransport

Fri kostnad, försäkring och frakt (CIF)

CIF liknar CNF, förutom att i detta fall är säljaren ansvarig för varuförsäkring.

Delivered at Place Unloaded (DPU)

Delivered at Place Unloaded (DPU) innebär att säljaren betalar för transport till destinationsterminalen. Det innebär att säljaren betalar för både sjötransport och alla avgifter, men inte tullklarering, vilket är upp till köparen.

Delivered At Place (DAP)

För DAP – tidigare känt som DDU (Levereras oförtullat) – är säljaren ansvarig för att ordna leverans till köparen vid en överenskommen plats och köparen ansvarar endast för att ordna och betala för tullklarering och eventuella avgifter vid ankomsten.