Allt du behöver veta

Transport termer

Transportbranschen är fylld av specifika transport termer och förkortningar som ger upphov till många frågor och det kan vara mer än bara lite förvirrande. När du läser vidare kommer du att lära dig skillnaden mellan obetydlig rappakalja och vad som är viktig information. Vi kommer att förklara och förenkla de mest använda termerna så att du kan se vad som är riktiga transport termer och vad som bara är floskler.

Transport-, logistik- och speditörsindustrin, som har många namn som huvudsakligen betyder samma sak, slänger sig gärna med bransch jargong och transport termer. Varför behövs all denna terminologi och så många förkortningar för någonting så enkelt som transport av varor? Det kan verka förvirrande för den som inte är van vid branschen, och det hela leder ofta till fler frågor än svar.

Det finns många skäl till att det används så många komplicerade transport termer inom branschen. Å ena sidan är de ett professionellt verktyg för att definiera nya termer och betydelser som skapar en universell industristandard på flera språk och geografiska områden. Å andra sidan så används de för att skapa en separat värld som håller de okunniga, och även andra branscher ute. Bruket av fackord ger också ett mer professionellt intryck.

Språket ger transportbranschen ett dåligt rykte

Problemet är inte att branschen har utvecklat sitt eget ”parallella” språk eller att all kommunikation sker i förkortningar. Det är en bransch som har omfattande samverkan med andra sektorer, som till exempel säljare och inköpare av varor, myndigheter, banker och alla andra som driver en verksamhet som kräver import eller export.

Det är det som ligger som grund till problemet. Transportbranschen är stolt, men tyvärr uttrycks denna stolthet ofta i en arrogant förväntan att alla ska känna till de uttryck och transport termer som används. Språket i branschen förväntar sig omedvetet att mottagaren har detaljerad kunskap om alla aspekter av logistik, vilket kan verka både skrämmande och frustrerande samtidigt.

Allt detta begränsar den annars välfungerande kommunikationen, och resultatet är ofta att verkliga problem, oavsett vems fel det är, inte fångas i tid. Den totala effekten är en bransch som är känd för att leverera dålig service och att inte uppfylla löften. Det är synd att terminologin, som är till för att öka produktiviteten, istället uppfattas som rappakalja och nonsens. Vilket drar ner på intrycket av hela logistik- och transportbranschen.

De viktigaste transport termer och villkor du måste känna till

För ett otränat öra, kan det vara nästan omöjligt att skilja väsentliga transport termer inom branschen från rappakalja. Vi kan inte täcka allt, men vi har valt ut de mest använda termerna inom transport och logistik, och de som vanligtvis orsakar en hel del förvirring. Vi kommer att försöka förklara deras betydelse och dela med oss av de uttryck som de ofta är kopplade till.

På så sätt kommer du förhoppningsvis att vara bättre rustad att tolka kommunikationen från din transport leverantör, ställa tuffare frågor och därmed få bättre svar.

Handelsvillkor

Det finns alltid en överenskommelse mellan avsändaren och mottagaren vid alla internationella transporter av varor. Detta avtal, skriftligt eller muntligt, måste innehålla när, eller hellre, var under transiteringen, ägandet av varorna, och därigenom kostnaden för frakt, överförs från avsändaren till mottagaren. Det är viktigt att detta är avklarat innan bokningen slutförs. Lyckligtvis finns det en global standard för att definiera överföringspunkten. Standarden är en uppsättning av transport termer och förkortningar som är kopplade till en viss plats geografiskt, vanligtvis en stad eller flygplats, vilket därmed definierar överföringspunkten för kostnaderna. Regelverket är framtaget av den Internationella handelskammaren.

Kollektivt kallas dessa transport termer ofta för klausuler, Incoterms, eller handelsvilkor, men ibland används helt enkelt förkortningarna istället. De mest använda inom import är EXW och FOB, som även kallas Ex-Works och Free On Board. För export används DAP och CFR, som står för Delivered At Place och Cost and Freight. Du kan också stöta på DDU, som står för Delivered Duty Unpaid, vilket är en föråldrad term som i praktiken inte har använts sen 2010, och har ersatts av CFR. Förutom det kan du se termen Ab, som kommer från latin och betyder ”från”. Den används mest i samband med ab factory, som har samma betydelse som EXW – mottagaren är ansvarig för transporten hela vägen från fabriken.

logistik och transport termer vid sjöfart

Inte nog med att själva villkoren skapar förvirring, de används också ganska löst inom branschen. Man kan exempelvis se en speditör hänvisa till EXW-kostnader eller DAP-kostnader. Det skapar förvirring eftersom EXW och DAP definierar vilken part som måste betala för vilken del av transportprocessen. Men EXW-kostnader avser ofta endast transportprocessen och tullklareringen från avsändarens adress tills varorna finns ombord på fartyget, tåget eller flygplanet i ursprungslandet. På samma sätt avser DAP-kostnader ofta endast transporten från hamnen, flygplatsen eller terminalen i mottagarlandet till mottagarens adress. Det är alltid vettigt att uttryckligen definiera både ‘från’ och ‘till’ vid kommunikationen med transportsäljaren, om man är osäker. Till exempel ”Täcker detta pris transport från EXW Shanghai till min leveransadress i Stockholm?”.

Vem är vem?

Det finns många olika roller inom transport och logistik, och alla har flera namn. De två viktigaste rollerna är, enligt oss, avsändaren och mottagaren.

Avsändaren är företaget eller personen som är listad som varans avsändare och som ofta kallas säljare, avsändare, leverantör, eller helt enkelt fabriken. Dessa termer är värda att notera eftersom avsändaren ofta får skulden för förseningar. Vanligtvis hävdar man att produkten inte var klar i tid, eller att dokumenten inte fanns tillgängliga i tid.

Mottagaren har också många namn, som importör, consignee eller BCO (beneficial cargo owner – godsmottagare). Det är företaget, eller personen, som tar emot varorna och skriver på fraktbrevet; den som tar emot produkterna. I sällsynta fall överförs varorna till en ny part eller person under transitering. I det här fallet heter den nya mottagaren endorsee.

Det finns ett undantag som mer eller mindre är standard inom området kurirtransport. Här används termen mottagare i allmänhet för den person som har överenskommelsen med kurirföretaget. I själva verket betyder det att mottagaren i detta specifika fall inte nödvändigtvis är den egentliga mottagaren av varorna. Därmed kallas personen som tar emot varorna leverans på dokumenten.

Om du vill veta mer om andra roller inom transport, så bör du läsa vår artikel om internationella transporter här .

All-in pris

Ett av villkoren inom transport som anges för att förvirra folk, och som också överutnyttjas och tillämpas slumpmässigt är all-in. Det brukar handla om priset på transport och tilläggstjänster, men utan att det verkligen definierar vilka exakta tjänster som ingår. Därför är det alltid en bra idé att veta exakt vilken typ av extra kostnader som kan uppstå utöver detta all-in-pris. Tull och mervärdesskatt (moms) är vanligtvis inte inkluderade i priset. Kostnader för speciell hantering och extra avgifter ingår vanligtvis inte i all-in-priset.

kostnader för logistik

För att förstå transportens totala pris är det tyvärr nödvändigt att begära en faktura. Du kommer emellertid ofta att uppleva att transportleverantören inte kan skicka fakturan vid bokningstillfället. Man måste också vara medveten om att kostnader, som skall betalas till Tullverket i form av importtullar, moms och särskilda importavgifter inte ingår i transporten och därför ska betalas separat – ofta direkt till Tullverket.

Leverans med sidlastare, Hammarlift eller sima

Om inget annat har arrangerats, så levereras en container vanligtvis bak på en lastbil (även kallat chassis). Det betyder att du måste tömma den från en höjd på ca 130cm, vilket kan vara opraktiskt om du inte har en ramp eller ett lager med lastkaj.

Alternativt kan du göra andra arrangemang innan leveransen. Här är det vanligt med transport termer som sidlastare, Hammarlift eller sima, även om de alla hänvisar till samma sak. Nämligen en kran på lastbilen som kan lyfta upp containern och placera den på marken bredvid lastbilen.

Denna typ av leverans är populär eftersom det är billigare än att hyra en separat kran för att lyfta containern av lastbilen. Det finns dock vissa begränsningar, till exempel, att containern endast kan placeras på vänster sida av lastbilen. Om du behöver kunna öppna containern i en viss riktning och du inte har plats för lastbilen att vända, är det en bra idé att komma överens om huruvida du vill ha containern lastad med dörrarna mot framsidan eller baksidan av lastbilen.

Finns det tillräckligt med tid för att undvika förseningar?

Inom frakt- och transportvärlden avser termen fria dagar den tid du har tillgång till en viss utrustning innan ägaren behöver den tillbaka. När du exempelvis tar emot en container, har du vanligen tre dagar på dig att tömma och återlämna den till ägaren, så att rederiet kan sätta tillbaka den i omlopp.

container

Om du inte returnerar containern inom dessa fria dagar, utgår en avgift för varje extra dag du behåller den. Denna avgift kallas för detention, och dagskursen går vanligtvis upp dag för dag.

Detention bör inte förväxlas med demurrage, vilket är det belopp du betalar för att hyra ett utrymme för containern om du inte är tillräckligt snabb med tullklarering och bortforsling av containern från hamnen.

Avgifter är inte bara tillägg

Inom transportbranschen kan det verka som att det finns en oändlig mängd extra avgifter. De som vi ofta stöter på är oljetillägg, valutatillägg, krigsrisk, trängseltillägg, och högsäsongsavgifter. Utöver dessa avgifter finns avgifter för inspektion, karantän, dokumentation, och många andra mer eller mindre förutsägbara händelser.

Det som alla avgifter som nämns här, och de som inte nämns har gemensamt är att det är viktigt att förstå vad de innebär. Dessutom är det viktigt att veta om de verkligen är oundvikliga avgifter som du måste acceptera när du skriver ett avtal med en transportleverantör.

Vi kan inte nämna dem alla i den här artikeln, men vi uppmuntrar dig som transportköpare att vara kritisk när du stöter på extra avgifter. På Transporteca anser vi att extra avgifter skapar förvirring, osäkerhet och frustration, och besparar därför våra kunder från detta när de använder vår portal.

Transportmedel

Speditörer organiserar ofta sig i avdelningar, där var och en ansvarar för ett visst transportmedel, till exempel en avdelning för sjöfart, an avdelning för flygfrakt, en avdelning för vägtransporter och eventuellt en separat express – eller kuriravdelning. Transport via järnväg kan antingen hamna i avdelningen för sjöfart eller vägtransport beroende på rutten.

logistik och transport termer vid frakt med järnväg

Denna uppdelning efter transportmedel kan skapa förvirring eftersom du, som transport köpare, måste bestämma vilken typ av transport du behöver innan du fått reda på alla uppgifter om varje tjänst. Du måste bestämma, för att hamna hos rätt person på rätt avdelning. När du väl har ”anlänt” till en viss del av organisationen med din förfrågan, är det dessutom nästan omöjligt att få inblick i alternativa transportmedel. Den enkla förklaringen till detta är att om du överför din förfrågan från ett specifikt transportsätt till en annan, och därmed från en avdelning till en annan, så överförs provisionen på din sändning med den. Det kan därför vara svårt för en speditör att ”ge upp” en försändelse och överföra den till en annan avdelning.

Det är dock väldigt sällan transportmedlet bestämmer vilken service som är bäst för transportköparen. Den bästa servicen är mycket mer beroende av när varorna behöver ankomma destinationen, hur väl tjänsten utförs och hur mycket det kostar. Om dessa faktorer är definierade är det mycket mindre relevant om frakten sker via flygplan, fartyg, lastbil eller tåg – eller om tjänsten är en kombination av flera alternativ.

För att komplicera saker mer är det också möjligt att välja en kurir – eller express tjänst. Ordet kurir kan i sig verka lite förvirrande eftersom det omfattar både transporter med ett kurirföretag som UPS, FedEx eller TNT, men även transporter med ”en man med en skåpbil” och liknande tjänster. Det vill säga en chaufför med en skåpbil, som endast transporterar din frakt från hämtningsadressen och direkt till leveransadressen. Kurir- eller expressleveranser med väl etablerade budfirmor kan skickas både via väg, vilket vanligtvis är fallet inom Europa, och med flygfrakt, som har slående likheter med en standard flygservice.

vägtransport

Här på portalen visar vi alla relevanta transportformer för varje sökning. Vi visar all relevant information och alla variabler som behövs för att transportköpare ska kunna ta det bästa möjliga beslutet.

Var inte rädd, fråga bara!

Om beställningen av transport och kommunikationen runt det blir för komplicerad, kom ihåg att frakt och logistik bör vara en transparent och okomplicerad aktivitet. En speditör behöver ingen hög utbildning för att göra jobbet. Kanske är det anledningen till att branschen som helhet lider av lågt självförtroende, vilket materialiserar sig i ett behov av att skapa sitt eget språk för att få allt att verka mer komplicerat för allmänheten än vad det är. Tyvärr skapar detta i praktiken också en exponentiell tillväxt i e-postkommunikation, missförstånd, oväntade kostnader och onödiga förseningar.

Bli inte avskräckt av utländsk terminologi, förkortningar eller branschtermer. Använd istället möjligheten till att ställa frågor och lära dig att förstå hur saker fungerar. Det kommer att hjälpa dig att urskilja, framhäva och validera din speditörs kompetens – de förstår troligtvis inte själva att de inte har varit tydliga i sin kommunikation, och i så fall är de troligtvis inte den bästa samarbetsparten.

Vi har försökt att täcka en del av de väsentliga villkoren. Det finns, utan tvekan, mer terminologi och rappakalja inom branschen, som vi inte har nämnt. Skicka oss ett meddelande via chatt eller e-post, om du har några villkor som du tycker borde läggas till för att hjälpa våra läsare. Vi kan inte lova att vi kan tolka all kommunikation inom branschen, men vi kommer att göra vårt bästa.

Skrivet av Morten Laerkholm, VD & Grundare, Transporteca