7 Goda Råd

Frakt från England

Frakt från England kräver inte stora förutsättningar. I denna guide har vi samlat några råd om hur du kommer igång med frakt och import från England och undviker irriterande fallgropar.

1. Fraktalternativ från England

När du som företag behöver transportera varor från England till Sverige gäller allmänna bestämmelser för samhandel med andra EU-länder. Varorna kan röra sig fritt mellan länderna, och det finns alltså inga speciella bestämmelser eller undantag som tar effekt här.

frakt från england

Frakten från England kan gå med både flyg, båt, tåg och lastbil, och det kan därför vara lite svårt att överskåda alla möjligheter och priser som varierar beroende på transportformen. Ofta beror valet av fraktsätt på vilken typ av varor som ska transporteras, men en viktig parameter oavsett produktens typ är leveransens tidsram.

Den snabbaste lösningen är budfirma, men då är priset också därefter, medan frakt med ett åkeri kan vara en billigare lösning om leveransen inte är brådskande. Det kan därför vara en bra investering att planera frakten i god tid innan leveransen, om varan och tiden tillåter detta.

Frakt Från England guide

2. Vem ska stå för frakten?

En annan viktig faktor att tänka på när du ska transportera dina varor från England är att bestämma dig för vem som ska stå för själva planeringen av frakten.

Det finns många företag som erbjuder att transportera gods från England till Sverige. Om du köper frakten från en professionell speditör transporteras godset antingen i speditörens egna bilar eller av ett åkeri, som är kontrakterad av speditören. På så sätt får du speditörens service och de fördelar som speditören har förhandlat sig till med åkeriet.

En annan lösning är informell transport – även känt som ’a man with a van’. Detta är i princip en person som har en skåpbil och erbjuder att ta ditt gods med på nästa tur från England. Det är en frestande lösning eftersom du ofta erbjuds mycket låga priser – men du ska tänka på att extra oväntade kostnader tillkommer. Detta kunde vara färjebiljetter eller bränsle. Samtidigt är du förmodligen inte försäkrad om något skulle gå fel.

Innan du väljer kan det vara en bra idé att göra en bedömning utifrån olika priser från speditörerna. När du ser på hur stor en del av priset som egentligen går till frakt kan du få en aning om du kan göra det billigare själv. Samtidigt kan du bedöma om priset kan matcha din faktiska vinst av importen. Därför bör du använda lite tid till att undersöka marknaden innan du börjar. Om du senare ökar volymen i din import kan du ta med i din bedömning att principen om mängdrabatt vanligtvis även gäller för godstrafik.

Frakt Från England

3. Transportpriser från England

Här på webbsidan kan du be om en offert direkt och antingen få all-in priser med det samma, eller få en offert med prisgaranti från en av vår partner-speditörer inom 24 timmar. Se aktuella fraktpriser från England här.

4. Moms och tull

När du köper varor inom EU ska du inte betala tull. I gengäld ska du tänka på momsen när du har beställt dina varor hos leverantören i England.

Som importföretag ska du inte betala engelsk moms (VAT, Value Added Tax), och för att säkerställa att det inte händer ska du uppge ditt organisationsnummer till den engelska leverantören. (SE + ditt 8-siffriga organisationsnummer). Du behöver alltså vara momsregistrerad och ha ett momsregistreringsnummer (SE) för att kunna importera varor. Om leverantören frågar om ditt VAT nummer motsvarar detta ditt företags svenska organisationsnummer.

Kontrollera fakturan och skulle det ändå bli fel och de har lagt på engelsk moms, då kan du ansöka om att få den återbetald via Tullverkets verktyg Tulltaxan.

När du har köpt varan ska du själv beräkna och uppge svensk moms på momsdeklarationen samt lägga till moms vid återförsäljning av dina varor i Sverige. Vid frakt inom EU ska du betala moms på själva transporten.

Frakt Från England sverige

5. Ansvar

Det är alltid importören som har ansvaret för att varorna uppfyller svenska standarder och är lagliga att införa i Sverige. En vara som är laglig i England är inte automatiskt laglig i Sverige också.

Ansvaret för varorna under själva transporten bestäms av de villkor som avtalats mellan avsändaren och mottagaren i handelsavtalet. ICC (Internationell Chamber of Commerce) står bakom de globalt överenskomna handelsvillkoren – de så kallade Incoterms – som är ett antal modeller för normal användning vid alla internationella affärer.

Beroende på vilken modell eller klausul man väljer definieras ansvaret i detaljer, samt ramarna för vem som är betalningsansvarig – och vem som arrangerar transporten på olika nivåer. På så sätt finns det klara linjer för vem som har ansvar för vad, om tvivel eller tvister skulle uppstå.

6. Försäkring vid frakt från England

Vid vägtransport är speditören eller åkeriet som utgångspunkt ansvarsbegränsad till ett belopp upp till den gräns som överenskommits enligt CMR konventionen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), vilket motsvarar SEK 70 per kg.

Om värdet av ditt gods plus transporten överstiger denna gräns ska du överväga att ta ut en transportförsäkring. Den kan tas ut antingen som en del av din lagerförsäkring eller separat. Om du exempelvis beställer frakt från England här på portalen har du möjlighet att lägga till transportförsäkringen innan du genomför beställningen.

Försäkringens pris beror på godsets värde, men vid t.ex. ett värde upp till SEK 25 000 är priset ca. SEK 130,-.

frakt från england

7. Frakt av speciella varutyper

Vid några bestämda varor och varutyper är det viktigt att vara extra uppmärksam när det gäller frakt och import från England. Det är alltid en bra idé att undersöka om det finns något speciellt som relaterar till varan, som i så fall kan komma in under särskild lagstiftning.

Två kategorier som otvivelaktigt kräver noggrannhet är livsmedel och farligt gods. Vid import och frakt av dessa varugrupper är det lätt att komma ut på djupt vatten om man inte är medveten om reglerna.

För att köpa livsmedel från England för återförsäljning i Sverige ska ditt företag vara registrerat som importör hos Livsmedelsverket. Dessutom ska du utföra egenkontroll i ditt företag för att säkerställa att livsmedlen uppfyller lagstiftningen när de säljs i Sverige.

Vid import av farligt gods är det särskilt transporten du ska tänka på. Det är ett komplicerat område och den bästa lösningen är att hämta vägledning från en säkerhetsrådgivare eller ett företag som har specialiserat sig på just farligt gods – innan du själv sätter igång med att beställa varan och arrangera frakten. Du kan läsa mer om detta hos Trafikverket.

Samhandel med England

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och ligger på femte plats när det gäller våra största importmarknader för handel med varor – endast överträffad av Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark.

Värdet av varor som transporteras från England och de största handelspartnerna i 2015

Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/142265/

Frakt från England med Transporteca

Om du behöver frakt från England kan du göra en transportsökning här på portalen och få priser och transittider online. Om du har ett behov som vi inte har priset för online, så hämtar vi en offert från våra samarbetspartner och skickar den till dig inom 24 timmar, utan bindning och med prisgaranti!