Hur du förstår beräkningen

Internationella fraktkostnader

Undrar du vad fraktkostnader består av och hur de beräknas? Som importör känner du kanske redan till att den totala kostnaden för en produkt innehåller tre kostnader: kostnaden för produkten (som du betalar till din leverantör), kostnader för transport (som du betalar till en speditör) och kostnaden för tull och ibland moms på dina varor (som du betalar till dina lokala myndigheter). Detta inlägg handlar om kostnaderna i samband med transporten.

De 7 stegen inom internationell frakt

Vi vill hjälpa dig med detta inlägg, oavsett om du är ny inom transportindustrin eller om du redan har viss erfarenhet av internationell handel. Vi vill hjälpa dig att förstå transportprocessen och därmed ge dig full överblick över hur fraktkostnaderna beräknas och fastställs.

Att känna till de sju stegen inom internationell sjöfart är en bra utgångspunkt för att förstå dina framtida offerter och fakturor tydligare, eftersom detta är vad alla fraktkostnader baseras på. När du känner till fraktprocessen, så kommer du också att få en bättre inblick i vad det är du betalar för, och när.

Oavsett om du handlar utanför eller inom Europa, vare sig det gäller sjö-, luft- eller vägtransport, så baseras fraktkostnaderna alltid på följande sju delar av transportprocessen:

  1. Exporttransporter (hämtning)
  2. Exporttullklarering
  3. Godshantering i ursprungslandet
  4. Frakt
  5. Importtullklarering
  6. Godshantering vid bestämmelseorten
  7. Importtransporter (leverans)

Alla delar kommer inte att ingå i dina fraktkostnader för varje kontrakt. Utomeuropeisk frakt beror vanligtvis på vilka handelsvillkor du och din leverantör har enats om, och vid frakt inom Europa beror priset oftast på hur mycket gods du har. Nedan har vi identifierat när du betalar för vilka delar av transportprocessen.

Vad är inkluderat i dina fraktkostnader?

När du letar efter ett pris för att hämta hem dina nyinköpta varor så kan det vara förvirrande att hålla reda på vilka kostnader som ingår i speditörernas offerter, och vilka kostnader som inte ingår. Nedan försöker vi ange vilka kostnader som normalt ingår, och när.

Utomeuropeiska transporter

Du har två alternativ för att få hem dina varor vid utomeuropeisk transporter: sjöfrakt och flygfrakt. Vilken av de sju delarna av transportprocessen som ingår i din fraktkostnader beror på de specifika incoterms som du och din leverantör har kommit överens om. Detta bör tydligt anges på din faktura eftersom det förklarar när ansvaret för varorna, liksom fraktkostnaderna, skiftar från leverantören till dig.

Incoterms

Nedan anger vi vilka kostnaderna är, beroende på vilka incoterms som används för frakten. För import är de vanligaste handelsvillkoren FOB och EXW, och för export är DAP och CFR ofta mest användbart. Läs vidare för mer information om dessa fyra olika handelsvillkor.

handelsvillkor

FOB: Handel på FOB-villkor innebär att leverantören är ansvarig för alla lokala kostnader. Det inkluderar punkt 1-3 i transportprocessen: Transport till hamnen, godshantering och exporttullklarering. Detta lämnar dig med ansvaret för de återstående delarna: Frakt, importtullklarering, godshantering vid bestämmelseorten och leverans till din dörr.

EXW: Handel på EXW-villkor innebär att du ansvarar för hela processen, och därmed alla kostnader i samband med transporten. Med andra ord så inkluderar din bokning alla fraktkostnader från din leverantörs dörr i till exempel Shanghai, Kina till din leveransadress i Sverige.

CFR är ett handelsvillkor vid export, och det är enkelt förklarat som motsatsen till FOB. Med detta handelsvillkor står du som exportör för kostnaderna från din dörr i Sverige till destinationshamnen. Ansvaret skiftar emellertid så snart som godset passerar fartyget reling. Från hamnen kommer kostnaderna att flyttas till din köpare, som kommer att stå för övriga lokala kostnader. Sedan får de stå för importtullklarering, importhantering och transport till sin leveransadress.

DAP är också ett handelsvillkor för exporthandel. Med detta villkor är du som exportör ansvarig för hela transportprocessen från din dörr till köparens dörr i valt land. Därför måste du stå för alla kostnader i samband med transporten.

Gemensamt för de fyra handelsvillkoren som nämnts ovan, är att de endast återspeglar kostnaden i samband med transporten. Om du exempelvis är intresserad av att lägga till en transportförsäkring för att försäkra dina varor under transiteringen, så blir det vanligtvis en extra kostnad.

När det gäller tull på dina importerade varor bör detta lösas med din lokala tullmyndighet, och det är ditt eget ansvar att kontrollera detta belopp, eftersom tullen inte är relaterad till transporten, utan till vilka varor du importerar.

Vägtransport inom Europa

Inom Europa, sker de flesta transporter med lastbil, och de kallas oftast för reguljära vägtransporter. Denna typ av service är alltid dörr-till-dörr (EXW), och inkluderar därför alltid upphämtning och leverans. Men om du importerar en större mängd varor (motsvarande tre pallar eller mer), kan du sannolikt undvika kostnader för punkt tre och sex i transportprocessen (godshantering), eftersom dina varor hämtas och levereras direkt med en stor export lastbil utan några omlastningar. Termen ’export lastbil’ avser en lastbil som kör från avsändarens lager till lagret vid bestämmelseorten. Godset levereras slutligen med en annan, oftast lite mindre, lastbil. Det fungerar likadant vid upphämtningen.

För vägtransport inom Europa, kommer en offert typiskt att innefatta frakt från punkt A till punkt B plus tullklarering. Allt annat är vanligtvis inte inbegripet i offerten. Det kommer att kosta extra om du exempelvis behöver en lastbil med baklyft för att lasta och lossa varor. Eller om du vill hämta eller leverera på två eller flera olika adresser. Samma gäller om du behöver att leverans eller upphämtning sker vid en viss tidpunkt eller om du behöver en extra snabb transport.
Alla tänkbara former av speciell hantering leder till ytterligare kostnader, och de måste begäras och betalas vid bokningen.

Varken tull eller moms betalas på dina varor när du importerar från länder inom EU. Detta beror på vår gemensamma tullunion, där varor kan röra sig fritt. Här kan du läsa mer om hur du importerar varor från EU.

Hur priserna bestäms för utlandsförsändelser

När man jämför sjö- och flygfrakt, så beror priset på sträckan och vilken typ av gods det gäller. Detta beror på att fartyg har ett begränsat utrymme medan flygplan å andra sidan har viktbegränsningar. Därför, ju tyngre last, desto mer varierar priserna. Nedan har vi angett hur priserna beräknas.

Sjöfrakt

För sjöfrakt finns det två olika sätt att frakta din varor: LCL och FCL. LCL (mindre än containerlast) beskriver en styckegods transport, som alltså är relevant för ”mindre” leveranser. Flera importörer delar på en fraktcontainer vid denna typ av leverans. Det är allmänt känt att villkoret LCL är relevant för försändelser som är mindre än 15 m3. FCL (Full Container Load) är å andra sidan ett bättre val när du skickar mer än 15 m3 och i det fallet får du möjlighet att fylla en hel container själv.

LCL priser beräknas utifrån volymen (kubikmeter/m3), beroende på hur mycket yta som varorna upptar. Ju större volym, desto högre pris. Priset påverkas också av var i landet upphämtningen äger rum, när du handlar på EXW-villkor. Om ditt gods exempelvis ska hämtas upp flera hundra kilometer inåt landet i Kina, så blir kostnaderna för upphämtning betydligt högre än om din leverantör befinner sig i Shanghai, som ligger vid kusten och har en egen hamn.

Fraktkostnader Shanghai

Nedan kan du se ett exempel på hur den totala fraktkostnaden är uppdelad utifrån transportprocessen. Exemplet gäller 2 m3 och 500 kg EXW Shanghai till Stockholm:

Exporttransport (hämtning): SEK 1.115
Exporttullklarering: SEK 133
Godshantering i ursprungslandet: SEK 1.029
Frakt: SEK 734
Importtullklarering: SEK 429
Godshantering vid bestämmelseorten: SEK 839
Importtransporter (leverans): SEK 591

Totala fraktkostnader: SEK 4.870

Som du kan se från ovanstående exempel är frakten i sig inte särskilt dyr. Å andra sidan är hämtning och hantering av varorna vanligtvis de mest kostsamma utgifterna.

FCL priser

Priset för en hellaster varierar en hel del. Detta beror på den grundläggande principen om utbud och efterfrågan, vilket även gäller för de flesta andra tjänster. Om en viss handelsrutt har halvfulla eller tomma containerfartyg, så sänks priset och vice versa. Dessutom påverkar andra faktorer som valuta, olja och trafik priset. Andra avgifter kan också tillkomma som avgifter för krigsrisk eller högsäsongsavgifter. Dessa variationer i priserna är märkbara när du regelbundet gör prisförfrågningar hos Transporteca eller någon annan speditör som uppdaterar priserna varje månad.

Enligt ovanstående exempel visar LCL-priserna betydligt mindre variationer, eftersom frakten i sig endast är en liten del av den totala kostnaden för LCL-sändningar. De tyngre kostnaderna är istället uppbundna i hämtning, export- och importhantering, samt leveransen.

container frakt

Flygfrakt

Tidsperspektivet är utan tvekan den mest framträdande skillnaden mellan sjöfrakt och flygfrakt. Du måste skicka ditt gods med flyg, om du behöver få hem dina varor snabbt. Då kan du räkna med en transiteringstid på 3-12 dagar beroende på önskad service och var i världen du importerar från.

Flygfrakt kan delas in i två kategorier: standard frakt och kurirtjänster. Nedan kommer vi att granska bägge transportsätten när det gäller hur prisberäkningen sker.

Standard flygfrakt

Priset på standardflygfrakten bestäms av den så kallade ”volymvikten”, kanske mer känd som ”dimensionerad vikt” eller ”skrymmevikt”. I praktiken innebär detta att priset kommer att beräknas på basis av en förutbestämd DIM faktor (dimensionell viktfaktor) som bestäms av respektive flygbolag, utifrån flygplanets lastkapacitet.

En försändelses volymvikt beräknas utifrån paketets densitet, som speglar volymen i relation till vikten. För att bestämma din försändelses volymvikt, delar du helt enkelt din försändelses volym i kubikcentimeter med 6000. Detta motsvarar den vanliga DIM faktorn per kilo för standardflygfrakt. Detta mått motsvarar också 166,67 kilo per kubikmeter.

Om du till exempel har 1 m3 av varor som väger 100kg, så är du skyldig att betala för 167 kg oavsett den faktiska vikten. Om du har 1 m3 och 500 kg, så måste du naturligtvis betala för 500 kg.

fraktkostnader med flyg

Priset beror på den specifika rutten, och bestäms av flygbolaget utifrån tillgång och efterfrågan — precis som när det gäller för sjöfrakt. Dessutom kan speditörens förmåga att göra storköp påverka priset. Om exempelvis en speditör fraktar stora volymer från Bangladesh till Sverige eftersom de har några stora kunder som importerar jeans, kan de förmodligen också erbjuda andra kunder ett bra pris på denna rutt.

Dessutom återspeglas ofta valutaväxlingar, bränsletillägg och transittid i priserna för flygfrakt. Detta innebär att priserna ökar när transiteringstiden minskar.

Sjöfrakt kontra flygfrakt

Som en tumregel kan du tänka att om ditt gods mäter mindre än 0.5 m3 och väger mindre än 100 kg, så kan flygfrakt ofta konkurrera med sjöfart prismässigt. Det beror på att den minsta debiterbara volymen för sjöfrakt är 1 m3–även om den faktiska volymen är mindre. När du importerar mer än 0,5 m3 och 100 kg kommer sjöfrakt alltid att vara det billigaste alternativet. Detta återspeglas dock i transiteringstiden, som beroende på rutten, kan ta upp till 43 dagar från exempelvis Kina.

Kurir

Du har kanske redan har hört talas om DHL, FedEx, UPS och TNT. Dessa är några av de största aktörerna inom kurir- och budtjänster och gemensamt för dem alla är att de är hängivna transportföretag med egna flygplan, transportörer och distributionscenter. Detta är en väsentlig skillnad från standard flygfrakt, där transport av passagerare är den primära produkten och godstransporter är en biprodukt. Kurirer är mest kända för hantering av mindre paketsändningar, men de kan även hantera större pall leveranser.

Dessa kurirers styrka är helt klart deras infrastruktur. Den är optimerad och automatiserad för en exceptionellt effektiv hantering av olika godstransporter som kan förflyttas från en kontinent till en annan inom 48 timmar.

Precis som för flygfrakt är vikten också nödvändig för beräkningen av priser för kurirtransporter. Därför måste du oftast ta med godsets volymvikt i beräkningen när du beräknar transportpriser.

För att avgöra vilken vikt prisberäkningen bygger på, måste du först fastställa vilken av de två kategorierna sändningen faller i: volymvikt eller faktisk vikt. Den tyngsta av de två är den fraktdragande vikten, som används för att beräkna fraktkostnader för både vanlig flygfrakt och kurirtjänster. Med andra ord, om volymvikten överskrider den faktiska vikten, så räknas den som din fraktdragande vikt.

För kurirtransporter är den fraktdragande vikten normalt runt 200-250 kg per kubikmeter beroende på den specifika kuriren. Detta motsvarar också en DIM faktor på 5 000 eller 4 000 kubikcentimeter per kilo. Du kan vanligtvis hitta mer information om detta på kurirens hemsida.

Exempel: Anta att du importerar ett paket med 0.3 m3 och en faktisk vikt på 25 kg. För att veta vilken kategori din sändning tillhör, och bestämma priset så behöver du först och främst räkna ut volymvikten. Du börjar med att omvandla m3 till cm3, dvs. 0.3 x 1 000 000 = 300 000 cm3. Sedan delar du detta med 5 000 (eller en annan faktor från kuriren) = 60 kg.

Genom denna uträkning har vi kommit fram till att volymvikten är 60 kg, vilket är högre än den faktiska vikten på 25 kg. I det här fallet måste du betala 60 kg i fraktkostnader, trots att ditt paket faktiskt väger mindre. Detta är den grundläggande principen bakom volymvikt.

Hur beräknas fraktkostnaden för vägtransporter?

Som nämnts ovan, hanteras transporter inom Europa vanligtvis med lastbil, och det är alltid en dörr-till-dörr transport (EXW). Lastbilar kör vanligtvis genom Europa enligt fasta rutter och scheman med dagliga eller veckovisa avgångar. Det gör att du ofta kan räkna med att upphämtningen sker dagen efter att du har bokat din transport.

Fraktkostnader vid vägtransport

Vägtransporter kan delas in i följande kategorier: LTL (Less than Truck Load), partisändningar och hellaster eller FTL (Full Truck Load). Definitionerna används ofta omväxlande från en speditör till en annan, nedan försöker vi dock att beskriva innebörden av var och en:

LTL avser vanligtvis en transport av 1-2 pallar, och i praktiken innebär det att du köper X antal pallplatser i en lastbil, och delar på transportkostnader med andra importörer. Oftast plockas varorna upp av en mindre lastbil och transporteras sedan till ett lager där varorna lastas om på en större lastbil för export. När varorna anländer i bestämmelselandet, lastas de om på närmaste lager, innan varorna slutligen körs ut för leverans med en mindre lastbil.

Partisändningar beskriver ofta transporter av tre eller fler pallar. Denna typ av transport hämtas och levereras ofta direkt av en större export lastbil. Export lastbilen kommer fortfarande göra ett stopp vid lagret för att lastas med LTL-försändelser, men du undviker kostnaderna för hantering på bägge lager, eftersom varorna inte lastas om. Detta är dock bara meningsfullt om försändelsen är mer är tre lastpallar, annars är hanteringskostnaderna vanligtvis billigare än kostnaden för att skicka den större lastbilen. Partisändningar är också bra för varor av udda storlek, som det är svårt för lagret att hantera, som en båt på ett släp.

FTL betyder en hellast, vilket innebär att du är den enda kunden och att du har köpt lastbilens fulla kapacitet dvs. plats för 33 pallar, eller ca 90 m3 för vanliga gardintrailers.
För vägtransporter används också termen ”flakmeter” för att beräkna lastbilens kapacitet. En vanlig gardintrailer rymmer 13.6 flakmeter.

När du köper hellaster så undviker du också kostnaderna för hantering och omlastningar, eftersom export lastbilen kör direkt från leverantören till dig. Detta innebär också att man kan förvänta sig en något kortare transporttid.

Som en tumregel är det bättre att köpa en partisändning om du skickar mindre än motsvarande en halv lastbil med gods.

De flesta speditörer och åkerier har fasta priser på LTL-försändelser som beror på volym, vikt och avstånd. Varje land är indelat i zoner, och priset är baserat på vilka zoner transporten börjar och slutar i. På detta sätt kan speditören lätt hitta ett pris utifrån zonerna. Dessutom kommer de att debitera dig för drivsmedelstillägg och ytterligare avgifter om ditt gods kräver särskild hantering.

Jämför reguljära vägtransporter och kurirtjänster

Som vi tidigare nämnt erbjuder kurirer också snabba och billiga transporter inom Europa av mindre paketförsändelser. Om en leverans är mindre än 1 m3 och väger mindre än 400 kg, är det oftast mer fördelaktigt att använda en budfirma för hanteringen av din transport. Alternativt så blir det billigaste alternativet reguljär vägtransport, om du skickar mer än 1 m3, med en vikt av mer än 400 kg.

Dessutom måste man ju också ta med tidsperspektivet i beräkningen, och för vissa kommer detta att spela en stor roll i beslutsfattandet. En kurir levererar vanligtvis vad som helst inom Europa på 2-3 dagar, medan en lastbil behöver 4-8 dagar. Försändelser av hellaster (FTL) går dock snabbare eftersom lastbilen går direkt från leverantör till mottagare, utan några omlastningar.

transport med lastbil

Glöm inte!

Här kommer en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna ovan.

Det är viktigt att komma ihåg att transportpriser oftast inte inkluderar allt. För vägtransporter inom Europa, kommer transport från punkt A till punkt B plus tullklarering alltid att inkluderas i priset, men var medveten om att ytterligare kostnader kan uppstå om du begär särskild hantering av godset. Se till att dubbelkolla med din speditör om du till exempel behöver en lastbil med bakgavellift eller om du vill att upphämtningen ska ske vid en viss tidpunkt.

För utomeuropeisk transport, beror kostnaderna främst på Incoterms. Baserat på de överenskomna handelsvillkoren så vet du också vem som bär ansvaret och kostnaderna för de sju olika delarna av transportprocessen.

Fraktkostnader som du hittar på transporteca.se, eller som du får från en annan speditör är alltid baserade på själva transporten. Detta innebär också att kostnader som uppkommer i samband med din specifika försändelse, dvs. tull, och eventuell moms när du importerar som privatperson, måste betalas separat till din lokala tullmyndighet.

Hur hittar jag fraktkostnader via transporteca.se?

Vi hoppas detta inlägg har klargjort dina frågor, och att du är redo att ta nästa steg. Du bör nu vara väl rustad för att utan ansträngning kunna välja de bästa transportlösningarna för dina behov.

På Transporteca kan du hitta fraktpriser för sjö-, flyg- och vägtransporter snabbt och enkelt. Välj bara vilken typ av last du transporterar: styckegods, pallar eller paket, samt vikt och mått. Sedan kommer vi förse dig med de bästa all-in priserna–utan dolda avgifter. När du har hittat den lösning som passar dina behov, kan du boka transporten direkt online. Sedan kommer leverantören och speditören automatiskt att notifieras om bokningen.