Incoterms snabbguide

FOB leveransvillkor förklarat

Incoterms har utvecklats för att klargöra vem som bär ansvaret för uppgifter, kostnader och risker vid internationell handel. I den här snabbguiden kommer vi fokusera på FOB leveransvillkor och förklara vad de betyder för dig som importör.

Det finns en överrenskommelse inom internationell handel om ett antal internationella handelsvillkor, de så kallade Incoterms. På grund av dessa 11 Incoterms är det alltid helt klart för både säljaren och köparen vem som är ansvarig och ska betala för de sju stegen i leveransprocessen – oavsett vilken del av världen du gör affärer med.

FOB eller fritt ombord är ett internationellt handelsvillkor, som definierar exakt när kostnad, äganderätt och risk för en produkt överförs från säljaren till köparen. Vid FOB sker överföringen av dessa kostnader från säljare till köpare vid den tidpunkt då produkten lastas ombord på transportmedlet. Det kan vara ett fartyg, flygplan eller tåg vid ursprungshamnen, flygplatsen eller terminalen enligt överenskommelsen i avtalet mellan säljare och köpare.

FOB snabbguide

I denna video förklarar Transportecas grundare och VD, Morten Laerkholm, grunderna i handel på FOB leveransvillkor.

I praktiken innebär detta att när du väljer alternativet FOB på Transporteca så får du ett komplett pris. Priset på skärmen omfattar allt från hamnen, flygplatsen eller terminalen på ursprung till den angivna leveransadressen vid destination. Detta inkluderar alla transportkostnader samt eventuella kostnader i samband med tullklarering för import till den slutliga destinationen.

Genom att addera kostnaderna från din leverantör och transportkostnaden från Transporteca, kan du enkelt beräkna den totala kostnaden för importen.

För mer information om de vanligaste leveransvillkoren, se vårt inlägg om Incoterms. Du är också mycket välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller chatt – vi är redo att besvara alla frågor du kan ha.