Guide

Transportföretag

Ett transportföretag är ett företag som driver flottor av transportmedel eller säljer totala transporttjänster. De olika typerna av transportföretag skiljer sig åt när det gäller storlek, konstruktion, kultur, ägande och ledning.

Åkerier

Begreppet åkeri används normalt om ett företag som äger en flotta av fordon för transport av passagerare eller gods. Inom passagerartransporten äger åkeriet normalt en flotta av taxibilar eller bussar, medan det handlar om lastbilar inom godstransport. Ett åkeri kan i princip också vara en enda chaufför som äger sin egen dragare och lever av att köra för andra. De stora svenska åkerierna äger normalt ett par hundra dragare och tre gånger så många släpvagnar. Utomlands finns det åkerier med tusentals lastbilar.

Ett åkeri ägs och förvaltas ofta av en familj, och företaget bär fortfarande grundarens namn.

Containerrederi

Ett containerrederi kallas också Shipping Line eller Linjerederi. Även om det faktiskt finns vissa skillnader mellan dessa begrepp så handlar det vanligtvis om ett företag som äger och/eller driver fartyg som transporterar containrar runt om i världen.

Transportföretag Rederi

Drivandet av ett containerrederi är extremt kapitalintensivt. Ett enda modernt containerfartyg som kan transportera 20.000 containrar åt gången kostar cirka 1 milliard kronor. Man behöver cirka 12 av dessa för att kunna leverera en service med veckovisa avgångar från Fjärran Östern till Nordeuropa, alltså en total kapitalbindning på 12 miljarder kronor. Därför är nästan alla containerrederier medlemmar av en eller flera allianser som delar kostnaderna. I en allians kan 4 rederier på så sätt bidra med 3 fartyg var och få 5.000 containrar per vecka vardera. Det minskar risken och ökar storleken på nätverken avsevärt.

Transportföretag shipping

Förutom de mycket stora containerrederierna som transporterar containrar mellan kontinenterna finns också ett brett utbud av så kallade feeder-rederier, som transporterar containrar från de stora huvudhamnarna, exempelvis Rotterdam och Antwerpen, till de mindre hamnarna såsom Köpenhamn, Fredericia och Oslo. Dessa fartyg är mycket mindre och kan normalt transportera mellan 500 och 1.000 containrar.

Containerrederier är liksom åkerierna också i hög grad familjeägda eller familjekontrollerade. Världens tre största rederier Maersk Line, MSC och CMA CGM kontrolleras alla av de familjer som grundade dem. Dessutom har många containerrederier blivit så stora att de har fått inverkan på sitt lands ekonomi och försörjningstrygghet. Detta sågs tydligt när den värsta krisen i containerbranschens historia drabbade containerrederierna under finanskrisen 2009. Då fick en rad rederier ekonomiskt stöd av sina respektive regeringar för att säkerställa deras överlevnad. De hade helt enkelt blivit ‘too big to fail’.

Flygbolag

Ett flygbolag äger eller driver ett antal passagerarflyg med det primära syftet att transportera passagerare runt om i världen. Alla långdistansmaskiner är konstruerade med plats för mycket gods under passagerarkabinen. De flesta flygbolag väljer därför att själva driva ett fraktbolag där denna kapacitet säljs på marknaden för lufttransport. Andra flygbolag väljer att sälja hela kapaciteten till ett tredjepartsföretag som sedan står för att sälja kapacitet på marknaden.

Transportföretag air

Många av världens största flygbolag startades av deras respektive regeringar i början av 1900-talet. Detta gäller i stort sett alla större europeiska länder som startade:

British Airways (Storbritannien)
Lufthansa (Tyskland)
Air France/KLM (Frankrike/Holland)
Alitalia (Italien)
Iberia (Spanien)
SAS (Sverige, Danmark, Norge)

Om dessa flygbolag använder man ofta de engelska begreppen “Flag carrier” eller “Legacy carrier” eftersom de står i motsats till de nyare företagen som senare bildades på rent marknadsmässiga villkor. I denna grupp ingår flygbolag som Virgin Atlantic, Ryanair, Norwegian och alla amerikanska flygbolag.

Budfirma

Budfirmor finns i många olika storlekar och former. De mest kända företagen är de riktigt stora globala aktörerna som Fedex, UPS, DHL och TNT. Dessutom har vi i Europa en del regionala budfirmor, varav GLS och Bring är de mest kända. Det finns också nationella aktörer som Minitrans och Kurérgruppen. Slutligen finns det också många lokala enmansföretagare som bara är “a man with a van”.

Transportföretag budfirma

Gemensamt för dem alla är att de i stor utsträckning själva tar ansvar för hela transportkedjan från avsändare till mottagare. De stora företagen äger och driver även ett stort nätverk av flygplan, lastbilar och distributionscentraler. De små företagen kan nöja sig med mycket mindre. Men oftast de har ett lager som de använder för att lasta varor mellan sina bilar.

Speditör

En speditör skiljer sig från de andra transportföretagen genom att de lever av att köpa och sälja transporttjänster. De köper exempelvis plats i en skeppscontainer, plats på ett lager och plats på en lastbil och sätter ihop detta till en dörr-till-dörr-transport som de säljer till sina kunder. Utan speditörer skulle den moderna leveranskedjan inte kunna hänga ihop. Dessutom skulle den enskilda kunden vara tvungen att själv gå ut och köpa varje led i transportkedjan och koordinera detta till en totaltransport.

Speditörerna kan välja att inte äga eller driva transportmedel eller lageranläggningar själva. De kan i princip köpa in sig överallt. I praktiken väljer de flesta som ett minimum att driva lagret på hemmamarknaden.

Transportföretag speditör

Logistik är nästan per definition en internationell verksamhet. Speditörerna använder därför sitt nätverk av agenter runt om i världen för att koordinera de delar av transporten som äger rum i andra länder. Dessa agenter kan vara ägda av speditören själv men oftast använder de sig av tredjepartsagenter. Detta gör att även en liten speditör kan leverera tjänster mellan Sverige och större delen av världen.

Hitta en transportfirma på Transporteca

Transporteca kan du hitta transportföretag som erbjuder precis de servicetjänster du söker. Vi står inne för servicen och garanterar att du inte kan hitta ett bättre pris inom branschen med vår prisgaranti.