Komplett guide för nybörjare

Import från Hongkong

Internationell handel kan vara knepigt, och misstag kan hända när du manövrerar genom processen. Att göra lite research kan dock hjälpa dig på vägen och förhoppningsvis styra dig undan vanliga misstag vid import från Hongkong. I nedan artikel har vi belyst de viktigaste faktorerna du behöver vara medveten om för en problemfri importupplevelse.

Handel med Hongkong

Regionen Hongkong är delvis autonom med egen valuta samt sitt eget rätts- och skattesystem. Hongkong är dock fortfarande under Kinas kontroll och är beläget i södra Kina. Hongkong har en av världens mest aktiva containerhamnar och världens mest trafikerade flygplats för internationell godstrafik. Detta beror delvis på att Hongkong är en ‘frihamn’, vilket innebär att alla varor som fraktas in och ut ur Hongkong är undantagna från tullkontroll och förfaranden. Dessa faktorer gör Hongkong till en mycket attraktiv handelsplats. Hongkong har även en av de lägsta skattesatserna och enklaste skattestrukturerna i världen.

import från Kong Kong

Läs mer om Hongkongs handelspolitik här, och för mer information om handel mellan Hongkong och EU, klicka här.

FOB eller EXW när du importerar från Hongkong?

FOB (Free On Board) och EXW (Ex Works) är de två handelsvillkor som oftast används för import från Hongkong och för import i allmänhet. Att handla på FOB-villkor innebär en hamn-till-dörr tjänst där leverantören är ansvarig för alla lokala kostnader. Detta inkluderar transport till speditörens lager, godshantering och exportklarering. Vid handel på EXW-villkor är du, å andra sidan, ansvarig för hela transporten från dörr till dörr, inklusive alla kostnader.

Bägge villkor har självklart sina för- och nackdelar, och vilket som är mest fördelaktigt för dig beror på den specifika leveransen:

Fördelar med FOB: Det är ofta lite billigare än EXW. Det beror på att leverantören i ursprungslandet oftast kan hantera de lokala kostnaderna billigare än din utvalda speditör. Detta är endast relevant för LCL försändelser, eftersom FCL transporter inte gynnas av stordriftsfördelar gällande lokala transporter. Du slipper också att ta itu med all dokumentation i ursprungslandet, eftersom detta är din leverantörens ansvar. Sist men inte minst, så är FOB offerter lättare att få tag på eftersom detta är den ‘enkla’ delen av frakten. Upphämtningskostnader är lite mer knepigt och tar vanligtvis lite mer tid att beräkna beroende på den specifika leveransen.

Nackdelar med FOB: Du utsätts för risken att din leverantör plötsligt vägrar att betala de lokala kostnaderna, även om detta är deras ansvar enligt avtalet. Din leverantör kommer troligen att debitera dig en extra kostnad för att täcka sina kostnader för FOB, vilket kommer att öka dina totala handelskostnader.

Fördelar med EXW: Du är ansvarig och har fullständig kontroll över transporten och tillhörande kostnader från början till slut. Vanligtvis får du dina varor något billigare när du handlar på EXW-villkor. Det beror på att din leverantör oftast lägger på lokala transportkostnader på fakturan ifall du handlar på FOB villkor.

Nackdelar med EXW: Det är ofta den mest kostsamma lösningen, eftersom du ensam är ansvarig för hela transportprocessen. Du är ansvarig för tullklareringen när du handlar på EXW-villkor, och därmed måste du se till att leverantören har en exportlicens (vid behov). När du väljer en speditör, så måste du dessutom se till att de kan ge dig en dörr-till-dörr service och att de kan hantera tullklareringen.

Glöm inte att utvärdera alternativen noggrant så att du kan förstå vilken tjänst som är bäst för dig. Dessutom är det viktigt att alltid få avtalet skriftligen, så att det inte finns några tvivel om vilka villkor ni har enats om.

Du kan läsa mer om FOB och EXW, samt hur man väljer rätt här.

När du har alla uppgifter kan du enkelt söka efter priser för både FOB och EXW från Hongkong– och från andra destinationer över hela världen med hjälp av vår prisberäknare.

import från Hongkong

Sjöfrakt eller flygfrakt?

När du bestämmer hur du ska frakta hem dina varor, kommer följande två faktorer ofta att påverka ditt val mest: transittid och pris. Import från Hongkong med sjöfrakt tar normalt 35-40 dagar dörr-till- dörr. I motsats tar det upp till 10 dagar med flygfrakt, beroende på om du väljer en standard- eller en expresstjänst.

Sjöfrakt: FCL eller LCL?

Vid sjöfrakt av containrar så kommer du i kontakt med begreppen LCL och FCL, som hänvisar till olika metoder för att frakta dina varor. FCL (Full Container Load) refererar till en full containersändning, medan LCL (Less than Container Load) handlar om en sändning där flera importörer ”delar på” en container.

Till att börja med kan du använda volym och vikt för din sändning för att avgöra vilket alternativ som är mest fördelaktigt för dig. Som en tumregel kan alla transporter under 15m3 fraktas bäst som del av en delad sändning (LCL). Transporter av 15m3 eller större bör hellre skickas i en eller flera fulla containers (FCL).

Det finns tre olika typer av containrar som används vid import från Hongkong: 20-fots, 40-fots och 40-fots High Cube.
En 20-fots container har en högsta viktkapacitet på 24000 kg och kan hålla ca 30 m3.
En 40-fots container har en högsta viktkapacitet på 26000 kg och kan hålla ca 60 m3.
En 40-fots High Cube container har en högsta viktkapacitet på 28500 kg och kan hålla ca 70 m3.

För LCL (styckegods) beräknas priset utifrån volymen (kubikmeter), baserat på hur mycket utrymme varorna tar upp i containern.

sjöfrakt vid import från Hongkong

Flygfrakt

Priset för flygfrakt beräknas däremot baserat på den totala vikten på din försändelse. Så ju tyngre varor, desto dyrare.

Mer specifikt så bestäms priser för flygfrakt med standard service baserat på ‘volymvikt’, även känd som ‘volymberäknad vikt’.

Detta betyder i praktiken att priset beräknas på grundval av en ‘Dimensionell viktfaktor’ eller DIM på Engelska, som är baserad på flygplanets lastförmåga och har fastställts i förväg av flygbolaget för att kunna anpassa priser efter varornas densitet.

DIM faktorn motsvarar vanligtvis 166.67 kilogram per kubikmeter.
Detta innebär i princip att för varje kubikmeter av varor som du importerar kommer du att debiteras för 167 kg, även om den faktiska vikten av försändelsen bara är 50 kg. Om din kubikmeter av varor väger 250 kg betalar du naturligtvis 250 kg och inte 167 kg.

När man jämför de två fraktmetoderna, så har sjöfrakten ofta en fördel när det gäller pris. Prisskillnaden blir självklart större för stora/tunga transporter och mindre för små/lättare transporter. Men för mycket små/lätta försändelser brukar flygfrakt vara den billigaste lösningen.

På grund av detta, kan det vara bra att undersöka båda tjänsterna när du planerar din import från Hongkong för att veta när sjöfrakt är en bättre lösning, och när det är bättre att välja flygfrakt. Hitta priser för sjö- och flygfrakt via vår online priskalkylator här.

Prisexempel

FOB Hongkong – Stockholm
3,3 m3 / 830kg – Sjöfrakt
SEK 6.316

FOB Hongkong – Malmö
20-fots container – Sjöfrakt
SEK 19.480

FOB Hongkong – Halmstad
12 m3 / 6200kg – Sjöfrakt
SEK 11.822

EXW Hongkong – Östersund
0,8 m3 / 54kg – Flygfrakt
SEK 9.320

import från Hongkong

EORI-registrering

Du måste registrera dig för ett EORI-nummer när du importerar från Hongkong och andra länder utanför EU. EORI-numret krävs bland annat för att handla med varor med tredje länder (länder utanför EU). Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar som kommer till Tullverket digitalt hanteras inom en timme.

Om du vill importera varor med importrestriktioner, som skjutvapen, måste du också meddela Tullverket 24 timmar innan vapnen förs över gränsen.

Läs mer här för vidare information om import från länder utanför EU.

Tull

Vid import från Hongkong eller andra länder utanför EU måste du deklarera din import till tullen (det görs vanligtvis av en tredje part, exempelvis en speditör eller bud) och betala tull på varorna. Beloppet beror på vad sorts gods det gäller, och vilken del av världen du importerar från. För att beräkna tullavgifterna behöver du därmed veta dina varors varukod.

Du kan ha nytta av följande länk till Tullverkets sökverktyg Tulltaxan för att hitta rätt varukod och få mer information om importtullar.

Du kan också få hjälp att klassificera din vara på Tullverket.se, och hitta mer information om olika tullförfaranden, inklusive varukoder som kan importeras med nedsatt tull eller helt tullfritt.

Import från Hongkong med Transporteca

När du har bestämt dig hur du vill frakta dina varor, så är nästa steg att välja en lämplig speditör.

Men tyvärr kan det ofta vara svårt att få de totala fraktkostnaderna i förväg. Detta leder till att importören kan bli tvungen att betala oväntade kostnader innan varorna levereras – vilket naturligtvis gör hela upplevelsen av importprocessen otillfredställande.

Låt oss se på ett exempel. Nedan har vi en verklig faktura från en speditör. Kan du lista ut vad de olika posterna innebär?

För att undvika detta, får du alltid ett all-in pris när du bokar din transport via Transporteca. Vi garanterar att du inte får några oväntade kostnader, förutsatt att du har angett korrekt uppgifter om ditt gods vid bokningstillfället. Om du exempelvis har bokat en hämtning av 1 m3, men varorna faktiskt är 3 m3, så tillkommer en merkostnadsavgift. Men om du alternativt har bokat frakt för 3 m3, men det bara är 1 m3, så får du skillnaden återbetalad. Vi föredrar dock att du alltid uppger exakta volym och vikt på din försändelse. Din leverantör kan enkelt ge dig denna information. På så sätt slipper alla att behandla extra räkningar eller återbetalningar, och rätt utrymme är reserverat för dig i containern eller på flygplanet.

Prova på vår prisberäknare och bokningsportal här, du kan boka online om du hittar det du söker. Så snart du har bekräftat och betalat för din önskade tjänst kommer din svenska speditör, och din leverantör i Hongkong, att få ett e-postmeddelande med bokningsbekräftelsen. Sedan sköter de allt och kommer överens om upphämtningen, vare sig det gäller EXW eller FOB.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor angående import från Hongkong. Vi besvarar gärna dina frågor via [email protected] eller +46 8 446 835 38.