7 skäl till att handla online

Online speditör

Har du någonsin använt en online speditör? Du har ett val vid bokning av transport, mellan att göra en bokning online, till exempel här på Transporteca, eller en traditionell bokning, via e-post eller telefon med en traditionell speditör. Det finns minst 7 skillnader som du behöver vara medveten om och ta med i beräkningen.

1. Välj en online speditör för att starta leveransprocessen nu

När använder en online speditör så startar leveransprocessen omedelbart och ju tidigare du sätter igång leveransprocessen desto bättre. Vanligtvis börjar processen med kommunikation och samordning mellan avsändaren och fraktaren vid ursprunget. För att detta ska ske är det nödvändigt med delning av kontakt- och bokningsinformation.

I en traditionell gammaldags bokningsprocess måste en säljare eller kundtjänst hos din speditör bekräfta din bokning och skriva ett e-postmeddelande med din bokningsinformation till sin utländska motsvarighet. Motparten behöver i sin tur kontakta avsändaren. Dessutom kompliceras det hela när speditören ger dig agentens uppgifter, som du kommer att behöva ge till avsändaren, så att en kontakt kan upprättas.

När du bokar med en online speditör, så delas alla avsändarens och speditörens kontaktuppgifter  omedelbart och automatiskt med alla berörda parter, inklusive namn, telefonnummer och e-post. Detta innefattar all obligatorisk bokningsinformation, såsom adress till lager och deadline för upphämtning av gods, vilket gör att leveransprocessen kan börja direkt.

Vad händer om leveransprocessen stoppas?

I verkligheten händer det tyvärr ibland att det finns en svag länk i distributionskedjan, där gods, dokument eller information fastnar. I den gamla offline leveransprocessen måste någon annan i distributionskedjan så att säga slå larm och lösa problemet innan processen kan starta igen. Ofta upptäcks problemet endast när transport köparen (du) ber om en uppdatering, och ofta är förseningar i detta skede oundvikliga.

skepp för online speditör

Med en online speditör, går ett larm igång automatiskt – både till den påverkade parten och andra intressenter uppåt och nedåt i distributionskedjan. Det är möjligt eftersom man har alla uppgifter i systemet, inklusive timing för alla delar av leveransprocessen, och därför enkelt kan se om en part i distributionskedjan inte utför sin uppgift i tid. Därmed sänks risken för oidentifierade förseningar. En fördröjning kan naturligtvis fortfarande förekomma, men med online modellen, så är du medveten om det, och kan agera utifrån den kunskapen.

2. Vad du ser är vad du får

WYSIWYG (What you see is what you get) var en populär slogan för ordbehandlare på 80-talet, som syftade på att vad du ser på skärmen är samma som vid en utskrift.

I en traditionell gammaldags offline bokningsprocess styr säljare processen, och oftare än inte, är tjänsten du erbjuds baserad på denna persons incitament. Dessutom lagras sällan offline samtal om krav och leverans av tjänster i den slutliga tjänstebeskrivningen, vilket ger rum för tolkningar och missförstånd när leveransen, och betalningen sker.

När du bokar transport med en online speditör så kan du bläddra igenom tjänster och kontrollera priser och transiteringstider, och lägga till försäkringar och andra tjänster om du behöver dem – allt i din egen takt och när det passar dig. Tekniken förändrar inte informations- eller tjänsteomfattningen, så när du hittar en dörr-till-dörr tjänst är det garanterat att den går från dörr-till-dörr, utan överraskningar. När du hittar ett erbjudande och omedelbart betalar online, så får du fakturan direkt och kan därigenom säkerställa att det faktiska priset är det du ser – att summorna på offerten och fakturan är identiska.

3. Kundtjänst för alla

Bättre teknik ger minskade transaktionskostnader för alla speditörer. De flesta offline speditörer har lanserat initiativ för att trimma sin kundbas, särskilt när marginalerna är tighta. Avsikten är att se till att investeringar endast görs om den ekonomiska avkastningen är positiv. Med högre transaktionskostnader är resultatet – tyvärr – att kunder som använder företaget sällan, eller som har en låg volym ofta får begränsad eller ingen service alls.

lastbilar för online speditör

När effektiv teknik och automatisering möjliggör lägre transaktionskostnader blir det ekonomiskt lönsamt att betjäna ett bredare segment av transportköpare. Därför kommer du ofta att uppleva högre kundservice och personligt engagemang när du köper transport online. För online transporttjänster är det ekonomiskt meningsfullt att ge varje kund en bra upplevelse – oavsett storlek.

4. Korrekt och fullständig information

En stor framgångsfaktor inom internationell frakt är kommunikation, samt effektiv och snabb hämtning av nödvändig information. Gammeldags offline speditörer kämpar ofta med detta, och som ett resultat upplever kunderna reaktiv kommunikation, förseningar och osäkerheter som leder till frustration och ofta till extra kostnader.

Med effektiv teknik säkerställer en online speditör datastruktur och disciplin över hela leveranskedjan. Korrekta uppgifter är därmed tillgängliga vid behov, vilket ger både ökad insyn och snabb tillgång till relevant information och kommunikation.

När du bokar transport online, får du därför mer kundservice, och mindre tid används till att hitta information. Det är en fördel för både dig och kundtjänsten att det går lätt och snabbt att hitta korrekt och fullständig information.

5. Att bygga det bästa nätverket

Både online och gammaldags offline speditörer arbetar via ett nätverk av agenter och utländska partners. Den traditionella speditören är vanligtvis i ett långsiktigt förhållande med några agenter eller ett etablerat nätverk som erbjuder begränsad flexibilitet för förändringar på kort sikt. Om man till exempel har valt en hanteringsagent i hela Fjärran Östern, så är ett byte till en ny agent inte troligt vid problem med tjänsten från Hongkong, om tjänsten från fastlandet i Kina fungerar bra. Denna inställning gör nätverksoptimering mindre effektiv, och leder till att speditören ibland måste avvisa bokningar, eller acceptera bokningar trots vetskapen att det inte kommer att fungera.

En online speditör är inte beroende av sina egna nätverk eller långsiktiga avtal. I motsats till detta är han / hon beroende av kundens återkoppling och följer istället de mekanismer som finns på den fria marknaden för att reglera vilka tjänster och transportsätt som finns tillgängliga. Den feedback som transportköpare ger på tjänsten tas emot omedelbart och publiceras för att alla framtida transportköpare ska kunna använda den för att göra sina köpbeslut. Om en tjänst inte får tillfredsställande recensioner, så hamnar den långt ner på listan, vilket gör plats för de som erbjuder en bättre service.

Det är därför online speditörer alltid begär feedback och tar den på största allvar – de vet att de är beroende av den.

6. Mindre är mer

När du är i kontakt med en gammaldags offline speditör, lär du dig att varje frakttjänst har otaliga konfigurationer och tjänster, för att täcka upp för alla möjliga behov. Resultatet är emellertid ofta oväntade tilläggskostnader, oändlig e-postkommunikation och tvetydiga uppgifter om frakt och leveransdatum – vilket resulterar i frustration och kostnader för transportköparen.

online speditör med container fartyg

För online transport tjänster måste detta förenklas. Faktum är att det måste förenklas i den utsträckning att tjänster kan presenteras på en enda skärm, så alla transportköpare kan förstå exakt vad de kommer att få utan vidare förklaringar via e-post eller telefon. När man förenklar tjänsterna är det inte bara omfattningen som ändras för att täcka vad de flesta transportköpare behöver, men prissättningen blir också mycket mindre komplicerad, vilket leder till lägre pris för den slutliga transportlösningen.

När en speditör inte längre behöver prissätta alla delar av en transporttjänst, utan snarare kan beräkna ett pris utifrån volym eller vikt, till exempel baserat på dörr-till-dörr inklusive allt, blir det hela mer effektivt. Och effektivitet driver ner kostnader inom systemet.

7. Du är betydelsefull

Några pionjärer går i spetsen för transport bokning och spedition online. Industrin i stort står inför ett massivt skifte eftersom transparens, enkelhet och bekvämlighet har blivit viktiga beslutsparametrar för transportköpare.

För pionjärer är varje åtagande betydelsfullt. Du och din leverans är därför viktiga när du bokar med oss – och du kommer att märka skillnaden.

Vi ser fram emot att välkomna dig till gruppen av innovativa transportköpare som bokar frakt online.