Bästa sättet att komma igång

Importera vin från Europa

Att importera vin från Europa till Sverige kan verka som ett överväldigande och ohanterligt projekt, men det behöver inte vara det. Att veta de grundläggande kraven kan hjälpa dig på traven, och med så många fantastiska viner, från framför allt Sydeuropa, så är det verkligen värt ansträngningen att lära sig att importera vin. Eliminera ett onödigt steg i processen: Köp direkt från producenten och få dina viner levererade direkt till din dörr med Transporteca.

Kom igång med att importera vin: De första stegen

Sverige är en stor importör när det gäller vin, särskilt från Italien, Frankrike och Spanien.

För att importera vin för försäljning måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt lagen om alkoholskatt.

Det kan ta upp till tre månader för Skatteverket att behandla din ansökan. De granskar bland annat företagets budget och årsredovisning samt lagerlokaler. Företagets finansiella lämplighet bedöms också, dessutom tittar de på om skatter och avgifter har betalats i tid.

Du kan ansöka om tillstånd och hitta vidare information om vinimport på skatteverket.se.

Klassificering av dina importvaror är också mycket viktigt. Klassificeringen avgör om du behöver betala importmoms, tull, punktskatt eller andra avgifter. Du kan bestämma vilken varukod det är med hjälp av Tullverkets tjänst Tulltaxan. Du kan sedan deklarera dina importer till Tullverket när du har tagit reda på din varukod.

Läs mer på Tullverkets hemsida, för tips om hur man börjar att importera vin och vilka regler som gäller.

Du hittar mer info om hur man räknar ut tull och avgifter här.

Flera svenska myndigheter är involverade i processen för att importera vin från Europa. Förutom ansökan som upplagshavare eller registrerad varumottagare hos Skatteverket så ska importörer också kontakta Tullverket och Folkhälsomyndigheten.

Du kan också ladda ner ett informativt faktablad (pdf) från Livsmedelsverket här.

Ta kontakt med din framtida vinleverantör

Nästa steg i processen är att ta kontakt med potentiella vinleverantörer som du kan handla med. En resa ner till södra Europa kan därmed vara en bra start. På så sätt kan du personligen besöka de olika vingårdarna som verkar vara intressanta.

Vinodlare som inte redan handlar med Sverige kommer sannolikt att välkomna dig med öppna armar. Men det finns många vinodlare som redan är representerade i Sverige av olika mindre importörer. Därför kan det vara nödvändigt för dig att köpa stora kvantiteter för att det ska vara intressant för vinproducenten, om du letar efter en exklusiv affär.

Grundläggande MOMS

När du som företagare köper en vara från ett företag i ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Du ska alltså själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration.

Detta gäller om säljaren är momsregistrerad i ett annat EU-land och varorna transporteras från ett EU-land till ett annat.
Du behöver i de flesta fall uppge ditt giltiga momsregistreringsnummer (VAT-nummer) till säljaren. Du beräknar sedan den utgående momsen på varornas värde och redovisar den i din momsdeklaration.

Beroende på vilken momssats som gäller för den vara du köpt ska det vara 25, 12 eller 6 procent i påslag. För den moms som du själv beräknat har du avdragsrätt enligt de allmänna reglerna för ingående moms. Du kan hitta ytterligare information om moms på varor från andra länder på Skatteverket.se.

Det finns en mängd olika regler och undantagsfall, så det är viktigt att känna till vad som gäller.

För en fördjupning i ämnet kan du läsa vidare på Skatteverkets sida Rättslig vägledning. Där finns en mängd exempel och scenarier som kan hjälpa dig att avgöra hur du bör gå till väga för att importera vin så smidigt som möjligt.

importera vin

Punktskatt när du importerar vin

Du är i allmänhet inte skyldig att betala importtull när du köper eller säljer varor inom EU. Vissa särskilda varor såsom alkohol och tobaksprodukter, medför dock en punktskatt. Vinimportörer är därmed skyldiga att betala alkoholskatt för att kunna importera vin.

Punktskattesatserna för vin är baserade på viken typ av vin du importerar och volymprocenten. Starkvin har en tillsats av sprit vilket gör att volymprocenten är högre, och därmed också punktskatten.

Punktskattesatser för alkohol (senast uppdaterad november 2017)

Vin som innehåller mellan 2,25 och 4,5 volymprocent (alkohol) – SEK 919 per hektoliter
Vin som innehåller mellan 4,5 och 7 volymprocent (alkohol) – SEK 1358 per hektoliter
Vin som innehåller mellan 7 och 8,5 volymprocent (alkohol) – SEK 1869 per hektoliter
Vin som innehåller mellan 8,5 och 15 volymprocent (alkohol) – SEK 2618 per hektoliter
Vin som innehåller mellan 15 och 18 volymprocent (alkohol) – SEK 5479 per hektoliter

Om vinet innehåller mellan 15 och 22 volymprocent så räknas det som starkvin. Över 22 volymprocent så räknas det som sprit, och då är det punktskatt för sprit som gäller.

Till exempel: Om du vill importera 600 flaskor vin om 75 cl (per flaska) med en genomsnittslig volymprocent på 13, kommer beräkningen att se ut så här:
600 x 0.75 liter x SEK 2618 per hektoliter = SEK 11781 att betala i alkoholskatt.

För fullständig förteckning över skattesatserna, klicka här.

För ytterligare information och hjälp för kunna att importera vin till Sverige, kontakta Skatteverket, som är den myndighet som reglerar importtull, punktskatt och moms. För frågor om alkoholskatt ring 010-578 71 99.

När du har startat upp ditt företag kan du ansöka om medlemskap i Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. De hjälper sina medlemmar med bland annat nätverkande, rapporter och utbildningar i exempelvis lagarna som gäller för att importera vin.

Vinimport

Andra användbara länkar för information om punktskatt och vinimport i allmänhet

Tullverket: Importera varor från ett annat EU-land

Skatteverket: Köpa varor från andra EU-länder

Tidningen Vin och Bar: Bli din egen vinimportör

Alla skattesatser gällande alkoholskatt

Ditt Europa: Momsregler och momssatser

Livsmedelsverket: Import, export och handel inom EU

Prisexempel för att importera vin

När du väl har hittat den producent som du vill köpa vin från, är nästa steg att hitta en speditör som kan hämta hem din nyinköpta viner. Nedan har vi samlat ett antal prisexempel för transport av lastpallar inom Europa. Du kan enkelt hitta dessa priser och boka transporten samtidigt på vår hemsida. Här får du ett smakprov så att du kan få en överblick av prisnivån.

Alicante – Stockholm
1 halv pall / 200 kg / 200 flaskor
SEK 3.200

Grosseto – Halmstad
1 EUR-pall / 650 kg / 600 flaskor
SEK 2.600

Alsace – Malmö
2 EUR-pallar / 1200 kg / 1200 flaskor
SEK 3.000

Från ovanstående exempel, blir det tydligt att det är prismässigt fördelaktigt att importera en hel lastpall jämfört med en halv pall, eftersom prisskillnaden mellan de två är obetydlig jämfört med mängden extra flaskor som du får hem.

Detta beror på att de tunga kostnaderna ligger i upphämtning, leverans och hantering av godset. Dessa kostnader måste betalas oavsett om du hämtar hem en halv lastpall eller, exempelvis, tre pallar. Därför är första pallen alltid den dyraste, medan fler pallar kan läggas till för ungefär halva priset.

Dessutom bestäms priserna vid vägtransporter alltid av volymen, så länge som vikten inte överstiger en gräns på ca 750 kg (detta kan variera något från en speditör till en annan). Det innebär alltså att om du importerar en enda EUR-pall, så blir priset detsamma oavsett om den väger 100 kg eller 600 kg.

hängande vindruvor

Att importera vin för personligt bruk

Ett ökande antal privatpersoner provar på att importera vin från Sydeuropa–och det är alltså värt ett försök, eftersom du kan spara pengar och få tillgång till ett större urval än vad Systembolaget erbjuder.

När du importerar för eget bruk, så bör du vara medveten om att det finns två kategorier när det gäller betalandet av punktskatter:

Kategori 1: De som själva hämtar vin från utlandet till Sverige.
Kategori 2: De som köper vin utomlands och betalar en tredje part för att hantera transporten.

För den första kategorin gäller att punktskattepliktiga varor, som till exempel vin, kan införas skatte- och tullfritt, om följande villkor uppfylls:

Du transporterar vin till Sverige själv, till exempel i din egen bil.
Vinet är enbart för privat bruk eller för gåvor.
Du redan har betalat skatt och tull i ursprungslandet.

Den andra kategorin omfattar de som inte transporterar vinet själva, eftersom de använder en tredje part. I detta fall är de skyldiga att betala punktskatt, som bestäms av mängden och alkoholhalten.

Det är ditt eget ansvar som importör att informera Tullverket om dina inköp utomlands, varefter de kommer att se till att du debiteras den rätta punktskatten och momsbelopp. Du ska deklarera dina varor vid ankomsten i Sverige, till exempel genom att välja röd fil.

Läs mer om deklarera dina varor till tullen här. För mer information om att föra in varor i Sverige, se denna länk.

Referensnivåer vid import för privat bruk

Vägledande referensnivåer har fastställts för import av vin och andra alkoholhaltiga drycker. De används för att bedöma om vinimporten är avsedd för privat eller kommersiellt ändamål.

För bägge ovanstående kategorier är referensnivån för privat import 90 liter, motsvarande 120 flaskor om 75 cl.

Tullkontroller

I vissa sällsynta fall kan det vara möjligt att importera mer än 90 liter, men det kräver dock att du kan bevisa att vinet är för privat bruk, vilket kan vara svårt med sådana mängder.

Om du för in mer än dessa referensnivåer är det du som ska bevisa att mängden är rimlig för dig eller din familjs privata bruk. Tullverket gör sedan en helhetsbedömning av omständigheterna.

Om en tulltjänsteman stoppar dig vid gränsen, och gör bedömningen att den alkohol du har med dig inte är för ditt privata bruk, uppstår misstanke om smuggling och alkoholen kan beslagtas. Du kommer att behöva klargöra situationen och besvara frågor som: Syftet med köpet, hur du har betalt för det, hur mycket du brukar dricka och så vidare.

Om du inte kan övertyga tullen blir din import skattepliktig, även om du själv fraktar hem ditt vin till Sverige. Därför rekommenderar vi att du inte importerar mer än 90 liter eftersom det kan försätta dig i en svårt situation.

vindruvor i solen

Dela på transportkostnaderna med andra

När du importerar för eget bruk, kan det vara en bra idé att ‘dela’ en lastpall med andra importörer, och således dela på transportkostnaderna. På detta sätt kan alla parter hålla sig under referensnivån på 90 liter och fortfarande få en billig och effektiv transport till Sverige.

Men om flera privatpersoner väljer att importera tillsammans och dela på transportkostnaderna, så är det mycket viktigt att varje importör får sin egen faktura för vinet. På så sätt är det tydligt för tullen att lastpallen innehåller flera enskilda försändelser på högst 90 liter. Dessutom är det också viktigt att leveranserna är tydligt uppdelade på pallen, dvs. att varje transport packas separat och märkt med de motsvarande fakturorna.

Det bästa transportsättet för att importera vin

Oavsett var i Europa du planerar att importera vin från, är transportsättet en viktig faktor att betänka. Det kan verka logiskt att hämta hem ditt vin i paket, men vi rekommenderar inte detta. Detta beror på att paket skickas ofta med kurir: en dedikerad transportservice för mindre försändelser, som erbjuder billig, effektiv och snabb leverans av dina varor.
Detta kanske låter som en attraktiv lösning, men frakt med en kurir innebär dock att ditt vin kommer att drabbas av många omlastningar längs vägen. Dessutom är kurirer kända för en mycket grövre hantering än andra transportörer. Detta beror delvis på grund av att kurirer hanskas med varorna manuellt, medan transportörer arbetar med pallgods, som de hanterar med pallyftare.

Palletering av varor är ett mer stabilt transportsätt, eftersom godset är mer skyddat. Detta leder till mindre skador på varorna under transitering. Undvik kurirer när du importerar ömtåliga varor som vin, eftersom de inte palleterar varor. Om du å andra sidan får ditt vin palleterat så kan en speditör hantera det. Detta är utan tvekan det säkraste sättet att transportera ditt vin. Därmed rekommenderar vi alltid detta transportsätt, vare sig du behöver importera en halv lastpall eller flera lastpallar.

En halv pall rymmer vanligtvis 200 flaskor, medan en hel lastpall kan bära omkring 600 flaskor vin.

 vindruvor i soluppgången

Boka din vinimport hos Transporteca

Oavsett om du importerar som företag eller privat, är processen i grunden densamma och mycket enkel. Du anger bara det antal lastpallar som du behöver transportera, samt vilken typ av pallar du har. Välj sedan om du är ett företag eller en privat importör. När du har hittat den transportlösning som passar dina behov, kan du boka den omedelbart online. Ange adresserna för hämtning och leverans så att vi omedelbart kan börja transporten av ditt vin. Speditören kontaktar din leverantör angående upphämtningen och leverans kommer att ske vid den angivna adressen.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.