Så gör du-guide

Leveransprocessen förklarad

Det finns fem fysiska steg och två steg av dokumentation i leveransprocessen, som måste ske för varje försändelse som förflyttas från avsändare till mottagare. Det är viktigt att bestämma vem som är ansvarig för vilka steg, innan leveransen sker, eftersom varje steg inbegriper kostnader.

Exporttransporter

Överföringen av varorna från en avsändares lokaler till en speditörs lager på ursprungsorten kallas för exporttransport. Den sker vanligtvis med hjälp av lastbil eller en kombination av lastbil och tåg. Transporten tar från några timmar till veckor, beroende på avstånd och geografiska faktorer.

Ansvaret för att ordna och betala för exporttransporten beror på avtalet mellan avsändaren och mottagaren. Om det är avtalat att mottagaren har ansvaret för sändningen redan från avsändarens lokaler är det mottagarens ansvar att arrangera exporttransporten. Om det är avtalat att mottagaren tar över ansvaret vid en senare punkt i leveransprocessen, åligger arrangerandet av exporttransporten avsändaren.

Leveransprocessen

För Incotermer EXW (Ex Works) and FCA (Free carrier) ansvarar mottagaren för exporttransporten. Läs mer om Incoterms under Internationell transport.

Om det är ditt ansvar att ordna exporttransport, och din speditör inte erbjuder denna tjänst, kan du välja att arrangera transporten själv eller köpa den från ett lokalt transportföretag. Om du arrangerar transporten själv, så kan du spara en del på kostnaden för exporttransporten. Frakta godset till speditören, som sedan har ansvaret för leveransprocessen från sitt lager på ursprungsorten. Att arrangera exporttransporten med en lokal transportör eller att göra det själv är dock bara möjligt om du har lokal erfarenhet eller närvaro på den lokala marknaden. I andra fall, är det bättre att avtala att avsändaren arrangerar exporttransporten.

Leveransprocessen med flyg

Exporttullklarering

Exporttullklarering är en del av leveransprocessen som krävs av myndigheterna i ursprungslandet för registrering av gods som lämnar landet. Den utförs av en auktoriserad tullmäklare och kräver inlämning av en deklaration med uppgifter om frakt och styrkande handlingar (till exempel en kinesisk exportlicens). De styrkande handlingarna skiljer sig från land till land, men speditören kommer att informera dig om exakt vilka handlingar som krävs.

Avsändaren och mottagaren bör avtala vem som är ansvarig för att ordna tullklareringen. För exporttullklarering är det vanligtvis avsändaren som sköter detta. Oftast använder sig avsändaren av vald speditör, eller så nominerar han en tullmäklare. I de undantagsfall då mottagaren ska ordna exporttullklarering, är det vanligtvis en bra idé att be speditören om hjälp. Såvida mottagaren inte har lokal erfarenhet eller närvaro på ursprungsmarknaden. Alternativt skulle mottagaren kunna begära att avsändaren arrangerar exporttullklarering.

Godshantering på ursprungsorten

Godshantering på ursprungsorten består av ett antal aktiviteter som utförs av speditören eller hans agent. Det börjar med mottagande av godset. Lasten lossas från lastbilen som den levererats med och ställs i ett mellanlagringsområde där den räknas och kontrolleras. Lasten valideras mot bokningsuppgifterna och speditören utfärdar ett fraktkvitto till avsändaren som bekräftar att lasten har mottagits för vidare transport.

Leveransprocessen med vägtransport

Godshantering av en LCL container på ursprungsorten

Lasten staplas sedan på ett lager på ursprungsorten för konsolidering med andra sändningar som ska skeppas i samma container till samma ankomsthamn.

Några dagar före fartygets avgång packas lasten i rederiets container och containern körs med lastbil till hamnen. I hamnen staplas containern tillsammans med andra containrar som ska lastas på samma fartyg, tills fartyget är redo att lastas.

Godshanteringen på ursprungsorten är alltid en del av speditörens ansvar i samband med den internationella transporten. Ansvaret för betalningen för godshanteringen på ursprungsorten kan dock antingen vara avsändarens eller mottagarens beroende på vad som har överenskommits mellan dem.

Om lasten såldes på villkoren EXW (Ex Works) eller FCA (Free carrier), skulle betalning för ursprungshanteringen under normala omständigheter vara mottagarens ansvar. Om lasten såldes på villkoren FOB (Fritt ombord), CNF/CIF (Fri kostnad och frakt) eller DDU (Leverans exklusive tull betald), är det avsändaren som står för kostnaden för ursprungshanteringen. Om ursprungshanteringen inte debiteras tillsammans med sjöfrakten, debiteras den vanligtvis vid tidpunkten för mottagandet av godset och måste betalas innan godset lastas på fartyget i ursprungshamnen.

Leveransprocessen med container

Sjöfrakt

Ett rederi står för sjöfrakten enligt transportavtalet med speditören. Containern kan transporteras på flera fartyg med omlastningar i olika hamnar. Det fungerar precis som när en passagerare använder kollektivtrafik, och byter från en buss till en annan. Konossementet som utfärdas av speditören kan ange vilket fartyg och färd lasten avses att lastas på. Det gäller i regel den första etappen och är inte nödvändigtvis det fartyg som transporterar godset hela vägen till dess bestämmelsehamn.

Det är inte nödvändigt för en avsändare eller mottagare som skickar mindre än en hel container att veta vilket fartyg som godset befinner sig på. Om du ändå är nyfiken så kan du eventuellt hitta din anslutning och mer uppgifter på rederiets hemsida.

Rederiet debiterar sjöfrakten och relevanta avgifter direkt till speditören. Speditören delar sedan upp kostnaden, och debiterar kostnaden och tilläggsavgifter proportionellt mellan de kunder som fraktar sitt gods i containern. Det är en bra idé att säkerställa att alla avgifter och extra kostnader ingår, när du jämför priser från speditörer. Priserna som du hittar på Transporteca från speditörer inkluderar alltid alla tillägg och avgifter.

leverensprocessen med bil

Importtullklarering

Myndigheterna i destinationslandet kräver tullklarering för import för all last som kommer in i landet. Det innebär att man deklarerar typ av varor och värde, vilket används för registrering och uträkning av tull och avgifter. Importtullklarering är den processen som används för att förbereda och lämna in en deklaration och dokumentation som krävs till tullmyndigheterna. Det är inte samma sak som att betal tullavgifter. Tullen på varor som importeras, betalas vanligtvis direkt av varumottagaren till de relevanta myndigheterna.

Importtullklareringen kan ofta börja innan lasten anländer till destinationen, och måste slutföras innan lasten kommer in i landet. Lasten anses som införd i landet när den passerar över en gräns, eller lämnar ett tullagerområde.

En speditör, agent eller en utsedd tullmäklare kan genomföra importtullklareringen så länge som de innehar en giltig licens. Den som genomför importtullklareringen måste få alla de dokument som krävs för att inleda processen. Vanligtvis kan processen initieras med skannade kopior av dokumentationen, men vissa myndigheter kräver original innan de kan slutföra processen. Du måste kolla med din speditör eller tullmäklare för att få reda på exakt vilka handlingar som krävs.

Om inte lasten säljs på DDP villkor (Leverans inklusive tull betald), åligger det mottagaren att ordna och betala för importtullklarering. Ofta är det enklast att be speditören eller speditörens agent på destinationsorten att utföra tullklareringen, eftersom de ändå kommer att ha alla dokument som behövs tillgängliga. Om de inte erbjuder denna tjänst, så kan de rekommendera en tullmäklare som kan hjälpa.

sjöfrakt

Godshantering vid bestämmelseorten

Godshantering vid bestämmelseorten är en del av leveransprocessen som består av ett antal aktiviteter som utförs av speditören på bestämmelseorten. Det börjar med mottagande av dokument från speditörens kontor eller agent vid ursprungsorten. Speditören kontrollerar dokumenten, och skickar det ursprungliga konossementet till rederiet. Sedan hämtas containern upp från hamnen och fraktas till lagret på bestämmelseorten. Där lossas varorna och lasten inspekteras och sorteras för vidare transport eller för upphämtning av mottagaren.

Det är alltid speditören eller speditörens agent som ansvarar för att genomföra godshanteringen vid bestämmelseorten. Det beror på att de är de enda som kan ta emot containern i hamnen, eftersom de är godsmottagare.

Antingen avsändaren eller mottagaren kan betala för godshantering vid bestämmelseorten Om de kommersiella villkoren är DDU eller DDP (Leverans exklusive tull betald / inklusive tull betald), åligger det avsändaren att betala alla kostnader som är förknippade med att föra godset till mottagarens lokaler, inklusive godshanteringen vid bestämmelseorten. För andra kommersiella villkor, såsom CNF/CIF, FOB eller FCA, EXW (Ex Works, Fritt lastat, Fritt ombord, Kostnad och frakt / Kostnad försäkring frakt), står mottagaren för godshanteringen vid bestämmelseorten. Om godshanteringen vid bestämmelseorten betalas av samma part som sjöfrakten, kan den antingen debiteras samtidigt, eller när som helst innan lasten skickas från lagret på bestämmelseorten.

steg i leveransprocessen

Importtransport

Överföring av gods från importlagret till mottagarens adress och slutdestination är en del av leveransprocessen som kallas för importtransport. Den sker vanligtvis med lastbil eller en kombination av lastbil och tåg och kan ta från några timmar till flera dagar beroende på avståndet och geografiska faktorer.

Importtransport kan antingen utföras av samma speditör som även hanterar den internationella sjöfrakten eller av lokala transportföretag. Mottagaren kan alternativt besluta att hämta upp lasten själv från lagret på bestämmelseorten och spara på kostnaden för importtransporten. Om speditören tar hand om importtransporten så kan den ske antingen med egna lastbilar eller med hjälp av ett tredje parts åkeri. Så det är inte självklart att mottagaren kommer att få se speditören i samband med leveransen.

Importtransporterna kan ske via flera knutpunkter, där speditören optimerar lastbilslass för så effektiv distribution som möjligt. Vissa speditörer erbjuder spårning hela vägen, men i slutändan är det viktiga att avtala när lasten kommer att levereras snarare än via vilken rutt.

Såvida handelsvillkoren inte är DDU/DDP (Leverans exklusive tull betald/inklusive tull betald), skulle importtransporten vanligtvis debiteras mottagaren. Ibland kan det vara en fördel att använda speditören för importtransporten, eftersom speditören då är ensam ansvarig för hela leveransprocessen. Observera att i detta fall måste tullavgifter fortfarande betalas separat för att speditören ska kunna genomföra importtransporten.

Om speditören inte kan erbjuda importtransporter, finns det oftast många alternativ på den lokala marknaden. Speditören kan rekommendera åkerier, eller så har mottagaren kanske redan erfarenhet av vissa företag. Annars är det en bra idé att kontakta ett transportföretag som är framgångsrikt på den lokala marknaden, vilket ofta är lätt att undersöka online.

leveransprocessen med flyg

Vem betalar vad i Leveransprocessen?

Dörr-till-hamn transporttjänster täcker alla transportkostnader från dörren på en adress du anger i ursprungslandet till en destinationshamn. Det finns inga transportavgifter för avsändaren att betala när speditören hämtar upp lasten. Alla lokala avgifter för godshantering på destination kommer att debiteras direkt till mottagaren innan lasten kan hämtas upp på speditörens lager.

Dörr-till-lager transporttjänster täcker alla transportkostnader från dörren på en adress du anger i ursprungslandet till speditörens lager på destinationsorten. Det finns inga transportavgifter för avsändaren att betala när speditören hämtar upp lasten, och inga transportavgifter för mottagaren att betala vid upphämtning av lasten på speditörens lager.

Detta kan exempelvis vara relevant om du är en importör som köper dina varor på EXW villkor, och som vill hämta upp varorna själv på speditörens importlager.

Dörr-till-dörr transporttjänster täcker hela transporten från dörren på en adress du anger i ursprungslandet till dörren på en adress du anger i destinationslandet. Det finns inga ytterligare transportavgifter för avsändaren att betala när speditören hämtar upp lasten, och inga ytterligare transportavgifter för mottagaren att betala när speditören levererar lasten.

Detta kan till exempel vara relevant om handeln med varorna sker på EXW, DDU eller DDP villkor eller om det helt enkelt är en koncernintern transport.

Lager-till-hamn transporttjänster täcker all frakt och tillägg, samt lokala avgifter vid ursprungsorten. Avsändaren behöver inte betala några transportavgifter vid överlämning av lasten till speditörens lager på ursprungsorten. Eventuella lokala avgifter för godshantering på bestämmelseorten debiteras mottagaren innan lasten kan hämtas från speditörens lager på bestämmelseorten.

flygfrakt

Detta kan exempelvis vara relevant om du är en exportör som säljer på CIF eller CNF villkor och skulle vilja hantera exporttransporter själv. Eller om du är en importör som handlar på FCA villkor och skulle vilja hantera importtransporter själv.

Lager-till-lager transporttjänster täcker all frakt och tillägg, samt lokala avgifter på både ursprung och destination. Det finns inga transportavgifter för avsändaren att betala vid överlämnandet av lasten på speditörens lager på ursprungsorten, och det finns inga transportavgifter för mottagaren att betala vid upphämtning av lasten på speditörens lager på bestämmelseorten.

Detta kan exempelvis vara relevant om du är en exportör som handlar på DPU villkor och vill hantera exporttransporter själv. Eller om du är en importör som handlar på FCA villkor och vill hantera importtransporten själv.

Lager-till-dörr transporttjänster täcker alla transportkostnader från speditörens lager på ursprungsorten till en adress du anger i destinationslandet. Avsändaren behöver inte betala några transportavgifter vid överlämning av lasten på speditörens lager på ursprungsorten. Mottagaren behöver inte heller betala några transportavgifter när lasten levereras.

Detta kan till exempel vara relevant om du är en exportör som handlar på DDU eller DDP villkor och skulle vilja hantera exporttransporter själv, eller en importör som handlar på FCA villkor.

Hamn-till-hamn transporttjänster täcker all frakt och tillägg från avgångshamnen till ankomsthamnen. Lokala avgifter för godshantering på ursprungsorten debiteras avsändaren när lasten överlämnas på speditörens lager på ursprungsorten. Lokala avgifter för godshantering på bestämmelseorten debiteras direkt till mottagaren innan lasten hämtas upp på speditörens lager på bestämmelseorten.

flygfrakt

Detta kan till exempel vara relevant om du är en exportör som handlar på CNF eller CIF villkor och vill ta hand om exporttransporten själv. Alternativt om du är en importör som handlar på FOB villkor och vill hantera importtransporten själv.

Hamn-till-lager transporttjänster täcker all frakt, tillägg och lokala avgifter på bestämmelseorten. Lokala avgifter för godshantering på ursprungsorten debiteras avsändaren när lasten överlämnas vid speditörens lager på ursprungsorten. Mottagaren behöver inte ta hand om några avgifter vid upphämtning av varorna på speditörens lager på bestämmelseorten.

Detta kan till exempel vara relevant om du är en importör som handlar på FOB villkor och vill ta hand om importtransporten själv.

Hamn-till-dörr transporttjänster täcker all frakt och tillägg från avgångshamnen till dörren på en adress i destinationslandet. Lokala avgifter för godshantering på ursprungsorten debiteras avsändaren när lasten överlämnas på speditörens lager på ursprungsorten. Mottagaren behöver inte ta hand om några avgifter när varorna levereras till destinationslandet.

Detta kan till exempel vara relevant om du är en importör som handlar på FOB villkor och vill att godset levereras till din dörr.

Tullklarering är en tjänst som kan väljas som tillval om speditören erbjuder denna tjänst för din transport. Läs mer om exporttullklarering och importtullklarering i sektionen om leveransprocessen för att lära dig vilka alternativ du har om du inte köper tullklarering direkt från speditören.