Transport inom EU

Direkt Van

När du väljer Transportecas “Direkt Van” som transportlösning köper du utrymme i en van med en förare som transporterar dina varor inom EU. Du får fördelarna med att samlasta med andra kunder, ett förmånligt pris, bra kommunikation, och tillgång till vår kundsupport som alltid vet exakt var dina varor befinner sig – allt detta medan vi garanterar att dina varor finns i samma van hela vägen från upphämtning till leverans, utan att omlastas under färden vilket väsentligt minskar risken för skador.

När du behöver transportera varor inom EU finns det olika transportlösningar att välja mellan och du måste vara införstådd med för- och nackdelarna med varje lösning. Det här inlägget kommer att fokusera på transportlösningen ”Direkt Van”, som är utarbetad av Transporteca. Vi jämför den med alternativa transportmetoder.

En van med en förare

Transportlösningen “Direkt Van” består av ett nätverk av fordon som jobbar på förutbestämda rutter över hela EU, 100% kontrollerade av Transporteca. All kommunikation och planering av rutterna samt tidschemat styrs av Transportecas kundsupportteam, vilket gör att förarna kan fokusera på det som är viktigast i deras roll: att köra och att garantera utmärkt kundbemötande.

Det finns för-och nackdelar med alla transportlösningar vilket är viktigt att vara medveten om innan du bestämmer hur du ska transportera ditt gods.

Att tänka på när du väljer vår “Direkt Van” tjänst

Fördelarna med “Direkt Van”:

 • Inga omlastningar, vilket minimerar risken för skador och förlust.
 • Få krav på förberedelse och packning av dina varor vilket reducerar både den tid det tar och kostnaderna för att förbereda din sändning.
 • Förmånliga priser som ligger 50-80% under priserna som traditionella flyttfirmor tar.
 • Tillgängligt för alla – både privatpersoner och företag.
 • Nästan inga restriktioner på typen av frakt, förutsatt att den får plats och kan lastas i fordonet.
 • Utmärkt kommunikation före, under och efter transporten.
 • GPS spårning av van och frakt.
 • Upphämtning och leverans inom tvåtimmarsfönster vilket avtalas i förväg.

Inga omlastningar försäkrar minimal risk för förlust och skador
Majoriteten av skador sker under omlastning. När en leverans är lastad korrekt i en van, lastbil eller i en container är risken för skador minimal under själva transporten. En av de största fördelarna med ” Direkt Van” tjänsten är att din frakt hämtas upp och levereras med samma van. Med andra ord: när din frakt är lastad i fordonet kommer den inte att bli omlastad till ett annat fordon eller flyttad via ett omlastningscenter. Det här minimerar risken för skador och förlust avsevärt.

Få emballage och packningskrav reducerar förberedelsetid och kostnad
En ytterligare fördel med ”Direkt Van” tjänsten är att du är del av på- och avlastning av fordonet vilket tillåter dig att se hur din frakt hanteras. Allt är övervakat av erfarna förare vilket garanterar att lastningen inte sker med maskin som t. ex. gaffeltruck eller transportband. Detta leder till minimala krav på emballage och packning jämfört med andra transportmetoder vilket sparar både tid och pengar när du förbereder din last.

Kostnadsbesparing på mellan 50-80% jämfört med traditionella flyttfirmor
Priserna för ”Direkt Van” tjänsten är uträknade på volym och vikt av lasten du behöver fraktad, samt distansen. En av de stora skillnaderna jämfört med traditionella flyttfirmor är att flyttfirmor ofta har flera personer som sköter emballering och packning, bärning och registrering av dina personliga ägodelar.

direct van

“Direkt Van” är en ‘enkel’ service vilket betyder att du ansvarar för att förbereda lasten själv, och om inget annat är överenskommet, måste du se till att dina varor är klara för upphämtning vid trottoaren när vår van anländer. På samma sätt, om inget annat är överenskommet måste du kunna ta emot dina varor vid leverans.

Det här reducerar naturligtvis kostnader vilket förklarar varför du kan förvänta dig att ”Direkt Van” servicen kostar 50-80% mindre än vad det skulle göra med ett traditionellt flyttföretag.

Tillgängligt för alla – både privatpersoner och företag
De flesta transportalternativen är tyvärr endast tillgängliga för kommersiell frakt. Det är skälet till att de är utformade för upphämtning och leverans vid lagerlokaler med lastkajer, de kräver flexibel upphämtning och leverans på affärstider och på grund av ovarsam hantering av varorna krävs professionell packning för att förhindra skador.

Detta är inte fallet med Transportecas ”Direkt Van” service. Den här transportlösningen är tillgänglig för både privatpersoner och företag- alla som har ett behov av internationell transport inom EUs gränser.

Inga restriktioner på frakttyper
Ofta finns det restriktioner på typen av varor som frakt och kurirföretag kan ta emot. Med ”Direkt Van” tjänsten kan du transportera allt som får plats i en van, och så länge det inte förstörs (produkter med utgångsdatum), eller utsätter föraren eller fordonet för fara. Det kan finnas krav på packning och förberedelser av din last, men som tumregel finns det inga restriktioner på typ av varor.

Utmärkt kommunikation, spårning och upphämtning inom tvåtimmarsfönster
Eftersom Transportecas kundtjänstteam ansvarar för all kommunikation med kunder och förare kan vi försäkra korrekt och pålitlig kommunikation både före, under och efter transporten.

Detaljerad ruttplanering och GPS spårning av alla fordon betyder att vi kan erbjuda tvåtimmarsfönster i förväg för upphämtning och leverans på hämtnings- och leveransdatumen, och vi kan skicka ett sms en halvtimme innan föraren anländer till din adress. På så sätt behöver du inte vänta hela dagen på föraren.

”Direkt Van” begränsningar

Naturligtvis finns det sändningar som inte är idealiska för ”Direkt Van” lösningen. Förutom frakt som kräver tullklarering. (dvs. in/ut ur EU) bör du vara uppmärksam på följande begränsningar:

 • Transittiderna är längre än för andra former av transporter och ”Direkt Van” tjänsten erbjuder inte dagliga avgångar.
 • Viss flexibilitet krävs av dig när det gäller upphämtning och leverans eftersom det måste göras när fordonet är i området.
 • Det är en ”curb to curb” tjänst vilket innebär att hämtning och leverans sker på trottoaren om inget annat är överenskommet.
 • Om du väljer att inte lägga till transportförsäkring bär du fullt ansvar för alla oförutsedda incidenter eller force majeure.
 • ”Direkt Van” kan inte frakta varor på lastpall.

Varor som kräver snabb leverans
En normalresa från södra till norra Europe och tillbaka beräknas ta ungefär 18 dagar. Ibland finns det avgångar varje vecka, ibland varje månad. Därför är ”Direkt Van” inte relevant för sändningar som kräver snabb leverans. Sådana sändningar passar bättre för alternativa transportmetoder som vi ska prata om senare i den här artikeln.

Upphämtning och lämning på trottoaren
Den här tjänsten hämtar och lämnar på trottoaren om ej annat är förutbestämt i förväg. Du förväntas därför kunna hjälpa till med lastning och avlastning av din frakt. Om du inte är tillgänglig att hjälpa till eller kan arrangera så att lasten är redo vid trottoaren, kanske du behöver tjänsterna från en traditionell flyttfirma istället.

Föraren hjälper gärna till att bära några få större artiklar som t. ex. en soffa som kräver fler personer som bär. Ytterligare assistans måste bokas i förväg till ett fast timpris.

Risken med att inte lägga till transportförsäkring
Transporteca erbjuder köp av transportförsäkring när du bokar transporten online. Om du mot vår rekommendation inte köper transportförsäkring, bär du fullt ansvar för frakten. Enligt lag är Transportecas ansvar för personliga tillhörigheter begränsat till skador och förlust om de är resultatet av oaktsamhet, och för kommersiella varor tillämpas gränsen enligt CMR konventionen.

Gods på lastpall
Förarna kan inte lasta lastpallar i fordonen. Alla vans är packade för hand och förarna har inte med sig pallastare. Därför måste du vara uppmärksam på att om du har en lastpall med varor är det bara lådorna som kommer att lastas på men själva lastpallen lämnas vid hämtningsadressen.

direct van

Transittider och schemalagda rutter

Transporteca planerar rutterna i förväg enligt behovet av transport. Ett exempel på en standardrutt är start i Malaga och sedan till Lissabon innan den fortsätter genom Portugal, Spanien och Frankrike till London, och sedan genom Belgien, Holland och norra Tyskland innan den fortsätter till Danmark och Sverige där fordonen vänder i Stockholm. Sedan går resan tillbaka söderut genom östra Tyskland och Österrike, mot norra Italien där föraren kör igenom Verona innan han styr sydväst genom södra Frankrike och till Barcelona. Resan avslutas genom att återvända till den Spanska sydkusten.

En sådan här resa inklusive på- och avlastningstid, extra tid för att lösa oförutsedda händelser, och med en förare som följer regler om körtid och vila, beräknas ta 18 dagar. Antalet fordon som kör samtidigt bestäms av antalet bokningar för transporter som vi får in. Målet är dock att erbjuda åtminstone en avgång varje vecka.

När du får prisuppgiften för din ”Direkt Van” transport ingår information om nästa tillgängliga avgång samt beräknad transittid. Vi gör vårt bästa för att arrangera hämtning av ditt gods med första tillgängliga van, eller senast inom fyra veckor. Du kan förstås också boka utrymme i våra fordon som är planerade för längre rutter.

Transittiden startar vid hämtning och för att ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig, se exemplen nedan på transittider med vår ”Direkt Van” tjänst:

Från Stockholm till Verona – 10 dagar
Från Köpenhamn till Malaga
– 11 dagar
Från Lissabon till London – 6 dagar
Från Berlin till Barcelona – 9 dagar

Hämtnings- och leveranstider planeras alltid i förväg. Genom det är du garanterad ett tvåtimmarsfönster inom vilket föraren kommer att anlända till din adress.

Prisexempel

Transportpriset beror på volymen på dina varor, hur mycket de väger, avståndet din frakt måste transporteras och hur mycket hämtnings- och leveransadressen skiljer sig från ‘standardrutten’. När du begär en prisuppgift från Transportecas webbsida ser du antingen priset på skärmen på en gång eller så får du prisuppgiften via mail inom en arbetsdag.

Nedan visar vi några exempel på olika typer av gods på olika rutter:

20 flyttkartonger och 1 cykel från Malmö till Marbella, Spanien (3.090 km) – 3,2 m3, 380 kg – SEK 13.060 inkl. moms.
3 tavlor och en staty från Stockholm till London, England (1.898 km) – 1,2 m3, 86 kg – SEK 4.109 inkl. moms.
16 lådor innehållande pärmar från Berlin, Tyskland till Göteborg  (742 km) – 1,8 m3, 260 kg – SEK 4.845 inkl. moms.
1 kontrabas, 3 gitarrer, förstärkare och högtalare från Amsterdam, Nederländerna till Marseille, Frankrike (1.235 km) – 4,8 m3, 170 kg – SEK 9.590 inkl. moms.

De här priser är baserade på ‘curb-to-curb’ service. Det är möjligt att boka så att föraren kan hjälpa till med att bära dina varor in och ut, eller upp och ner till en timkostnad. Detta måste dock bokas i förväg så att det kan räknas in när rutten planeras. 

direct van

Försäkring

Vi rekommenderar starkt att våra kunder köper försäkring när de bokar transport. Vi gör detta därför att Transporteca inte kan hållas ansvarig för skador och förlust förutom vid oförsiktighet när vi transporterar gods och andra personliga tillhörigheter. För annan typ av last gäller CMR konventionen vilket begränsar transportföretagets ansvar.

Skälet till att vi inte kan ansvara för skador på personliga effekter är att vi inte tar del i packningen av godset. För annan typ av last gäller den internationellt erkända CMR konventionen vid all vägtransport som är utvecklad för att hålla transportpriserna så låga som möjligt. 

När du bokar transport med Transporteca har du möjligheten att köpa försäkring. När du gör det måste du uppge det totala värdet av ditt gods, vilket utöver priset för transporten kommer att bli det pris du är försäkrad för. Notera att för skador på använt och icke packat gods läggs SEK 2.750 på per skada av kommersiellt gods och SEK 4.120 per skada på personliga effekter.

Värdet av godset bör vara ersättningsvärdet före transporten. Om några skador sker kommer försäkringsbolaget antingen betala ersättningsvärdet, leverera en effekt identisk till den förlorade eller skadade, eller se till att korrekt reparation av effekten utförs. Du bör inte inkludera sentimentala värden eller andra speciella värden (t. ex. om effekten har ett samlarvärde) i det totala värdet.

Prisexempel på transportförsäkring 

Personliga effekter (värde SEK 42.116), transport (värde SEK 9.625) – SEK 1.128
Reservdelar till en bil (värde SEK 90.532), transport (värde SEK 3.487) – SEK 988

När du har köpt transportförsäkring, och i det osannolika fallet att ditt gods blir skadat eller förlorat, kommer vårt försäkringsbolag First Marine att ta hand om din skadeanmälan. Vi har endast positiva erfarenheter med snabb och rättvis behandling av försäkringsfall, samt snabb utbetalning.

Kommunikation 

Alla Transportecas fordon är utrustade med GPS spårning i realtid vilket försäkrar att vårt kundtjänstteam hela tiden vet var våra fordon befinner sig och kan förutse avvikelser från det planerade tidsschemat. Du kan förvänta dig följande kommunikation från Transporteca när du bokar en transport med vår ”Direkt Van” tjänst:

 1. Med din prisuppgift får du ett eller flera datumintervaller för upphämtning och leverans, och du kan välja det schema som passar dina behov bäst. 
 2. Om det förväntade hämtningsdatumet ändras p.g.a. justeringar i rutten eller tidsschemat får du omedelbart ett meddelande om ändringarna.  
 3. När det förväntade hämtningsdatumet närmar sig, och aldrig senare än en vecka innan avgång, får du ett uppdaterat tidsschema vilket vi vänligen ber dig att bekräfta. 
 4. Två dagar före hämtning får du ett mail med ett tvåtimmarsfönster för hämtning. 
 5. På hämtningsdagen får du ett sms från föraren en halvtimme innan han eller hon anländer till din adress. 
 6. På samma sätt får du ett mail vid leverans om det skulle bli några ändringar av det förväntade leveransdatum som du tidigare har fått.
 7. Två dagar innan leverans får du ett mail med ett tvåtimmarsfönster för leverans. 
 8. På leveransdagen skickar föraren ett sms en halvtimme innan han eller hon anländer till din address.
 9. Efter leverans får du ett mail där vi vänligen ber dig bekräfta att du har mottagit din sändning och du kan dela med dig av kommentarer eller observationer. 

Om du planerar att resa runt upphämtnings eller leveransdatumet rekommenderar vi att du väntar med att köpa biljetter till ett par dagar före hämtning/leverans. Det minskar risken att biljetterna går förlorade ifall transporten är försenad. Transporteca kan inte hållas ansvarig för förlust av flygbiljetter p.g.a. förseningar i transporten.

Du kan alltid svara på mail du får från Transporteca, vilket går direkt till vår kundsupport. Dessutom kan du alltid nå oss under våra öppettider på chatten eller telefon om du har frågor.

I sällsynta fall när skador eller förlust inträffar får du ett formulär som innehåller den information som försäkringsbolaget måste ha för att kunna behandla din anmälan. Informationen bör skickas direkt till försäkringsbolaget via mail.

direct van

Packning

Det är ditt ansvar att packa ditt gods ordentligt för att försäkra att det inte skadas av rörelserna det utsätts för under transporten. 

Eftersom ansvaret är ditt har vi inga formella krav på packningen men vi ber alla kunder att som minimum följa rekommendationerna nedan för att minska risken för skador:  

 • Inga lösa objekt i fordonet – allt bör packas i lådor, säckar, väskor, tunnor och dylikt.
 • Om flyttkartonger används, vänligen använd professionella lådor (7 mm) som kan köpas i järnhandel. Flyttlådorna måste sättas ihop rätt, så följ monteringsinstruktionerna som är tryckta direkt på lådan. 
 • Allt som passar i en flyttlåda bör packas ned. Packa dock inte mer än 20 kg i varje flyttlåda. 
 • Försök att fylla dina lådor helt fulla vilket minskar risken för att lådorna kollapsar under transport. Om du t ex har pärmar eller böcker i en låda, lägg kuddar, handdukar eller dylikt ovanpå. 
 • Packa inte saker som är lättantändliga, explosiva, giftiga, frätande eller liknande. 
 • Batterier för elektriska cyklar, elscootrar och liknande måste avlägsnas innan transport. 
 • Om du har saker som kan orsaka en oangenäm lukt ska de packas i tjocka plastpåsar innan de packas ned i lådor. 
 • Möbler måste monteras isär om det behövs för att kunna flytta dem. Ben på soffor, sängar, bord och liknande måste också avlägsnas om möjligt. 
 • Möbler och andra saker som inte ligger i lådor måste täckas med plast eller tyg. Det är särskilt viktigt att ljusa möbler inte är oskyddade för att minska risken för fläckar.  
 • Vid transport av tvättmaskiner måste transportsäkringar monteras innan transporten. 

Det är heller inte möjligt att lasta gods på lastpallar in i våra vans eftersom fordonen packas för hand. Pallgods lastas därför utan lastpallen och lastpallarna lämnas vid hämtningsadressen om inget annat bestämts i förväg. 

Fordonets lastutrymme är 190 cm högt, 370 cm långt och 185 cm brett. Ditt gods kan därför inte överstiga dessa mått. 

Skåpbilarna som används för vår ”Direkt Van” tjänst har en maxkapacitet på 14 kubikmeter och 1,400 kg. Då Transporteca aldrig kör med övervikt, och eftersom vi planerar fordonen och rutterna noga för att få plats med godset från alla kunder är det viktigt att måtten och vikten du anger för ditt gods är korrekt när du bokar. Om avvikelser finns försöker vi tillmötesgå dessa men vi kan inte garantera att detta är möjligt eftersom det beror på den aktuella rutten. För att undvika tråkiga överraskningar måste du mäta och väga ditt gods. Om det inte är möjligt föreslår vi att du anger en större volym och högre vikt hellre än för låg. 

Typer av frakt 

”Direkt Van” är den ideala transportlösningen för de flesta frakttyperna. För att dra nytta av tjänsten måste du helt enkelt vara flexibel med transittiden och vara säker på att måtten på dina produkter inte överskrider fordonets begränsningar (beskrivet ovan). 

Exempel på typer av frakt som passar för vår ”Direkt Van” tjänst inom EU: 

 • Mindre last av personliga tillhörigheter/flyttgods 
 • Arvegods
 • Konst och antikviteter
 • Möbler köpta på auktion 
 • Antika möbler
 • Bildelar och däck
 • Musikinstrument 
 • Varor för marknader och utställningar 
 • Motorcyklar och scootrar 
 • Elektronik som TV, stereo och datorer 
 • Saker köpta på Lauritz.com, catawiki.com, eBay och liknande auktionssidor.
 • Saker köpta på nätet 
 • Cyklar och träningsredskap
 • Troféer, bröllopsklänningar och gravstenar 

Och troligen en mängd andra saker som vi inte har lagt till på listan. Så länge det får plats i skåpbilen och kan packas för hand kan vi flytta det.

diret van

Boka transport med Transporteca: Så här fungerar det 

När du vet vad du till transportera, välj kategori nedan och fyll i dina transportbehov. När du har fått din prisuppgift kan du avsluta din beställning online och lägga till transportförsäkring. Du får din bokningsbekräftelse och faktura på en gång.

På upphämtningsdagen när föraren anländer vid din adress bör du ha ordnat så att ditt gods är redo vid trottoaren (om inget annat är överenskommet), och du eller din representant måste möta föraren för att gå igenom varorna och försäkra er om att det överensstämmer med bokningsbekräftelsen som föraren har med sig.

Om det är några ändringar mot packlistan när det gäller vad som är bokat måste detta diskuteras och lösas med Transporteca eftersom föraren inte lastar på din sändning förrän han eller hon har bekräftelse från vår kundsupport. Mindre ändringar brukar inte vara något problem, men kan bli nekade ifall fordonet är beräknat att bli fullbokat på den aktuella resan. Ditt gods levereras vid trottoaren om inget annat är avtalat och därför är det en god idé att ordna i förväg så att någon kan vara närvarande och bära in varorna om det behövs.

Vid leverans, vänligen försäkra dig om att du mottar hela sändningen. Vid skador eller förlust bör detta om det upptäcks vid leveransen, omedelbart påtalas till föraren som kommer vidarebefodra informationen till Transporteca. Information om skador som inte syntes vid leverans bör vidarebefodras till Transporteca senast 7 dagar efter leverans så att försäkringsbolaget kan behandla skadeanmälan.

När leveransen är utförd får du ett mail från Transporteca och vi hoppas att du tar några minuter och delar din upplevelse med oss. Detta hjälper oss att ge feedback till vår förare och hjälper oss att göra vår ”Direkt Van” tjänst så bra som möjligt.

Vad är skillnaden med Transporteca 

Transportindustrin i Europa har gradvis fått ett fläckat rykte – med ”Direkt Van” erbjuder vi ett etiskt alternativ som vi går i god för.

Det talas en hel del om missförhållandena för förare på europeiska vägar – vi har beslutat av ändra på det. Man kan leverera en effektiv och lönsam service samtidigt som förarna har goda och anständiga (levnads) förhållanden:

 • Vi följer lagstadgade regler för kör- och viloperioder även om det inte finns några lagliga krav för den typen av fordon vi använder.
 • Vi ordnar allt från kontoret – kommunikation, hotell, rutter och scheman- på det sättet kan förarna fokusera på att köra och att leverera förstaklassig service.
 • Förarna är egna företagare, men vi betalar för färjor, broar, betalvägar, boende och en ersättning per mil som täcker både fordon och bränsle.
 • Vi täcker löpande utgifter i förväg så att förarna inte behöver bekosta detta och vi betalar föraren för arbetet så snart resan är genomförd (normalt inom 3 dagar). På det sättet är förarens ekonomiska risk begränsad medan motivationen att leverera förstaklassig service till varje kund på rutten bibehålls.
 • Tidtabellerna inkluderar en buffert för oförutsedda händelser som trafik, däckbyte eller dåligt väder.

Vi tror att detta är en rättvis lösning som ger förarna en känsla av arbetsnöjdhet och garanterar våra kunder en bättre transportlösning och upplevelse.

Alternativ

Det finns många transportmetoder inom Europa som alternativ till Transportecas ”Direkt Van” tjänst. Som tidigare nämnt finns det ingen garanti för att ”Direkt Van” är den idealiska lösningen för dina transportbehov. Se alternativen nedan som inkluderar respektive för- och nackdelar. Några av dessa tjänster finns hos Transporteca –  andra har vi valt att inte erbjuda:

Åkeri – ”hub and spoke”

Det traditionella lastbilsföretaget i Europa har ett antal mindre vans vilka hämtar upp sändningar och för dem till större terminaler och större lastbilar som sedan kör dem mellan terminaler i Europa för att slutligen låta mindre fordon leverera frakten (ofta genom ett nätverk av ombud). Den här modellen är känd som ”hub and spoke” eftersom den påminner om ekrarna i ett cykelhjul där frakten transporteras via en terminal – en så kallad ”hub”.

Fördelar: 

 • Den här transportmetoden har jämförelsevis korta transittider (5-6 dagar tvärs över Europa) och har relativt fastställda upphämtnings- och leveransdatum.
 • Bra priser tack vare stordriftsfördelar som åkerierna uppnår genom att köra stora lastbilar.

Överväganden:

 • Det är ofta ett krav att allt gods ska vara lastat på pall så att det kan hanteras med maskiner vid terminalerna.
 • Detta kräver en pallyftare hos speditör och varumottagare om inte hämtning och leverans med gaffeltruck är bokad och köpt i förväg.
 • Minst två omlastningar där lasten hanteras.
 • Utformad för kommersiellt gods där det förväntas att upphämtning och leverans sker under normala öppettider (08:00- 16:00) utan annan kommunikation.
 • Den här tjänsten är inte tillgänglig för privatkunder och personliga effekter eller flyttgods accepteras ej.

Den här transportmetoden finns även hos Transporteca där vi samarbetar med några av Europas mest välrenommerade åkerier.

direct van

Kurirservice

Kurirföretag erbjuder snabba transittider och bra priser, speciellt för sändningar av små paket över hela Europa. Sändningen kräver särskilt god packning eftersom den hanteras flera gånger under transporten, ibland ganska vårdslöst. 

Fördelar:

 • Daglig hämtning, snabba transittider och bra spårning i realtid. 
 • Bra priser, speciellt för paket och mindre fraktsändningar.

Överväganden:

 • Strikta krav på korrekt packning av godset eller lastning på lastpall, samt restriktioner på mått eftersom det sorteras och hanteras med maskiner. 
 • Många omlastningar under transporten, både manuellt och med maskin, vilket innebär stor risk för skador. 
 • Sändningar som består av flera paket blir ofta uppdelade under transporten och leveransen kan bli utspridd på flera dagar. 
 • Extra kostnader för leverans till privat adress. 
 • Ingen specifik leveranstid, så du bör kunna planera att finnas tillgänglig för leverans på det aktuella datumet mellan 08:00- 16:00. 
 • Om leveransen ändras till en annan dag tar kurirföretaget inget ansvar –  och det sker ofta utan förvarning. 

Transporteca erbjuder också kurirservice eftersom den här typen av transport är idealisk för viss frakt.

”En man med en van” (“Any man and his van”)

Den här typen av transport liknar på sätt och vis vår ”Direkt Van” tjänst. Men skillnaden är att kunden i det här fallet köper transporten direkt från en förare med en van.  Föraren ansvarar då även för all planering och samordning och har oftast inget stöd i att hantera det komplexa arbetet med ruttplanering, tidtabeller, kommunikation och så vidare, och utan tillgång till ett nätverk av fordon. 

Fördelar:

 • Inga omlastningar vilket minskar risken för skador. 
 • Priset kan bli mycket konkurrenskraftigt om du har tur och din sändning stämmer överens med den planerade rutten och det finns plats i fordonet. 

Överväganden:

 • Överstiger ofta fordonets begränsningar för maxvikt eftersom föraren är ensamt ansvarig för ruttplaneringen –  detta leder ofta till förseningar och extra kostnader vilket du ofta debiteras för innan leverans. 
 • Förarnas levnadsvillkor är sällan goda: ofta väljer de att sova i fordonet och att köra 14-16 timmar om dagen. 
 • Rutten ändras kontinuerligt allt eftersom bokningarna kommer in och eftersom det inte finns någon spårning ändras hämtnings- och leveransdatum ofta – utan förvarning. 
 • Föraren är ansvarig för allt – vilket är skälet till att kommunikationen ofta är dålig. 
 • Många har ett dåligt rykte. Vi har tyvärr själva erfarenhet av olyckliga incidenter, som till exempel gods som har blivit strandsatt eller förare som har tagit kundernas gods i beslag. 

Den här typen av transport kan inte bokas via Transporteca, men det finns ett flertal europeiska webbsidor som förmedlar kontakt mellan kunder och den här typen av förare.