Därför bör du köpa den via Transporteca

Transportförsäkring?

Det kan vara värt att överväga att lägga till transportförsäkring när du bokar din transport. På Transporteca får du inte bara ett försäkringsbolag med omdöme A +  från Standard and Poor’s, du kan också vara säker på att få snabb skadehantering och utbetalning till ett av de bästa priserna på marknaden.

Fraktat gods överlämnas nästan alltid till mottagaren i samma skick och kvantitet som mottaget från avsändaren. Om en av dina transporter mot förmodan skulle komma till skada eller försvinna, kan full täckning endast garanteras om du har transportförsäkring. Vi har i tidigare inlägg förklarat fördelarna med att köpa försäkring och riskerna det medför att inte köpa försäkring, samt varför du bör boka transport med Transporteca. Nedan förklarar vi varför vi anser att det bästa alternativet är att köpa din transportförsäkring här på portalen, samtidigt som du bokar din transport.

Varför erbjuder Transporteca transportförsäkring?

Transporteca handlar om att göra frakt av gods så enkelt och bekvämt som möjligt. Vi anser att det bör vara lätt för alla med ett transportbehov att hitta och boka den rätta transportlösningen. Oavsett vilken bransch, vilket sorts gods det gäller och vilken leveranstid som krävs.

Vi vet också av erfarenhet i branschen, att internationella transporter ofta utgör en finansiell risk för den som äger godset. Det beror på att speditörer och åkerier har begränsat ansvar enligt internationella överenskommelser.

transportförsäkring till container

Den bästa transportlösningen handlar därför inte bara om transport. Den innehåller ofta en försäkran om ekonomisk kompensation. Så att kunderna inte lider någon ekonomisk förlust, i de sällsynta fall då varor inte anländer i samma skick eller kvantitet som de lämnade avsändaren.

Det är därför viktigt att våra kunder känner till den risk de tar som ägare av gods som fraktas internationellt. Dessutom kan de minska denna risk när de genom ett par klick, lägger till en transportförsäkring till bokningen.

Hitta bäst transportförsäkring

Valet av transportförsäkring beror framför allt på risken, priset och täckningen. Risken är ofta densamma, men priset och täckningen varierar mellan olika försäkringsbolag. Bedömningen av priset är relativt enkel, men täckningen avser inte bara det ekonomiska värdet. Den avser också hur effektiv och rättvis skadehanteringen är, samt hur snabbt utbetalningar sker.

Om du exempelvis tar ut en transportförsäkring med ett försäkringsbolag som har en komplicerad hantering av fordringar och som kräver omfattande dokumentation, så kanske du inte ens kan starta ett krav. Även om du framgångsrikt startar ett krav så kan behandlingstiden vara flera månader lång. Så du kommer att  ligga ute med pengar när du köper ersättningsvaror, tills kravet har lösts. Slutligen, om täckningen är oklar när du tar ut försäkringen, eller utbetalningen är mindre än vad du borde ha rätt till, så kan följderna vara utmattande för den som köpt transporten.

Vi på Transporteca har gjort researchen åt dig. Vi har valt ett företag som är specialiserat på området transportförsäkring. De har en bevisad meritlista som visar konsekvent, snabb och skälig skadereglering och snabba utbetalningar. Kort sagt, ett försäkringsbolag som vi kan gå i god för eftersom de delar våra värderingar.

Vi föredrar ett separat försäkringsbolag

Många speditörer försäkrar sig själva. Det innebär att företaget du köper transportlösningen från – det kan vara en speditör eller ett åkeri – också erbjuder transportförsäkring som försäkringsgivare. Om du behöver starta ett försäkringskrav, så skulle det följaktligen hanteras och avgöras av samma företag, som hanterat sändningen.

På Transporteca föredrar vi att utse ett separat försäkringsbolag. Vi tror att detta förenklar behandlingen av försäkringsfordringar och ofta ger ett bättre resultat för försäkringstagaren – för dig. På detta sätt, är vi säkra på att få en helt opartisk skadereglering och vår erfarenhet visar att detta säkrar snabbare utbetalningar.

Vem är försäkringsgivare, när jag köper försäkring via Transporteca?

När du köper transportförsäkring i samband med att du bokar med Transporteca, så tillhandahålls försäkringen av vår försäkringspartner, First Marine, som ombud för Lloyd’s of London. Det betyder att First Marine är vårt försäkringsbolag, som har oberoende underwriting och skadereglering.  Dessutom garanterar Lloyd’s of London, som har en A+ rating från Standard & Poor’s, ekonomisk täckning vid anspråk.

First Marine anses vara en del av eliten på marknaden för transportförsäkringar, och hanterar transportförsäkring för alla slags gods. Deras tjänster är oftast begränsade till speditörer, och därför är deras policys inte tillgängliga för transportköpare i stort, om inte försäkringen köps på Transporteca-portalen. Denna modell säkerställer konkurrenskraftiga priser och mycket effektiv och professionell handläggning av eventuella försäkringskrav.

transportförsäkring till lastbil

Vår erfarenhet av First Marine, är att det är enkelt att anmäla krav, handläggningen är effektiv, besluten är rättvisa och utbetalningarna sker snabbt. Dessutom har vi förhandlat fram ett volymavtal vilket garanterar att transportköpare på Transporteca erbjuds ett mycket konkurrenskraftigt pris, direkt på portalen. Full täckning av godsvärdet, transportkostnader, eventuell moms och uppskattad vinst ingår.

Du uppger godsets värde; vi beräknar täckningen åt dig

När du köper transportförsäkring på Transporteca, så kommer du att bli ombedd att uppge godsets värde, och vi kommer omedelbart att beräkna försäkringens totala pris och täckning.

För företagsanvändare är godsets värde normalt samma som värdet som betalas till leverantören. Detta värde motsvarar alltså kostnaden för att förvärva nya eller liknande varor vid förlust eller skada. Vi lägger automatiskt till transportkostnaden till ditt skydd och 10% för en uppskattad vinst. Detta säkerställer att du är täckt för transport och eventuella olägenheter i samband med inköp av ersättningsvaror. Du behöver inte ta med det i beräkningen av godsets värde, eftersom systemet automatiskt tar med det. Full täckning och information om godsets värde, frakt och uppskattad vinst kommer att skrivas på fakturan du får när du gör bokningen.

För privata användare, är godsets värde det värde som betalas till leverantören av varorna, när det gäller nya varor. Vid begagnade varor eller personliga tillhörigheter, så är det återanskaffningsvärdet. Återanskaffningsvärdet innebär kostnaden för att köpa liknande varor i ett liknande skick. Eller för liknande nya varor, om det inte går att köpa varor i samma skick. Vi lägger automatiskt till fraktens kostnad och eventuell moms på frakten för att komma fram till hela försäkringens täckning. Full täckning och information om godsets värde, frakt och moms kommer att skrivas på din faktura.

Vad är Transportecas roll?

Här på Transporteca har vi identifierat vad vi anser vara det bästa försäkringsbolaget när det gäller transport, och förhandlat gynnsamma försäkringsvillkor och priser. Vi har gjort allt detta tillgängligt för våra användare som bokar transport på vår hemsida, så att de inte behöver spendera sin tid på det. Lägg till försäkringen med ett par klick när du slutför bokningen. Du får omedelbart din bekräftelse av köpet av försäkring på din transport faktura. Då vet du att har försäkringsskydd.

Vi är redo att hjälpa till när du behöver göra ett krav. Kundservice teamet på Transporteca guidar dig genom den enkla kravproceduren och finns tillgängliga på chatt, telefon och post, så att du får en snabb och rättvis lösning. Om du får några frågor från försäkringsbolaget, så kan du ta dem direkt eller hålla oss informerade, det är upp till dig.

Du kan betrakta Transporteca som din neutrala försäkringsexpert, som alltid siktar på bästa kundnöjdhet.