5 roller som du bör känna till

Internationell transport

Känner du till de olika rollerna inom internationell transport? Här är de 5 viktigaste rollerna som du behöver känna till.

Rederiet

Vi börjar med rederierna. Du har kanske sett deras stora containerfartyg och förmodligen även deras containrar i olika storlekar på lastbilar på väg till hamnen. När du ser en container så är namnet och logotypen på sidan vanligtvis den som tillhör rederiet.

Det är det företaget som förflyttar containrarna, samt driver fartygen som bär dem runt omkring världen. Rederier som Maersk, APL, Evergreen, CMA-CGM arbetar vanligtvis med stora kunder. Den minsta bokningen som de kan acceptera från en kund är en container, vilket motsvarar ungefär 30 kubikmeter last med en maximal vikt av 28 ton.

Så för kunder som behöver transportera mindre än en hel container är det inte bra att boka direkt med ett rederi, eftersom de skulle få betala för en hel container, även om de bara kan fylla hälften av den. Det är här speditören kommer in i bilden.

Speditören

En speditör är ett företag som tillhandahåller transporttjänster till kunder med behov av att sända mindre än en hel container. Speditören har flera olika kunder och därmed möjligheten att konsolidera sina kunders gods i en hel container, som de då kan boka direkt med ett rederi. Därmed kan dessa transportföretag erbjuda sina kunder ett bättre pris än vad rederierna kan, eftersom kostnaden för containern är uppdelad mellan alla kunder som delar på lastutrymmet. Dessutom erbjuder speditören hjälp med andra aktiviteter för att göra fraktprocessen lättare för kunden. Detta kan vara tullklarering eller hämtning och leverans till kunden.

internationell transport via Italien

Avsändaren

Avsändaren är den part som exporterar sändningen. Det kan vara godsets försäljare, tillverkare eller helt enkelt företaget där lasten ska hämtas på ursprungsorten. Avsändaren kallas också för exportören.

Mottagaren

Mottagaren är den part som tar emot godset vid bestämmelseorten. Detta kan vara den som köper godset eller ett annat företag som godset ska levereras till. Mottagaren kallas också för importör.

Kunden

När man använder termen kund handlar det helt enkelt om företaget som bokar och betalar för sändningen med speditören. Detta är vanligtvis antingen avsändaren eller mottagaren, men det kan i grund och botten även vara någon annan som helt enkelt har behov av att flytta gods från en del av världen till en annan.