Guide

Billig Flyttning Utomlands

Om du står och ska flytta utomlands utan ett företag i ryggen som betalar för flyttningen kan du med fördel skicka iväg ditt flyttgods med en vanlig speditör. Du kan normalt spara mellan 70-80 % jämfört med att använda en traditionell flyttfirma.

Ska du själv betala för flyttning utomlands?

Det är långt ifrån alla speditörer som vil ha med flyttgods att göra. Faktisk säger de flesta speditörer av principskäl “nej tack” till flyttgods. Det gör de eftersom de har haft dåliga erfarenheter med det. Erfarenheter som kommer av att privatpersoner ofta inte känner till speditörernas och åkeriernas sätt att arbeta på och därför har orealistiska förväntningar på den service de köper.

Men om du gör det på rätt sätt är det fullt möjligt att skicka iväg godset med en speditör. Nyckeln till en billig och problemfri flyttning utomlands är att det sker på speditörens villkor, inte dina. Du ska själv göra allt benarbetet så att speditören lätt kan hämta varorna, hantera dem på lagret och klara dokumentationen utan problem. Det kräver en hel del arbeta från din sida att få allt färdigt, men besparingen kan också vara mycket stor.

Hur mycket plats ska jag använda?

Det första du ska göra är att bedöma hur mycket du ska ha flyttat och hur mycket plats det tar upp. Fundera på om du ska låta möblerna stå kvar och köpa nya när du kommer fram. Det kan ofta vara den bästa och billigaste lösningen.

Det handlar om ifall du ska skicka en hel container eller om du ska skicka ditt flyttgods som styckgods på pallar. Som tumregel kan du räkna med att en fullt möblerad 2-rums lägenhet motsvarar en 20-fots container.

Om du flyttar ensam och låter möblerna stå, då räcker 2 till 3 pallar normalt. En enda pall kan som utgångspunkt ha 2 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 12 stora flyttlådor.

Billig Flyttning Utomlands

Packning

Som utgångspunkt ska allt – utom möbler – packas i lådor. Det gäller också din cykel om du ska ha den med. Glas och andra saker som kan gå itu ska noga packas in i tidningar eller papper. Det är ditt ansvar att godset är packat så det tål den långa transporten utomlands. Lådorna ska placeras på pallar och säkras med sträckfilm.

Flyttar du i en hel container behöver du inte använda pallar. I så fall står du själv inne för att containern packas säkert. Här är det viktigt att du packar godset så att det tål våldsamma gungningar på havet utan att det rutschar eller välter. Använd surringsöglorna som finns i botten av containern.

Packlista

Vi skickar dig ett Excel-ark med mallen för en packlista. Efterhand som du packar ska du fylla i packlistan med en beskrivning av sakerna och en bedömning av sakernas återanskaffningsvärde. Packlistan används för tullklarering av varorna i både Sverige och utomlands. Man betalar normalt inte tull på flyttgods men tullen måste ändå känna till innehållet och godsets värde.

Billig Flyttning Utomlands

Pallar och flyttlådor

Om du flyttar utanför Europa är det ett krav att pallarna är ISPM15-certifierade. Det innebär bara att pallarna är värmebehandlade och besprutade så att skalbaggar och svamp inte kan leve i dem.

Det är också viktigt att du använder den professionella sortens flyttlådor samt att du använder nya, eller nästan nya lådor. Dessa lådor är mycket starkare än den vanliga tunna modell som man ofta använder när man flyttar inom Sverige. Lådorna tål därför att staplas högre och med tyngre saker utan att de kollapsar. Det innebär att hela pallen blir mer stabil och skyddar godset bättre.

Tillgångsförhållanden

När åkeriet hämtar ditt flyttgods kommer de med en pallvagn och en lastbil med en lift bakpå. De ska kunna köra pallarna direkt upp på lastbilen med pallvagnen. Det innebär att om du bor på 4:e våningen måste du ha pallarna stående nere på gården/gatan, så att man kan komma åt dem direkt. Om du har grus i uppfarten – vilket en pallvagn inte kan köra i – då måste du sätta in pallarna hos grannen eller lägga ut körplåtar.

Slutligen ska du eller någon du känner vara hemma när flyttgodset hämtas. Annars kör lastbilen igen utan ditt flyttgods.

Billig Flyttning Utomlands guide

Dokumentation

Förutom packlistan finns det ofta en rad dokument som ska fyllas i. Dessa varierar beroende på vilket land du flyttar till eller från. Gemensamt för dem alla är att du ska bifoga en kopia av ditt pass. Dessutom finns det oftast också ett immigrationsformulär för det land du flyttar till. I Sverige krävs till exempel att du är registrerad i Skatteverkets folkbokföring när godset anländer.

Försäkring

Transportförsäkring är obligatorisk när du beställer flyttning via Transporteca. Priset på försäkringen beror på det försäkrade godsets värde och är rätt enkelt att räkna ut:

SEK 750 för ett värde upp till SEK 50 000
SEK 1 500 för ett värde upp till SEK 100 000
1,5 % av godsets värde vid värden över SEK 100 000

Priser på billig flyttning utomlands

Som du kan se av ovanstående är det möjligt att förbereda sig för en billig flyttning utomlands. Här har du några exempel på priser på flyttgods som Transporteca har hanterat. Priserna är all-in, dvs. att de gäller från dörr till dörr, och att inga andra kostnader tillkommer. Priserna är också inklusive försäkring, som i de ovan visade fallen har legat på mellan SEK 130 och SEK 1 500.

20 fots container från Halmstad till Florida – SEK 27 164
2 pallar från Stockholm till Sydney – SEK 15 259
1 pall från Lund till Toronto – SEK 8 002

I vissa fall lönar det sig att bara köpa transporten fram till ankomsthamnen, och sedan själv stå för vidare transport. Detta kan vara en fördel om du själv har möjlighet att hämta godset i hamnen, eller om du själv har kontakter i landet som kan hantera leveransen för dig. Här kommer ett par exempel på sådana försändelser:

2 pallar från Malmö till New York (leverans i hamn) – SEK 8 954
2 pallar från Gothenburg till Chile (leverans i hamn) – SEK 5 259
4 pallar från Borås till New York (leverans i hamn) – SEK 16 816