GRUNDERNA INOM FOB

När din leverantör vägrar att betala för sin del av transporten

Vem ansvarar för vad? Det kan vara knepigt att hantera import och olika handelsvillkor – speciellt om du är ny och oerfaren inom området transport. Detta inlägg kommer att fokusera på Incoterm handelsvillkoret Fritt ombord (FOB), och vad som händer när den ansvariga parten inte accepterar sitt juridiska ansvar. Läs vidare för att förstå detta villkor, samt hur det påverkar ansvar, skyldigheter och kostnader.

Att köpa varor ”Fritt ombord” (FOB)

När du handlar på FOB-villkor är det ditt ansvar att hitta och betala en speditör för att hantera din leverans. De lokala kostnaderna i ursprungslandet (dvs. alla tjänster relaterade till transport från dina leverantörs lokaler tills varorna finns ombord på ett fartyg, tåg eller flygplan) faktureras dock direkt till din leverantör. Din leverantör kan försöka påverka ditt val av speditör för att minska sina kostnader, men beslutet är helt och hållet ditt.

Varukostnad

Först måste vi förstå begreppet ”varukostnad”. Varukostnaden för en viss produkt är det totala priset du har betalat för en vara, när den är redo att säljas till din kund. Varukostnaden består av 3 delar:

  1. Priset du betalar din leverantör för produkten.
  2. Transport och tillhörande hemtagningskostnader.
  3. Eventuell tull och skatt.

Fokusera på transportkostnaderna: Oavsett hur ansvaret för transporten är uppdelat, så kommer köparen – du – att täcka denna kostnad, som en del av varukostnaden. Så, även om du handlar på FOB-villkor, där leverantören är ansvarig för att betala alla lokala kostnader, så kommer du, på ett eller annat sätt, även att täcka dessa kostnader.

I praktiken kommer din leverantör att inkludera de lokala kostnaderna för transport i produktpriset, när du köper en vara på FOB-villkor. Ibland kan du hitta denna kostnad som en separat post på fakturan – ”lokal transport” eller ”FOB kostnader”. Leverantören känner kanske inte till de faktiska kostnaderna när priset offereras, men leverantören inkluderar vanligtvis en buffert för att säkerställa att deras kostnader är väl täckta.

Så, oavsett om du handlar på FOB eller EXW villkor, betalar du för de lokala avgifterna på ursprungsorten. Skillnaden ligger i om du betalar din leverantör eller din speditör för att hantera den.

När du köper EXW betalar du din speditör för hela transporten, och inköpspriset på varorna kommer normalt att vara billigare, eftersom leverantören inte behöver inkludera den lokala transporten i försäljningspriset. Följaktligen, blir transporten dyrare. När du köper på FOB-villkor, betalar du din leverantör, som lägger till detta på din faktura för varorna, men transportkostnaderna minskar samtidigt.

fob kostnader vid flygfrakt

Den främsta anledningen till att din kinesiska leverantör kan ordna en lokal transport till speditörens lager billigare än speditören kan, är att speditören (dvs. deras lokala agent) endast har en leverans (din) att hämta från leverantören. Din leverantör har, å andra sidan, ett antal olika ordrar, som han kan köra till speditörens lager samtidigt. På så sätt drar leverantören nytta av en stordriftsfördel, när det gäller själva transporten.

Därför kommer de totala transportkostnaderna från dörr till dörr (EXW-villkor) oftast att vara dyrare än om din leverantör tar hand om den lokala transporten (FOB-villkor).

Nu till den viktiga delen: Hur du hanterar din leverantör om han vägrar att betala sin avtalade del av transporten.

Situationen från din synpunkt

Förhandlingar sker, och du har äntligen gjort en överenskommelse med din nya kinesiska leverantör. Ni har kommit överens om att handla på FOB-villkor, vilket innebär att leverantören är ansvarig för alla lokala kostnader i Kina fram tills godset har passerat fartygets reling i Shanghai. Därefter skiftar ansvaret till dig, och du är ansvarig för den återstående delen av transporten, inklusive frakt och lokala kostnader i Sverige.

Du betalar din leverantör för varorna och bokar transport med en svensk speditör.

Ett par dagar senare får du ett e-postmeddelande från din leverantör som säger att din speditörs agent i Shanghai tar ut ett skandalöst pris för den lokala transporten. E-postmeddelandet innehåller många utropstecken samt en prislista från hans egen lokala kinesiska speditör. Dessa priser är ungefär en tredjedel av vad din svenska speditörs agent har begärt. Han ber dig att bestämma om du vill betala mellanskillnaden, eller om han ska be sin kinesiska speditör att ta hand om sändningen.

Låter det bekant?

fob kostnader vid sjöfart

Vad som egentligen händer

För FOB försändelser ansvarar leverantören för de följande tre kostnaderna:

  1. Transport av varor från sin fabrik till din speditörs lager i Shanghai.
  2. Export tullklarering i Kina, så att varan kan exporteras
  3. Alla kostnader i samband med hantering av varor från det att varorna anländer till speditörens lager tills de är ombord på fartyget i Shanghai.

Din leverantör har i stor utsträckning kontroll över två första eftersom han kan få sitt eget folk att göra det eller så kan han hitta någon som kan göra det för ett pris som han är villig att betala.
Han kan emellertid inte påverka den tredje kostnaden – vanligen kallad ”lokala kostnader” eller ”ursprungsavgifter”. Dessa kostnader inkluderar:

Avprickning (Registrering) av varan vid mottagandet
Hantering av varorna, vanligtvis för hand eller med gaffeltruck
Förvaring av varorna på lagret
Packande av varorna i en container
Att köra containern till hamnen och
Lastning av varorna ombord på fartyget

De lokala kostnaderna bestäms av din speditörs agent i Shanghai och kommer normalt att se ut ungefär så här:

CFS – USD 23 per kubikmeter
Dokument avgift – USD 75 per bill
Hantering – USD 50 per bill
ENS avgift – USD 33 per bill
Tull dokument – USD 75 per bill
Lager inträde – USD 17 per lastbil
Tullkontroll (i tillämpliga fall) – USD 30 per inspektion
HBL Telex (I tillämpliga fall) – RMB 200 per bill

För en normal sändning av en enskild lastpall, vilken vi antar upptar 2 kubikmeter, uppgår de lokala kostnaderna till USD 296 (2 x 23 + 75 + 50 + 33 + 75 + 17), vilket vid en dollarkurs på 9.50 är cirka SEK 2812. Det är därför inte en obetydlig summa med tanke på att frakt från Kina till din leveransadress i Sverige, all-in, också kan kosta dig SEK 2812.

Eftersom det är omöjligt att förhandla med speditörens agent angående dessa kostnader, så har leverantören inget annat alternativ än att vända sig till dig för att minska kostnaderna. I extrema fall, kommer han även att kontakta din svenska speditör. Men det finns inget som din speditör kan göra i en sådan situation – det här är helt och hållet mellan dig och din leverantör.

fob när din leverantör vägrar att betala för tågfrakt

Din leverantör vet mycket väl att priserna är fasta så hans enda chans är att få dig att betala, eller att ersätta din svenska speditör med hans egen kinesiska speditör.
Oavsett vilket alternativ han övertygar dig om så har du förlorat:

Om du väljer att betala så betalar för något du lagligen inte borde betala för enligt ditt FOB-avtal, och dina varor har därmed blivit dyrare. När du väl har betalat för detta en gång, så kommer din leverantör att förvänta sig detta och du kommer (troligtvis) alltid att få betala extra så länge du använder samma leverantör.
Om du accepterar att den kinesiska speditören övertar din sändning, så kommer du sannolikt att hamna i en annan olycklig situation, som vi har döpt till ”Transportfällan”. Detta är en helt annan historia, och om du vill veta mer om detta och hur man undviker fällan, ägna då fem minuter åt att läsa den här artikeln, som ger dig mycket värdefull information om säker import.

Prislistan som leverantören skickade till dig, med den kinesiska speditörens låga priser, är förmodligen korrekt. Problemet är dock att den innehåller priser för lokala kostnader på CFR eller CIF-villkor som inte kan jämföras med priser på FOB-villkor. Priserna för CIF/CFR är mycket lägre än för FOB, eftersom den kinesiska speditören i detta fall kompenseras av en returkommission från den svenska speditören. Detta beskrivs utförligt i vårt inlägg om ”Transportfällan”.

Observera att detta är ett fenomen som du vanligtvis bara stöter på när du importerar från Asien.

Hur hanterar du situationen?

Backa inte – stå fast!

Påminn leverantören om att ni har kommit överens om att handla på FOB-villkor och att han (din leverantör) är skyldig att följa det, dvs. betala de lokala kostnaderna, och att din speditörs lokala kostnader är marknadsmässiga. Den senare vet du inte säkert, men de flesta svenska speditörer använder tredjepartsagenter (dvs. agenter som de inte äger) utomlands. Dessa agenter måste generellt hålla sig på marknadsnivån för att kunna driva sin verksamhet. Så det finns en marknadsnivå som de flesta följer.

Om det är nödvändigt, gör det klart för din leverantör att du är villig att annullera ordern (även om du inte är det). Det är vår erfarenhet att 10 av 10 leverantörer accepterar kostnaden när de står med ryggen mot väggen. Den absoluta majoriteten gör det även utan ytterligare klagomål. De är mycket väl medvetna om att de ska betala dessa kostnader och att priserna är marknadsmässiga.

Från sitt perspektiv som leverantörer har de inget att förlora på att försöka. Därför bör du aldrig låta din leverantör påtvinga dig att betala lokala avgifter när ni har kommit överens om att handla på FOB-villkor. Både han – och nu du – vet bättre.

fob när din leverantör vägrar att betala för frakt

En möjlig lösning för att undvika ovan nämnda konflikt

Ett sätt att komma runt om det här vanliga problemet är att köpa varorna på EXW-villkor, men utan upphämtning. Det är vad vi kallar ”EXW utan upphämtning”. Läs mer om denna lösning i våra inlägg om ämnet. Det här alternativet garanterar att du aldrig hamnar i en situation där din leverantör vägrar att betala de lokala kostnaderna, och det kan också minska dina totala transportkostnader.

Prova vår portal och välj ”EXW utan upphämtning” för att se priser direkt på nätet.