Hur den skyddar dig

Transportförsäkring eller inte?

Är det en bra idé att köpa en transportförsäkring? Har du något skydd, även utan din egen försäkring? Du hittar alla svar här.

När du köper en transportförsäkring

När du transporterar varor och köper en transportförsäkring, så skyddas du, ifall något skulle hända. Om du har en transportförsäkring så är du helt täckt om något händer med dina varor under transporten, eller om de försvinner. Du kommer att bli fullständigt kompenserad (du kan läsa mer om hur det fungerar med transportförsäkring via Transporteca här). En transportförsäkring är ett bra sätt att eliminera risker när du fraktar varor. Nedan kan du läsa mer om vad som händer när något går fel under transporten och du saknar transportförsäkring.

Du saknar täckning utan transportförsäkring

Dessvärre är det så. När du köper transport genom en speditör, transportföretag eller kurir, så har du ingen täckning ifall något skulle hända med ditt gods under transporten, såvida du inte har en separat transportförsäkring. Du kan läsa mer om varför, och hur du kan få komplett täckning längre ner i artikeln.

Rederier och speditörer har ingen försäkring, som automatiskt täcker skador på eller förlust av dina varor under transport. För att ha ett komplett skydd måste du köpa en separat transportförsäkring vid sidan om själva transporten. I vissa fall kan du dock få ett visst skydd genom din lagerförsäkring (om du har en). Men det är bäst att du läser igenom dina avtal och villkor för att vara helt säker.

Gäller särskilda regler för privatpersoner?

Dessvärre inte. Det finns tyvärr inga särskilda konsumenträttigheter trots att du är en privatperson och inte en företagare. Samma risker som gäller för företag gäller även för privatpersoner Det finns dock ett undantag, som gäller om du skickar privat flyttgods.

När lönar det sig att köpa transportförsäkring?

Om det du fraktar har ett högt värde i förhållande till sin vikt, så kan det vara en bra idé att köpa en transportförsäkring. Annars brukar det inte vara värt det, rent ekonomiskt sätt. Om du skickar personliga föremål som har ett högt affektionsvärde eller betydelse för dig så är det naturligtvis en annan fråga.

Du får billigare frakt eftersom du saknar täckning

När man tittar på fraktbranschen ur ett kollektivt och större perspektiv så ser man att transporter i allmänhet blir billigare. Detta är bra, men det beror ofta på att människor saknar skydd i händelse av skador eller förluster. När en speditör inte bär på alla risker är hen i stånd att hålla priset nere, vilket betyder att det blir billigare att importera varor från t.ex. Kina. En annan anledning till detta är att en speditörs vinst på en transport endast motsvarar en bråkdel av värdet av de transporterade varorna. Om en speditör skulle hållas ansvarig för alla skador och förluster, så skulle priserna behöva höjas väsentligt.

Så när vi då och då får denna typ av frågor:

”Du har en transportförsäkring som täcker om något händer med mina varor, eller hur?”
”När någon transporterar andras saker och skadar dem, då bör man helt ersätta dem. Det är bara rättvist, eller hur?”

Så måste vi tyvärr säga att du inte har automatisk täckning. Om det fungerade på det sättet så skulle priset för transporten vara så mycket dyrare.

Det är förmodligen bäst förklarat med det här exemplet:

En speditör har vanligtvis ett täckningsbidrag på runt SEK 2000 när du skickar en 40-fots container från Asien till Europa. Detta måste täcka speditörens kostnader för lön, hyra etc.

Värdet på varorna i en 40-fots container ligger vanligtvis runt SEK 500,000 även om det naturligtvis kan variera.

Vinsten som speditören gör är därför ungefär 0.4% av varans totala värde.

trasigt porslin

Risken för skada eller förlust motsvarar inte vinsten om speditören måste bära det fulla ansvaret. Det händer ofta att en container med råvaror försenas, vilket innebär att fabriker tillfälligt måste stoppa produktionen. Om speditörer skulle hållas ansvariga för dessa indirekta konsekvenser och kostnader, skulle risken (och därmed priset på transporter) stiga väsentligt.

Samma principer gäller oavsett om du skickar en lampa i ett paket, en pall med vin med lastbil eller ett helt fartyg fyllt med olja.

Försäkrar speditören inte sig själv mot sådana saker?

Det gör de dessvärre inte. Anledningen är att det skulle öka deras kostnader så mycket, att de skulle behöva höja sina priser till en nivå där ingen skulle använda deras tjänster.

Samtidigt är vi som en del av samhället intresserade av att hålla kostnaderna på transporter så låga som möjligt. Kostnader för transport är ett handelshinder på samma sätt som tull, moms och skatter är ett hinder. På global nivå innebär högre transportkostnader mindre handel, vilket är skälet till att vi är intresserade av att hålla kostnaderna för frakt så låga som möjligt.

Speditören har ett ansvar

Speditörer har faktiskt ett ansvar, men det är begränsat utav internationella konventioner. Inom branschen kallas det ”ansvarsbegränsning” för speditören. Begränsningarna beror på om din transport sker via flygfrakt, sjöfrakt eller vägtransport. Det innebär att du faktiskt kan få ersättning om dina varor skadas eller försvinner under transporten. Men i de flesta fall är ersättningen som du skulle kunna få ganska obetydlig jämfört med det verkliga värdet på varorna. Nedan kan du läsa mer om vilken begränsning som gäller för vilken typ av transport.

 transportförsäkring för vägtransport

Ansvarsbegränsningarna är:

Flygfrakt: Ca. SEK 200 / kg
Vägtransporter: Ca SEK 100 / kg
Sjöfrakt: Ca. SEK 20 / kg

Ett exempel:

Om du skickar ett paket som väger 10 kg med vägtransport, så skulle speditören normalt vara skyldig för att betala dig en ersättning på 10 kg x SEK 100 = SEK 1000. Du kan dock inte få mer i ersättning än vad du betalat för dina varor.

Om du har betalat SEK 700 för dina varor får du därför SEK 700 i ersättning. Om du har betalat SEK 1200 för dina varor får du därför SEK 1000 i ersättning.

Vad är poängen med ansvarsbegränsningar, om du inte kompenseras fullt ut?

Ansvarsbegränsningar skapar en balans på transportmarknaden där speditören bär en tillräckligt stor del av risken för att hantera varorna på ett korrekt sätt. Risken är dock inte så stor att den blir ett hinder som försvårar för världshandeln.

Ansvarsbegränsningarna är också en uppsättning regler som gäller för alla transportföretag över hela världen och oavsett var deras kunder befinner sig.

När lönar det sig att köpa transportförsäkring?

Kort sagt, det lönar sig när värdet på ditt gods överstiger ansvarsbegränsningarna och din självrisk. Nedan är några exempel.

Om du fraktar en lampa som väger 10 kg med ett värde av SEK 800, så skulle en förlust täckas av fraktföretaget eftersom beloppet ligger under ansvarsbegränsningarna (10 kg x SEK 100 / kg = SEK 1000) Det är därför inte nödvändigt att köpa en transportförsäkring. Du kanske ändå vill köpa en eftersom det i allmänhet är mycket enklare och snabbare att få ett ersättningskrav godkänt genom ett riktigt försäkringsbolag än genom en speditör.

Alla transportförsäkringar kommer också med en självrisk. Om du har köpt en lampa för SEK 800 så skulle det därmed inte vara meningsfullt att köpa en transportförsäkring med en självrisk på SEK 1200. Om lampan däremot kostade SEK 8000 så skulle det dock löna sig att köpa en försäkring.

Var kan jag köpa transportförsäkring?

De flesta transportföretag (inklusive Transporteca) erbjuder en transportförsäkring tillsammans med varje enskild transport. Om du köper en sådan försäkring, så är du helt täckt gentemot alla skador och/eller förluster som ditt gods kan råka ut för.

Om du regelbundet skickar varor så kan det vara en bra idé att skaffa en allmän transportförsäkring som täcker varje försändelse du skickar istället för bara en enda. Många företag har redan en sådan transportförsäkring som ingår i deras lagerförsäkring utan att de vet om det. Det kan därför vara en bra idé att läsa genom alla avtal och villkor för att ta reda på om du redan har ett visst skydd.