Hastighet

Den första faktorn att beakta vid beslut mellan flyg- och sjöfrakt är hur brådskande din leverans är. Detta med tanke på att hastigheten är den fundamentala skillnaden mellan sjö- och flygfrakt. Flygfrakt varierar vanligen från några få dagar till uppåt 10 dagar, beroende på hålltid vid flygplatser, routing och inväntan av tillgängliga flygplan och hantering vid ursprungs- och bestämmelseorten. Transittiden vid sjöfrakt beror på avståndet och tillgängliga tjänster. Det kan ta från en vecka till 70 dagar.

Kostnad

Kostnadsskillnaden mellan sjöfrakt och flygfrakt beror på branschen och vilket sorts gods du transporterar. Flygfraktens kapacitet har en viktbegränsning och sjöfraktens kapacitet bestäms av volymen. Därmed är skillnaden i pris mellan sjöfrakt och flygfrakt mindre för lätt gods än för tungt gods.

För att demonstrera detta har vi gjort en beräkning nedan för en sändning där vi ponerar att det nuvarande priset för flygfrakt är 45 SEK per kg och priset för sjöfrakt är 1000 SEK per kubikmeter. Det skulle till exempel kunna vara en godstransport från Kina till Europa.

sjöfrakt eller flygfrakt

För flygfrakt beräknas oftast debiterbar vikt baserat på den dimensionella viktfaktorn av 6,000 kubikcentimeter per kg ~ 166.67 kg / kubikmeter. För sjöfrakt, är standard 1,000 kg / kubikmeter. Så utifrån ovan exempel, så kan du förvänta dig att flygfrakten blir 18 gånger dyrare än sjöfrakten om du skickar en kubikmeter last med en vikt på 500 kg. Men om din kubikmeter av last bara väger 100 kg, så är flygfrakt bara sex gånger dyrare än sjöfrakt.

Detta exempel avser specifikt frakten – det vill säga flygplats-till-flygplats eller hamn-till-hamn. I tillägg uppstår kostnader för hantering av ditt gods vid ursprungsorten och bestämmelseorten, tullklarering och eventuell hämtning och leverans. Läs vår artikel om leveransprocessen för en fullständig översikt över de 7 stegen.

Även om avgifter för tullklarering inte skiljer sig åt för sjöfrakt och flygfrakt, så kan andra avgifter göra det. Eftersom dessa helt och hållet beror på lokala marknader är det inte meningsfullt att inkludera dem i det här exemplet, även om de kommer att ingå i din totala end-to-end logistikkostnad.

sjöfrakt

Miljön

Den miljöpåverkan flygfrakt innebär är massiv i jämförelse med sjöfrakt. Offentligt tillgänglig statistik visar att 1,000 kg med flygfrakt avger i genomsnitt 500 gram koldioxid (CO2) för varje kilometer det fraktas på ett modernt lastflygplan (B747). Om lasten i jämförelse transporteras sjövägen på ett modernt containerfartyg så minskas utsläppen till 15 gram per kilometer av segling.

En försändelse på 200 kg från Kina till Europa kommer exempelvis att avge 900 kg koldioxid om den skickas flygvägen och 54 kg koldioxid om den skickas sjövägen. Detta tar hänsyn till att flygvägen är 9,000 kilometer till skillnad från sjövägen som är 18,000 kilometer via Suezkanalen.