I huvudet på en speditör

En ny riktning inom transport

Transportbranschen är välkänd för att slutpriserna ofta överskrider de ursprungliga offerterna. Avvikelser från tidsplanen eller den ursprungliga transportlösningen kan bli dyrt för den som köper transporten. Ytterligare kostnader överförs ofta till kunden – ofta med en orättvis och orimlig vinstmarginal. Lär dig hur du kan undvika frustration och extra kostnader, och hur branschen som helhet långsamt rör sig i en ny riktning.

Fint vin och godstransport

När jag går till en restaurang, och vi har beställt utifrån menyn, så vet jag priset och har en förväntan på det vi kommer att bli serverade och den upplevelse som hör till det. Om vi bestämmer oss för ett dyrare vin och beställer en efterrätt, så vet vi vilken effekt detta har på notan. När maten kommer, så kan jag se servitören – och ibland även kocken – i ögonen och uttrycka min entusiasm eller besvikelse, vilket omedelbart kräver en reaktion. Denna sekvens av händelser är en del av leveransen av den specifika produkten – maten. Men produkten är, i detta fall, mycket mer än själva maten. Den inkluderar även servicen, miljön och de personliga möten som också är en del av hela upplevelsen.

 

Inom transportbranschen går saker lite annorlunda till. En likhet är att transporten börjar med ett specifikt behov som kan lösas med en produkt – i detta fall en transporttjänst. På samma sätt som i en restaurang, möts du av en hel pall med olika transporttjänster, och ofta måste du välja en produkt baserat på pris, kvalitet, ibland beroende på transittid, transportsätt samt funktioner som spårning och kommunikation. Den som köper transporten kan också välja extra tjänster från menyn som försäkring, tullklarering, upphämtning och leverans. I samband med ditt beslut så skapas också förväntningar på den tjänst du har bokat och på vad det slutliga priset förväntas vara.

När allt är överenskommet och transportprocessen har börjat, så märker vi skillnaden mellan att gå till en restaurang och att beställa en transporttjänst – och i detta fall har transportindustrin mycket att lära av restaurangbranschen.

”Tyvärr gick priset upp när jag bestämde mig för att hantera din försändelse annorlunda än vad vi kom överens om”

Om kocken får slut på ingredienser till en viss maträtt på menyn, så informerar servitören dig om att restaurangen tyvärr inte kan servera det du beställt och frågar dig om du vill ta en till titt på menyn så att du eventuellt kan välja en annan maträtt. Om jag väljer att göra det, så justerar jag omedelbart mina förväntningar på både produkten och priset.

Många oförutsedda händelser inträffar inom fraktbranschen. Ofta finns det faktorer inom transportlösningen som speditören inte kan, eller inte kommer att hantera på det sätt som ursprungligen var tänkt när du beställde transporten. Då upplever du ofta att din ”huvudrätt” inte serveras. Alternativt kan delen som saknas ersättas av en annan del, utan att du vet något om det förrän du får fakturan med ett högre pris än förväntat.

Tullen kan exempelvis ha begärt ett visst dokument, som din speditör inte tänkte på när du bokade transporten, och därför har han nu lagt till kostnaden för denna handling. Eller så har speditören på eget initiativ bestämt sig för att packa ditt gods på pallar, vilket ökar den totala volymen av dina varor och därmed också priset.

Det är ironiskt att speditörer motiverar dessa merkostnader genom att säga att det är utanför deras kontroll – även om det ofta är deras underleverantör som får vinsten. Dessutom har vi aldrig stött på ett fall där ett pris har gått ned – slutsatsen är att prisförändringarna är helt ensidiga.

Om du är på en restaurang och får ett problem med din mat eller vin, så märker du det direkt och ber om en ny, eller så betalar du inte. Det fungerar helt annorlunda inom fraktbranschen, där du vanligtvis inte vet om något skiljer sig från vad ni ursprungligen kom överens om. Ett annat faktum är att du ofta inte har en relation till de personer som hanterar dina produkter, eftersom de är underleverantörer som oftast är ett eller flera steg från speditören. Och vilken skillnad när du får en faktura för den tjänst du uppges ha fått, och du saknar möjlighet att minska de extra kostnaderna, eftersom speditören vill ha betalt innan han levererar dina varor.

Förseningar – det är ditt problem

Erfarna transportköpare nickar i igenkännande till många av de ovanstående påståendena, medan oerfarna transportköpare förmodligen blir en aning skrämda. Vi kan illustrera problemen med ett specifikt och okomplicerat exempel.

I början av maj bad jag en medelstor speditör om ett pris på en 40-fots container från Qingdao i Kina till Danmark på EXW-villkor, vilket innebär att det är en dörr-till-dörr transport. Jag informerade speditören om att varorna skulle vara redo vid fabriken för att lastas i containern den 23 maj. Jag fick en bra offert som jag accepterade. I offerten stod det att containern skulle lastas på fartyget MSC Jade i Qingdao den 29 maj.

Jag har inte lyckats lista ut exakt vad som hände med varorna i Kina. Men när jag följde upp med speditören den 30 maj för att få en bekräftelse på det ursprungliga leveransdatumet, visade det sig vara mycket svårt att få ett rakt svar. Efter otaliga e-postmeddelanden och samtal fram och tillbaka fick jag den 4 juni äntligen till svar att containern var lastad på MSC Jade enligt planen, men att fartyget var försenat och inte lämnade Qingdao förrän 2 juni. Naturligtvis frågade jag om det var något annat jag behövde vara medveten i relation till denna försening, och fick följande svar från speditören:

“Tyvärr har priset gått upp med 400 USD på grund av en höjning av fraktkostnader per 1 juni.”

Jag är väl medveten om att allmänna prishöjningar, eller GRI (General Rate Increases på engelska), och andra prishöjningar är något som rederier försöker ta ut runt vissa datum. Men det faktum att jag som transportköpare måste betala extra på grund av förseningar orsakade av speditörens underentreprenör, och att denna prishöjning bara ökar underentreprenörens vinst är absurt. Samtidigt – trots att jag inte kan dokumentera det – finns det misstankar om att den verkliga prisökningen som speditören betalar till MSC kanske inte uppgår till 400 USD. Annars skulle incitamentet för att avvisa en höjning med rederiet vara högre, jämfört med att bara vidarebefordra kostnaden till den som köper transporten.

För att avsluta berättelsen så avvisade jag speditörens prishöjning, och fick till svar:

“Vi kan inte hållas ansvariga för en försening på två dagar, som förresten inte kan betecknas som en försening. Priset är därmed inte förhandlingsbart. Containern kommer att släppas när betalningen har mottagits. Du borde förstå detta, eftersom du känner till branschen.”

Varför speditören anser att denna försening inte kan betecknas som en försening förstår jag inte, men den sista meningen är mycket representativ för hur transportindustrin fungerar. Jag svarade det följande:

“Vi hade fått intrycket att du var annorlunda jämfört med andra speditörer, men så är det tydligen inte. Och nej, jag kan inte förstå eller acceptera din attityd – trots min bakgrund som transportör. För all del, skicka oss den faktura som du tycker är lämplig – och under tiden har vi här på Transporteca kommit överens om att detta är sista gången vi kommer att behöva dina tjänster. Av princip arbetar vi enbart med speditörer, som tar ansvar för den tjänst de tillhandahåller.”

en ny riktning inom transport med container

Ytterligare kostnader är oundvikliga

Många faktorer påverkar leveranskedjan. Priserna skulle behöva höjas kraftigt om en speditör skulle täcka alla finansiella risker i sin prissättning. Faktorer utanför speditörens och underleverantörens kontroll kan ha en betydande inverkan på kostnaderna. Varornas volym eller vikt kan exempelvis överstiga den mängd som ursprungligen bokats. Ibland krävs särskild hantering av vissa produkter, vilket speditören inte hade blivit informerad om. En storm kan orsaka en försening vilket leder till att man måste arrangera en särskild lastbil för att lyckas passa det utlovade leveransdatumet.

Det finns regler och internationella konventioner, som begränsar transportsäljarens ansvar med syftet att bibehålla låga transportpriser. Dessa regler och konventioner avser dock endast kostnader för förlorade eller skadade varor och inte driftskostnader för leverans av transporttjänsten. Du kan argumentera för att reglerna borde täcka oväntade driftskostnader, med tydliga regler för vad du som transportköpare kan behöva betala för utöver det pris som anges i den ursprungliga offerten. Men så fungerar det inte. Inom transportbranschen finns det därför en tendens att merkostnader är normen snarare än undantaget. De betraktas som en buffé med ekonomiska vinster, som gradvis införlivas i den ursprungliga prissättningen. En rad tjänster och undantag som speditören till synes kan välja fritt från och ta betalt för som han anser lämpligt – utan ytterligare förklaring. Särskilt med tanke på att speditören alltid kan spela kortet ”Betalning mot leverans”, och ta ditt gods som gisslan tills han får sin betalning.

Jag förstår fullt att oförutsedda merkostnader kan förekomma, men det bör finnas en yrkesstolthet som gör att en speditör ser över dessa och rättvist bedömer vem som bör betala för dem. Dessutom har jag svårt att förstå mig på att man tar godset, och därmed även den som köper transport som gisslan utan att åtminstone försöka nå en lösning som är godtagbar för alla parter.

De två skolorna för transportpriset

Vi har den gamla skolan, som illustrerats ovan med exemplet med containern från Qingdao. Här anser speditören att han har rätt att vidarebefordra alla kostnader i samband med försändelsen, utan tanke, utan att ställa frågor, oavsett vem eller vad som har orsakat dem. Enligt den gamla skolan vet speditören att han kommer att vinna, eftersom varorna är i hans besittning, och eftersom leveransen är viktig för dig. Samtidigt har du inte den professionella bakgrunden eller ekonomin för att ”bråka” om det. Och ja, speditören vinner och får sin betalning. Och ja, vi transportköpare blir frustrerade och svär att vi aldrig kommer att använda samma speditör igen. För vår nästa försändelse väljer vi en annan speditör – bara för att inse – att de är från samma (gamla) skola: Transportbranschens skola.

Sedan har vi den nya skolan. Det här är skolan som ser till restaurangbranschen som ett exempel. Skolan som vet att när jag väljer restaurang för att bjuda min familj på middag, så börjar efterforskningarna på TripAdvisor eller Facebook, följt av en validering på Yelp eller Trustpilot.

Slutsatsen är att det finns ett behov av förändring av attityden, för att kunna konstruktivt utvärdera oegentligheter i samband med transportlösningar, och för att kunna ge rätt person skulden för förseningar och extra kostnader. Ja, det kan finnas extra kostnader som den som köper transporten måste betala, men de bör vara legitima, välgrundade och bör kommuniceras i god tid.

Precis som en transportköpare måste vara kritisk mot de kostnader som de ställs inför, har speditören också ett ansvar för att hantera de kostnader som deras underleverantörer presenterar för dem kritiskt. En transportköpare blir inte förvånad över att han måste betala mer för transporten, om varorna tar upp två containrar i stället för en – så länge som jag är medveten om kostnaden tidigt (så jag har chansen att lösa missförstånd med min leverantör), och jag inte känner mig lurad eller överdebiterad bara för att situationen har förändrats, och varorna är i min speditörs förvar.

Men lika gärna som jag som transportköpare är redo att betala för extrakostnader som har orsakats av min leverantör eller mig själv, så förväntar jag mig också att speditören tar ansvar för sitt eget och sina underleverantörs agerande och tjänster. Om han gör detta, då tillhör han den nya skolan.

Principen om skälighet

Skälighet handlar om rättvisa, även om innebörden skiljer sig en aning. Om något är rättvist, så är det rätt. Om något är skäligt, så både är det och känns det rätt för alla inblandade.

Här på Transporteca följer vi principen om skälighet. Vi vet att merkostnader uppstår ibland, och vi vet att vi kommer att lida på sociala medier och Trustpilot om vi inte hanterar dessa rätt och riktigt. Vi tar inte automatiskt ansvar och betalar merkostnader å våra kunders vägnar, trots att vi erbjuder en prisgaranti. Men vi ser över varje extra kostnad, och utvärderar vem som rätteligen bör debiteras – speditören, vi eller vår kund. Vi besvärar aldrig kunden med detta, om vi känner att det är vårt eller speditörens fel. Vi tar många intensiva kamper med speditörer, som i exemplet ovan, men vi håller det mellan oss och dem, så att du inte behöver oroa dig eller slösa din tid.

Om det finns kostnader som vi bedömer att det är rättvist för dig att betala, så presenterar vi dem genast tillsammans med argument för varför dessa kostnader har tillkommit, och dokumentation för de faktiska kostnaderna, om du så önskar. Detta ger full insyn. Ja, vissa kunder kommer fortfarande inte att acceptera en extra kostnad, men vår samlade erfarenhet är att den stora majoriteten av våra kunder förstår och accepterar en viss avgift – så länge som resonemanget är tydligt och de känner att de behandlas rättvist.

Transporteca arbetar för närvarande hårt för att genomföra denna förändring inom branschen. Det är därmed nödvändigt att vi kan garantera den produkt och service vi erbjuder. Det måste kännas rätt – och vara rättvist. Samtidigt vet vi, att om vi tar fel och vi inte lyckas förklara kostnaderna tillräckligt bra, eller om våra kunder inte accepterar att det är rättvist, då kan vi läsa om det på Trustpilot nästa dag. Det är nog motivation att öka våra ansträngningar så att våra kunder får en bra upplevelse, även när det uppstår oväntade kostnader.

Vi hoppas att vi med ökad digitalisering och insyn inom transportbranschen kommer att uppleva ett skifte från den gamla till den nya skolan. Speditörerna från den gamla skolan kommer att bli tvungna att göra detta skifte, om de vill fortsätta inom verksamheten. Och lyckligtvis för dem, går skiftet numera snabbare än vad branschen någonsin hade föreställt sig.

Slutord

När du letar efter en offert för transport, så är det alltid viktigt att få ett all-in pris. Detta innebär i grunden att du har en bättre överblick över den totala kostnaden för din transport. Men som vi har sett och beskrivit genom otaliga exempel gång på gång, är transportindustrin känd för att lägga till extra merkostnader under transporten. Om detta händer, måste du vara kritisk och inte vara rädd att sätta hårt mot hårt – trots att speditören alltid har övertaget eftersom varorna är i hans förvar.

Vad har du annars för alternativ? När du väljer en speditör, titta på mer än bara priset. Ta med i beräkningen speditörens allmänna rykte, kolla andra källor, få rekommendationer och läs recensioner innan du fattar ditt beslut. Leta efter speditörer som du tycker är rättvisa.

Var beredd på extra kostnader och lägg till dessa i din budget. Transport är oftast en marginalkostnad för den totala produkt kostnaden, så även om du lägger till 30 % ovanpå transport kostnaden i din affärsplan, så borde din budget fortfarande fungera. På så sätt är det bara positivt om du kommer undan utan extra kostnader.

På Transporteca bryr vi oss om att våra kunder blir rättvist behandlade. Vi vidarebefordrar inte extra kostnader blint. Antingen betalar vi kostnaderna själva eller så pushar vi tillbaka kostnaderna till speditören, när det inte finns någon anledning att belasta vår kund.

Jämfört med många av våra kunder har vi en verklig fördel gentemot speditören – en mycket större köpkraft och erfarenhet i branschen, samt vetskapen om vad som är rätt och fel.

När du beställer online på transporteca.se, ser vi till att speditörer och åkerier screenas noggrant och att Transporteca vid behov tar en diskussion om extra kostnader för din räkning om eventuella missöden skulle inträffa.

Skrivet av Morten Laerkholm, VD och grundare, Transporteca