De misstag som vi ofta ser vid import från Indien beror på osäkerhet om kunden har handlat på Ex Works eller FOB-villkor. Ex Works innebär att du som importör i Sverige måste betala för hela transporten från leverantörens lokaler i Indien. FOB betyder att du bara måste betala från hamnen, eller från det lager som ni har kommit överens om att använda.

1. Ord som kan kosta dig dyrt vid import från Indien: ”FOB New Delhi”

Det finns en del att tänka på när man köper FOB New Delhi. New Delhi ligger inte vid havet. Det är beläget i mitten av landet, och när du köper FOB New Delhi så innebär det att leverantören måste betala för att leverera godset till ett lager i New Delhi.

I Indien finns det en så kallad ”Interstate tax” när varor flyttar från en delstat till en annan, så var beredd på att betala en skatt för godstransporter genom landet. New Delhi består av 3 olika delstater, så helst bör du använda en speditör som har en agent som befinner sig i samma delstat som din speditör. På så sätt undviker avsändaren att behöva betala ”interstate tax” om ni har kommit överens om FOB New Delhi villkor.

Om din leverantör är i Haryana och speditören till exempel har lager i Uttar Pradesh, betyder det att leverantören måste betala skatt för att flytta varan till lagret i den andra delstaten. Vid import från Indien är det därför viktigt att klargöra i förväg med leverantören genom vilken delstat du vill frakta varorna.

2. Ha koll på varifrån du transporterar!

Det andra misstag vi ofta ser är att folk underskattar hur lång transittiden är från Indien. Än så länge har bara Mumbai, eller hamnen Nhava Sheva, en direktservice till Europa. Alla andra hamnar i Indien behöver skicka varorna antingen via Nhava Sheva eller via Columbo på Sri Lanka. Det betyder att det tar relativt lång tid att få varorna till Sverige från Indien.

Från huvudhamnen i Nhava Sheva tar det ca 35-40 dagar, men om du måste skicka varorna från New Delhi, Calcutta eller Chennai, så bör du lägga till minst 10 dagar innan dina varor kan nå Sverige. Så du bör troligtvis förvänta dig en transiteringstid på cirka 50 dagar, om inte frakten börjar från Mumbai-området.

indien taj mahal

Det är viktigt att vara beredd på överraskningar och förseningar i transit, eftersom Indien är ökänt för förseningar, särskilt när du måste frakta godset via Mumbai. Detta beror på att det ofta finns mycket långa köer och trafikproblem i Mumbai, vilket försenar lastbilarna och därmed varorna.

Om du beställer varor från norra Indien, kan det vara fördelaktigt att beställa direkt från New Delhi. Varorna kommer då att lastas på ett tåg i New Delhi, och tågen har alltid prioritet över lastbilar när de anländer till hamnen i Mumbai. Att använda den här metoden kan förhindra fler förseningar.

3. Har du koll på korrekt dokumentering?

Det sista av de misstag vi ofta ser, är att företag förbiser eller glömmer att använda de ursprungliga transitdokumenten för att få varorna insläppta i Sverige. Det innebär att när varorna lämnas in och sänds, så finns det en så kallad ”Bill of Lading”. Den utfärdas av speditören och måste överlämnas fysiskt till importören i Sverige, som sedan ska överlämna den till speditören eller dess agent i Sverige för att de ska kunna ta emot varorna.

Ibland får man istället en ”Telex Release” eller, om du skickar en full container, en ”Seaway Bill” istället för en ”Bill of Lading”. Varorna skickas automatiskt till importören utan originaldokumenten om du har en av dessa. Men om du inte bekräftar vilken metod du vill använda redan när du beställer transporten, så antas det allmänt att du behöver originalhandlingar, och detta kan bli ett problem längre fram.