Snabbguide

LCL frakt förklarad

En enkel genomgång av transporter med LCL frakt. Vad du behöver veta för att hitta den bästa speditören för din LCL frakt baserat på dina behov.

Containeriserad sjöfart sker främst med två metoder – LCL (mindre är en hel container) och FCL (hela containrar). I denna artikel, har vi för avsikt att förklara vad LCL frakt är i sin renaste form, vilket är relevant för de flesta små och medelstora företag som letar efter transportlösningar.

Sen Malcolm McLean fick idén om containerisering 1937, har internationell sjöfart blivit världsordningen inom den globala handeln. Dagens marina fraktcontainer har gett upphov till ett antal industrisegment inom global frakt, som till exempel tillväxten av linjer med ångfartyg som fraktar containrar, och logistikföretag, som exempelvis speditörer.

LCL frakt till sjöss

För avlastare, importörer och handlare med stora frakt volymer, var fraktcontainern en klar förbättring när det gäller att säkerställa ökad hastighet vid transitering och en minskning av skador och stöld under transporten till nästan försumbara nivåer. Begränsningen, det vill säga storleken på containern, har också tryggat framtiden för transportföretag.

Den minsta av de vanligt tillgängliga fraktcontainrarna har dessa yttermått (i fot): 20′ längd, 8′ bredd och 8’6 höjd. Vid avdrag för golv, väggar och toppdimensioner är den interna kubikvolymen för denna fantastiska utrustning ungefär 33 kubikmeter, eller lite mindre än 1,200 kubikfot. I och med att man började med containerisering blev detta följaktligen den minsta fraktvolymen en avsändare kunde boka med en fraktlinje, och därför det minsta som en kund måste betala vid behov av att transportera sjövägen.

LCL med lastbil

Sändingar vid internationell handel är ofta mindre än 33 kubikmeter. För avsändaren finns två alternativ: Skicka en halvfull container eller hitta ett annat transportsätt. Vid internationell godstransport så finns det andra metoder som flygfrakt (vilket vanligtvis kostar 5-10 gånger mer per kilo) eller LCL.

LCL frakt är för avsändaren vad en bilpool är för en pendlare. Speditören har kompetens och resurser till att konsolidera flera leveranser till en standard container, vilket möjliggör för kunder att effektivt leverera kvantiteter mindre än 33 kubikmeter och att dela kostnaden för att boka containern mellan flera avsändare.

container för LCL frakt

LCL i praktiken

En LCL-tjänst är som en busservice med bara två stopp, en vid ursprungsorten och en på bestämmelseorten. En fraktcontainer ersätter bussen och passagerarna är lasten från flera avsändare.

Speditören kommer att ta emot eller hämta upp enskilda sändningar från enskilda kunder, alla med mått som är mindre än en hel container, och förpackade för LCL frakt. Speditören har vanligtvis ett fast schema, med exempelvis fasta avgångar varje vecka, och LCL leveranserna bokas till ett fast datum. Alla sändningar måste vara i speditörens händer några dagar före avgång, vilket ger dem tid att planera och konsolidera dem i en container och transportera containern till hamnen där speditören överlämnar den till fraktlinjen. När fraktlinjen har mottagit containern med LCL-sändningarna så ansvarar de för den internationella sjötransporten till destinationen, enligt transportavtalet mellan fraktlinjen och speditören.

Vid destinationen kommer speditören att hämta containern från hamnen och ta den till ett lager där den töms eller delas upp i enskilda LCL-sändningar. Sändningarna kan sedan hämtas upp av mottagarna, eller så levererar speditören dem direkt till slutmottagaren.

LCL vid containerhamn

Hitta en tjänst för LCL frakt

Även om det finns mycket lite statistik om den faktiska marknaden inom LCL frakt, så erbjuds denna tjänst av praktiskt taget alla speditörer. Olika speditörer har olika LCL relaterade tjänster eller handelsbanor i fokus och har olika geografisk täckning och erfarenheter. Det kan vara tidskrävande och besvärligt att leta efter en speditör som erbjuder bra tjänster för LCL frakt till konkurrenskraftiga priser. Vanligtvis börjar det med marknadsundersökningar och kontakt med olika speditörer för att förstå deras styrkor. En kort checklista, när du överväger vilken speditör som ska användas för din LCL frakt, kan innefatta:

Finns det en fast tjänst – hur ofta?
Erbjuder speditören hämtning / leverans vid ursprungsorten och bestämmelseorten?
Vad är den totala transittiden (inte bara hamn-till-hamn)?
Har speditören kundreferenser som du kan prata med?
Har speditören egna kontor på både ursprungs- och bestämmelseorten eller arbetar de via agenter?
Kan speditören också hantera din tullklarering, om det behövs?
Är priset konkurrenskraftigt och överskådligt?
Vet speditören exakt vilken information de behöver från dig?

Om du tycker att något saknas i den här artikeln, eller om du har andra kommentarer eller frågor, tveka inte att skicka en kommentar via chatten.