Snabbguide

Handelstermer

Känner du till de viktigaste handelstermerna? Här har vi samlat dem i en snabbguide så att du alltid kan förstå vad som pågår.

Försändelsen

Det här är lasten som du vill transportera från ett land till ett annat. Den kallas också för gods eller försändelse. Sändningen har egenskaper som volym, vikt och varuinnehåll.

Volym

För att få en offert för internationell transport så måste du veta ditt gods volym. Detta mäts i höjd, bredd och längd, antingen av den totala sändningen eller som enskilda delar. Tänk på att det är de externa måtten som är relevanta, eftersom speditören måste planera hur mycket gods från andra kunder som kan lastas i containern tillsammans med din sändning.

Vikt

Helt enkelt den totala vikten för det du vill skicka, inklusive eventuellt förpackningsmaterial. Detta krävs för att speditören ska se till att de inte lastar någon container med mer än den maximalt tillåtna vikten.

Om du inte känner till din försändelses mått och vikt, men ändå vill ta reda på vilka tjänster och priser som finns, så finns alternativet ”Vet ej” på Transporteca. Det ger dig priserna för en standard försändelse, och du kan ange de riktiga måtten senare.

handelstermer

Varan

Du måste beskriva exakt vad du skickar, så att speditören kan fylla i det pappersarbete som är obligatoriskt för internationell frakt. Varan kommer också att anges på konnossementet (B/L eller Bill of Lading), vilket är ditt kvitto för varorna som skickas, och grunden för tulldeklarationer.

HS-nummer

The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är en internationell standard för klassificering av handelsvaror som utvecklats av Världstullorganisationen (WCO). Eftersom så gott som alla tullsystem baserar sina tulltaxor på denna klassificering måste din vara klassificeras korrekt för din deklaration. Oroa dig inte om du inte är medveten om din varas HS-nummer eller varukod, speditören eller tullmäklaren är utbildad för att hitta rätt klassificering utifrån din exakta beskrivning av godset. Om du är intresserad kan du läsa mer om HS-koder och klassificering av varukoder på Tullverket.se

Ursprungs- och bestämmelseort

Dessa termer används för att beskriva var försändelsen kommer ifrån och fraktas till. Om du behöver att godset ska hämtas och levereras på specifika platser, så behöver du vanligtvis uppge en exakt address. Ofta räcker det med att uppge vilken stad det gäller, för att hitta de bästa transportlösningarna som finns tillgängliga. I alla fall om du vill ordna transport av sändningen till speditörens lager på ursprungsorten eller hämta upp sändningen på speditörens lager på bestämmelseorten.

handelstermer

Lagret

Detta är speditörens anläggning som kunderna kan leverera sitt gods till vid ursprungsorten, eller där deras sändning tas emot vid bestämmelseorten. Det är en vanligtvis en säker byggnad där speditören har gaffeltruckar och annan hanteringsutrustning som gör det möjligt för dem att lasta och lossa gods och att flytta gods in och ut ur containers.

Om lagret inte är direkt ägt av speditören, så har speditören ett kontrakt med lagrets ägare eller operatör och ansvarar fortfarande för en säker hantering av ditt gods.

Container

Fraktcontainrar finns i olika storlekar, alla avsedda för snabb och säker lastning, transport och lossning av gods på fartyg, lastbilar och tåg. Du behöver inte oroa dig för containerns specifikationer, speditören kommer att se till att boka rätt typ och storlek med rederiet.

Dokumentation

Ett betydande antal dokument krävs för internationell handel. I allmänhet kallas de för nödvändig dokumentation för sändningen.