Guide

Speditör

Ordet speditör har sitt ursprung i det italienska “Spedizione” (transport) som i sin tur kommer från det latinska “Expeditio”, som betyder “Krigståg” eller “Expedition”.

I praktiken täcker ordet “Speditör” (engelsk: freight forwarder) både en person och ett företag som arbetar med transport av varor nationellt eller internationellt.

Vad är en speditör?

En något bredare definition anger speditören som en person eller ett företag som förmedlar och organiserar transport av varor för andras räkning. Oftast står speditören för att kombinera olika transportformer till en total transportprodukt. Det inkluderar samlastning, omlastning, dokumenthantering och förvaring.

En speditör skiljer sig från de företag som äger transportresurserna – dvs. lastbilar, fartyg, tåg, flyg och lageranläggningar. Skillnaden är att speditören inte behöver äga eller driva några resurser. Speditören köper plats på olika transportmedel, sätter ihop dem till ett komplett paket, lägger till dokumenthantering, och säljer vidare en total transportlösning till sin kund. Teoretiskt sett kan en speditör därför bara vara ”en person med en mobiltelefon och en e-post adress”. Men i praktiken krävs det lite mer. De flesta speditörer väljer normalt att äga och driva några av resurserna, oftast lagret på sin huvudmarknad.

Olika typer av speditörer

Speditörer finns i många olika former, allt från stora globala speditionsföretag med hundratals av kontor och flera hundra tusen medarbetare över hela världen, till de nationella företagen och det mycket lilla företaget med en man, en mobiltelefon och (kanske) en skåpbil.

I speditörernas internationella superliga hittar man företag som DHL, Kuehne & Nagel, Schenker och Panalpina. De är alla europeiska företag med kontor över hela världen som kan leverera ett ‘komplett paket’, där du kan få ditt god transporterat från en plats i världen till vilken plats som helst.

I toppen av ligan finns företagen Prime Cargo, Blue Water Shipping, Alpi och Leman. Dessa företag har egna kontor i utvalda städer – framför allt i Kina och USA – men använder annars tredjepartsagenter för att täcka resten av världen.

Slutligen finns det ett stort antal mindre speditörer som normalt har ett kontor i Sverige, och använder agenter för att hantera allt sitt utomeuropeiska gods.

speditörer

Vilken speditör ska jag välja?

Generellt rekommenderar vi att mindre företag, entreprenörer och folk utan transporterfarenhet använder en av de stora svenska speditörerna. De är tillräckligt stora för att ha eget folk på de viktigaste platserna. Samtidigt är de inte för stora för att en relativt liten kund ska ha svårt att få prioritet. Dessutom levererar de generellt bra service.

Den väsentliga frågan är vad som utgör en bra speditör. En speditör – oavsett om det är en person eller ett företag – ska i grunden kunna sitt ”hantverk”. Det innebär framför allt att han ska kunna flytta godset från A till B inom avtalad tid och till överenskommet pris. När det är sagt måste man erkänna att 90 % av en speditörs arbete är kommunikation. Det kan gälla personlig kommunikationen via telefon. Det kan också vara kommunikation via automatiska uppdateringar från ett IT-system, via mail eller via en webbsida. Vilken metod de använder är ofta mindre viktigt. De flesta transportkunder kan acceptera avvikelser så länge de informeras i god tid. Det viktigaste kriteriet när man väljer speditör bör därför vara personens eller företagets förmåga att informera sina kunder proaktivt.

Du kan med fördel använda ditt nätverk för att få rekommendationer på två eller tre speditörer. Ta sedan ett samtal med dem för att kunna ta ett beslut om vem du tror att du kan samarbeta bäst med. Alternativt kan du hitta speditörer och jämföra deras varor direkt på Transporteca. Vi har redan undersökt de deltagande speditörerna så du är garanterad precisa transittider, fast pris och bra kommunikation. Men framför allt handlar det om att komma igång och göra dig egna erfarenheter.